วาระเลือก ‘เลขาฯ’ คนใหม่ค้างเติ่ง บอร์ดกสทช.วนลูปเดิม 'ล่ม' ครั้งที่ 5

วาระเลือก ‘เลขาฯ’ คนใหม่ค้างเติ่ง บอร์ดกสทช.วนลูปเดิม 'ล่ม' ครั้งที่ 5

สะพัด ‘ไตรรัตน์’ แม้ยังนั่งรักษาการเลขาธิการ กสทช.แต่ลงนามเขย่าโครงสร้างสำนักงานฯ กว่า 69 ตำแหน่ง เพราะต้องการตัดแขนขา 4 บอร์ดเสียงข้างมาก หวังกระชับพื้นที่ ดันคนใกล้ชิดนั่งบริหาร ขณะที่การประชุมบอร์ดวันนี้ล่มรอบที่ 5

พ.ต.อ.ประเวศ มูลประมุข โฆษกประจำนพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) สั่งงดประชุมภายหลัง มีนัดประชุมบอร์ดกสทช.ครั้งที่ 24/2566 เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ โดย พ.ต.อ.ประเวศ กล่าวว่า การงดประชุมในวันนี้ (28 พ.ย.) เพราะองค์ประชุมไม่ครบไม่ถึงกึ่งหนึ่ง

เนื่องจาก กสทช. 4 ท่าน พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ ,นางสาวพิรงรอง รามสูต ,นายศุภัช ศุภชลาศัย และนายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ ติดภารกิจร่วมการประชุมเชิงวิชาการระดับนานาชาติ ประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 16 หรือ The 16th International Telecommunications Society Asia-Pacific Regional Conference (ITS Asia-Pacific 2023)

"วาระที่ค้างอยู่จากครั้งที่ผ่านมาเหลืออีก 40 วาระ โดยมีเรื่องสำคัญ คือ การแต่งตั้งเลขาธิการ กสทช. การแต่งตั้งอนุกรรมการกลั่นกรองงบประมาณ และการปรับโครงสร้างกสทช."

ทั้งนี้ การประชุมครั้งต่อไป การประชุมคงต้องกำหนดวันนัดอีกครั้ง เบื้องต้นคาดว่าจะมีการประชุมครั้งต่อไปหลังช่วงกลางเดือน ธ.ค.เนื่องจากประธานกสทช.มีภารกิจเดินทางไปสหรัฐอาหรับเอมิเรต ช่วงกลางเดือนธันวาคม

ทั้งนี้ การประชุมบอร์ดกสทช.วันนี้ เป็นครั้งที่ 24/2566 โดยที่ผ่านมาล่มแล้ว 4 ครั้ง ล่มครั้งที่ 1 วันที่ 5 ก.ค. 2566 ล่มครั้งที่ 2 วันที่ 4 ต.ค. 2566 ล่มครั้งที่ 3 วันที่ 3 พ.ย. 2566 และล่มครั้งที่ 4 คือวันที่ 17 พ.ย. และล่าสุดวันนี้ (28 พ.ย.) ถือเป็นครั้งที่ 5 ที่มีประธานกสทช. พล.ต.อ.ณัฐธร เพราะสุนทร และนายต่อพงศ์ เสลานนท์ เดินมาประชุมในเวลา 9.30 น. จากนั้นองค์ประชุมไม่ครบผ่านมา 30 นาที จึงปิดประชุมในเวลา 10.00 น. 

 

สะพัด‘ไตรรัตน์’เซ็นคำสั่งโยกคนทั้งกะบิ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 22 พ.ย.2566 นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ และ รักษาการแทนเลขาธิการ กสทช. มีคำสั่ง สำนักงาน กสทช. ให้พนักงานพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รักษาการแทน รวมถึงการย้ายและแต่งตั้งใหม่กว่า 69 คน มีผลอย่างเป็นทางการวันที่ 1 ม.ค. 2567 นั้น

เป็นที่พูดถึงในสำนักงาน กสทช.เพราะแม้ยังไม่ได้ถูกโหวตให้เลือกเป็น เลขาธิการ กสทช. แต่ได้ลงนามออกประกาศคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรภายในสำนักงาน กสทช. ล็อตใหญ่ และเป็นที่จับตาว่า เป็นการตัดแขนขาบอร์ดเสียงข้างมาก 4 ท่าน ที่มีคดีฟ้องร้องกับ นายไตรรัตน์ กรณีการแต่งตั้งให้นายไตรรัตน์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสทช.ดังกล่าว

