AWS สานแผนลงทุนไทย ส่ง ‘re/Start’ ปั้นบุคลากรไอที

AWS สานแผนลงทุนไทย  ส่ง ‘re/Start’ ปั้นบุคลากรไอที

คิกออฟโครงการ “AWS re/Start” ร่วมสนับสนุนการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ปูทางสู่เส้นทางอาชีพใหม่ด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง

หลังจากที่ “อะเมซอน เว็บ เซอร์วิสเซส” หรือ “เอดับบลิวเอส (AWS)” บริษัทในเครือ Amazon.com ประกาศแผนการลงทุน “AWS Asia Pacific (Bangkok) Region” ในประเทศไทย มูลค่ากว่า 1.9 แสนล้านบาท เมื่อเดือนต.ค. 2565 ที่ผ่านมา

ล่าสุด ยักษ์เทคโนโลยีโลกยังคงมีความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามอง กับการเปิดตัวโครงการ “AWS re/Start” ที่จะร่วมสนับสนุนการพัฒนาทักษะบุคลากร เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ว่างงานหรือบุคคลที่ประกอบอาชีพไม่เต็มเวลา ให้มีความพร้อมสำหรับอาชีพใหม่ในด้านคลาวด์คอมพิวติ้ง

วัตสัน ถิรภัทรพงศ์ ผู้จัดการประจำประเทศไทย เอดับบลิวเอส เผยว่า การฝึกอบรมทักษะดิจิทัลเป็นส่วนสำคัญของการลงทุนดังกล่าว โดยเอดับบลิวเอสเห็นว่า ท่ามกลางสถานการณ์ที่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทยที่ขยายตัวมากขึ้นกว่าแต่ก่อน รวมถึงความต้องการในการนำคลาวด์มาใช้งาน จำนวนบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญซึ่งจะมารองรับงานในส่วนนี้ยังคงขาดแคลนอย่างมาก

ในทิศทางเดียวกัน ยังส่งผลให้องค์กรต่างๆ มีความยากลำบากในการหาบุคคลากรที่มีความรู้และทักษะในการใช้คลาวด์ ซึ่งสอดคล้องไปกับผลการศึกษาของ Gallup ซึ่งดำเนินการโดย เอดับบลิวเอสที่ระบุว่า 94% ของธุรกิจในประเทศไทย กล่าวว่า การว่าจ้างพนักงานด้านดิจิทัลที่ต้องการนั้นเป็นเรื่องที่ท้าทาย

ดัน 'คลาวด์' พลิกโฉมองค์กร

โปรแกรมดังกล่าว จะมอบโอกาสในการสัมภาษณ์งานกับผู้ว่าจ้างที่สนใจให้แก่ผู้เรียน โดยจะเปิดสอนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีมาก่อนในการสมัคร

เอดับบลิวเอสหวังว่า องค์กรธุรกิจและบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีคลาวด์ได้อย่างเต็มที่ ขณะเดียวกันเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจและอาชีพ เพิ่มผลผลิตและนวัตกรรม และสนับสนุนความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศในยุคดิจิทัล

โปรแกรม AWS re/Start จะนำผู้ที่มีความสามารถใหม่ๆ จากอุตสาหกรรมต่างๆ มาพัฒนาความรู้และทักษะให้กับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีหรือมีประสบการณ์เพียงเล็กน้อย และช่วยให้พวกเขาเริ่มต้นอาชีพด้านคลาวด์

ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นมา AWS ได้ฝึกอบรมทักษะด้านคลาวด์ให้แก่บุคลากรในประเทศไทยไปแล้วกว่า 50,000 คน จากนี้ยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถลดช่องว่างด้านทักษะ ด้วยโปรแกรมการฝึกอบรมและการรับรองของเอดับบลิวเอสที่จะผลักดันและขับเคลื่อนร่วมกับพันธมิตรในหลายภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เช่นครั้งนี้มีพันธมิตรที่ทำงานร่วมกันคือ xLab, จีเอเบิล, และเอ็นทีที

ปูทางเส้นทางอาชีพใหม่

ผลการวิจัยของ Gallup ระบุด้วยว่า 94% ของพนักงานที่ไม่ได้ทำงานด้านเทคโนโลยีในประเทศไทย มีความสนใจอย่างมากหรือมากที่สุดในการรับการฝึกอบรมในทักษะดิจิทัลอย่างน้อยหนึ่งทักษะ

เช่น ความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ (cybersecurity) ปัญญาประดิษฐ์ (artificial intelligence) และวิทยาการหุ่นยนต์ (robotics) ด้วยที่ผ่านมาพนักงานกว่า 53% ต้องพบกับอุปสรรคกับการไม่มีทักษะที่เกี่ยวข้องนี้ 

เพื่อแก้ไขอุปสรรคนี้ AWS re/Start ได้ออกแบบการฝึกอบรมที่มีความยืดหยุ่น ทั้งแบบเข้าห้องเรียนและแบบออนไลน์เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ พร้อมสนับสนุนผู้เรียนในช่วงเริ่มต้นอาชีพใหม่ด้านคลาวด์

โปรแกรมดังกล่าว ครอบคลุมทักษะพื้นฐานด้านคลาวด์ของ AWS และทักษะอาชีพที่จำเป็นอื่นๆ เช่น เทคนิคการเขียนประวัติส่วนบุคคลและการสัมภาษณ์งาน ผ่านการฝึกปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ เช่น สถานการณ์จำลอง การนำไปใช้งานจริง การเรียนรู้ในห้องปฏิบัติการและผ่านหลักสูตร ฯลฯ

องค์กร 92% พร้อมเปิดรับ 

เพื่อให้ผู้เรียนสร้างความรู้และทักษะเกี่ยวกับ Linux, Python, ระบบเครือข่าย, ความปลอดภัย และฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน โปรแกรมนี้ เตรียมความพร้อมให้พวกเขาเข้าสู่บทบาทในงานด้านคลาวด์ในระดับเริ่มต้น เช่น การใช้งาน ความเสถียรของเว็บไซต์ การดูแลโครงสร้างพื้นฐาน และอื่นๆ

นอกจากนี้ โปรแกรม AWS re/Start ยังครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับผู้เข้าร่วมในการสอบใบรับรอง AWS Certified Cloud Practitioner เพื่อให้สามารถรับรองทักษะด้านคลาวด์ของตนเองด้วยประกาศนียบัตรที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรม 

ข้อมูลจาก Gallup เผยว่า มีองค์กรผู้ว่าจ้างในประเทศไทย 92% กล่าวว่า การรับรองด้านดิจิทัลหรือหลักสูตรการฝึกอบรมเป็นทางเลือกที่ยอมรับและสามารถทดแทนปริญญาตรีได้