เปิด 4 อาชีพใหม่ ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ 'เอไอ' มาแรง

เปิด 4 อาชีพใหม่ ในยุคที่ปัญญาประดิษฐ์ 'เอไอ' มาแรง

เปิด 4 อาชีพใหม่ ยุค เอไอ มาแรง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล วิศวกรด้านแมชชีนเลิร์นนิง เป็นที่ต้องการ หลัง เอไอเข้ามามีบทบาทต่อภาคธุรกิจไม่เจาะจงเฉพาะธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต โลจิสติกส์ อีคอมเมิร์ซ การแพทย์ การธนาคาร การศึกษา และอื่นๆ

ธัชกรณ์ วชิรมน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท เซอร์ทิส จำกัด กล่าวว่า เอไอ เข้ามามีบทบาทต่อภาคธุรกิจไม่เจาะจงเฉพาะธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต โลจิสติกส์ อีคอมเมิร์ซ การแพทย์ การธนาคาร การศึกษา และอื่นๆ

ด้วยแนวโน้มที่ส่งผลต่อธุรกิจทั่วโลก จึงทำให้ที่ผ่านมาเกิดตำแหน่งงานใหม่ๆ ที่น่าจับตามองหลายองค์กรพยายามเฟ้นหาบุคคลในตำแหน่งสำคัญ ที่จะเข้ามาทำงานร่วมกับ เอไอ เพื่อปรับปรุงการทำงานในองค์กรให้ดีขึ้น ซึ่งก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการในตลาดที่มีการแข่งขันสูง เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ทักษะตามที่ต้องการ และทำงานร่วมกับพนักงานฝ่ายอื่นๆ ภายใต้วัฒนธรรมองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น อาชีพใหม่ในยุคของเอไอ รวมทั้งทักษะเบื้องต้น คือ

1. นักวิทยาศาสตร์ด้านการวิจัยปัญญาประดิษฐ์ (AI Research Scientist) มีหน้าที่ในการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง เกี่ยวกับเทคโนโลยีและวิธีการใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาเอไอที่มีอยู่ให้ก้าวหน้าขึ้นกว่าเดิมเพื่อให้ตอบโจทย์ธุรกิจต่างๆ รวมทั้งพัฒนาเอไอที่มีประสิทธิภาพกับสถานการณ์และปัญหาที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งต้องมีความรู้ทักษะด้านแมชชีนเลิร์นนิง คณิตศาสตร์ การเขียนโปรแกรม และสถิติ

2. นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) มีหน้าที่นำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อหาข้อสรุป และสร้างแบบจำลอง เช่น โมเดลแมชีนเลิร์นนิงที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นได้อัตโนมัติ และหาข้อสรุป ข้อมูลเชิงลึก การคาดการณ์อนาคตออกมาเพื่อประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือตรวจจับหารูปแบบที่ผิดปกติในข้อมูล

โดยนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะต้องทำงานร่วมกับวิศวกรแมชชีนเลิร์นนิงที่จะนำโมเดลไปพัฒนาต่อเป็นซอฟต์แวร์ที่พร้อมใช้งาน ดังนั้นทักษะที่ต้องมีคือ ความรู้ทางด้านสถิติ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ข้อมูล รวมทั้งความเข้าใจด้านธุรกิจเพื่อหาคำตอบข้อมูลเชิงลึกได้ดียิ่งขึ้น

3. วิศวกรด้านแมชชีนเลิร์นนิง (Machine Learning Engineer) มีหน้าที่หลักในการสร้างซอฟต์แวร์ หรือ API ที่ประกอบด้วยโมเดลแมชชีนเลิร์นนิงที่ทางนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลได้ออกแบบขึ้นมา มาพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบที่พร้อมใช้งานได้จริง สามารถเรียนรู้และประมวลผลได้เองตามที่ได้รับมอบหมาย

เป็นอาชีพที่เหมาะกับคนที่มีพื้นฐานด้านวิทยาการข้อมูล (Data Science) และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) ซึ่งต้องผสมผสานทักษะด้านการเขียนโปรแกรมกับการทำงานของเอไอและโมเดลเข้าด้วยกัน

4. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายทางไซเบอร์ (Cyber Law Expert) ที่สามารถทำงานร่วมกับทีมเอไอในการพัฒนาโมเดลที่จะเข้ามารักษาความปลอดภัยให้กับองค์กร