สำหรับคำสั่งประกาศแต่งตั้งของ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการ กสทช. มีรายละเอียดดังนี้ คำสั่งสำนักงาน กสทช. เรื่องแต่งตั้งพนักงานเป็นผู้รักษาการแทน กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง เพื่อให้การบริหารงานของสำนักงาน กสทช.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในข้อ 7 และ ข้อ 9 ของระเบียบคณะกรรมการ กสทช. ว่าด้วยรักษาการแทน การปฏิบัติการแทน และ การปฏิบัติงานเฉพาะอย่างแทนในตำแหน่งเลขาธิการ กสทช. และ พนักงานของสำนักงาน กสทช. พ.ศ.2555 จึงมีคำสั่งแต่งตั้ง

  • พนักงานเป็นผู้รักษาการแทน กรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งจำนวน 16 คน 
  • คำสั่งย้ายและแต่งตั้งพนักงาน จำนวน 28 คน
  • คำสั่งย้ายและแต่งตั้งพนักงาน จำนวน 18 คน 
  • คำสั่งให้พนักงานพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้รักษาการแทนกรณีไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 7 คน

แหล่งข่าวจากกสทช.ระบุว่า คำสั่งดังกล่าว มีผลกระทบต่อสายงานด้านกิจการโทรคมนาคมโดยตรงจำนวน 11 เรื่อง ได้แก่

1.เรื่อง Cell Broadcast หรือ ระบบการเตือนภัยพิบัติที่อยู่ระหว่างการร่างวาระเสนอต่อที่ประชุมกสทช.ภายในไตรมาส 1/2567 ฃ

2.นโยบายเรื่องคลื่นความถี่ 3500 MHz สำหรับ Private 5G โดยมีเป้าหมายทำโฟกัส กรุ๊ป ส่วนกลางภายในไตรมาส1/2567 และส่วนภูมิภาคภายในไตรมาส 2/2567 เพื่อจัดสรรคลื่น 3600-3700 MHz จำนวน 100 MHz ภายในไตรมาส4/2567

3.คลื่น 3500 MHz สำหรับเป็นการทั่วไปโดยมีเป้าหมายในการวางโรดแมป 5 ปี ให้เสร็จภายในไตรมาส 1/2567 รวมถึงการจัดระเบียบการใช้ประโยชน์คลื่น 3700-4200 MHz ภายในปี 2568 และการจัดสรรคลื่น 3300-3600 MHz จำนวน 300 MHz ภายในปี 2569-2570 การจัดสรรคลื่น 3700-4000 MHz จำนวน 300 MHz ในปี 2571-2572

4.แผน 5.5G toward 6G & upper C band (6.425 – 7.125 GHz) for IMT เพื่อทำบทวิเคราะห์และการกำหนดโรดแมป 10 ปี ของคลื่นดังกล่าวที่ต้องแล้วเสร็จภายในไตรมาส4/2567

5. สิทธิแห่งทาง การจัดระเบียบสายสื่อสาร/นำสายสื่อสารลงดิน และ Last Mile License โดยมีแผนปรับปรุงแผนจัดระเบียบสายสื่อสาร/นำสายสื่อสารลงดินปี 2566-2567 ภายในไตรมาส1 / 2567

6.การส่งเสริม MVNO และปรับปรุงโครงสร้างอัตราค่าบริการโทรศัพท์ เคลื่อนที่ภายใน ประเทศ ทั้งค้าส่งและค้าปลีก

7.อัตราค่าเชื่อมโยงโครงข่ายประเภทข้อมูล (IC Data) มีแผนออกร่างประกาศใหม่ฯ ภายในไตรมาส2/2567

8. แผนแม่บทโทรคมนาคม (แผน 3) 2567 ถึง 2571 มีกำหนดเสนอ กสทช. ภายในไตรมาส4/2566

9.การป้องกันอาชญากรรมทางออนไลน์ผ่านโครงข่ายโทรคมนาคม

10.การจัดระเบียบการใช้งานวิทยุคมนาคมทางทะเล

11. แผนการทำ 5G Use Cases สำหรับภาคอุตสาหกรรมสมัยใหม่ 4.0 และโครงการ 5G Use Cases สำหรับลดความเหลื่อมล้ำ มีแผนจะเสนอทั้ง 2 โครงการภายในไตรมาส 2/2567