กสทช.ลุยวางโรดแมปดีล "เอไอเอส-3บีบี"

กสทช.ลุยวางโรดแมปดีล "เอไอเอส-3บีบี"

ระบุต้องยึดบรรทัดฐานเหมือนดีลทรู ดีแทคจะได้ไม่มีข้อครหาจากสังคม กำชับสำนักงาน กสทช.ส่งไทม์ไลน์การทำงานตั้งแต่ตั้งอนุฯ-ที่ปรึกษา พร้อมจัดโฟกัส กรุ๊ปรับฟังความเห็นสาธารณะ ไม่รับปากเสร็จทันตามไตรมาส 2 ตามแผนเอกชน

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ (5 เม.ย.) ที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช. ได้เห็นชอบในหลักการตามที่สำนักงานกสทช.เสนอแนวทางการเข้าซื้อกิจการตามที่บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) ได้ประกาศเดินหน้าดำเนินการเข้าซื้อหุ้นใน บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3บีบี และซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสมิน หรือ JASIF ซึ่งหลังจากนี้ สำนักงานกสทช.จะไปสรุปรายละเอียดของธุรกรรมของเอกชนทั้งสองแล้วเสนอเข้ายังบอร์ดอีกครั้งหนึ่ง

ทั้งนี้ ตามแผนเดิมในการพิจารณาดีลการควบรวมระหว่างทรู และ ดีแทค ที่ประชุมได้เห็นชอบแผนงาน โดยได้เห็นชอบแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษา และวิเคราะห์เรื่องดังกล่าวจำนวน 4 คณะ ได้แก่ คณะอนุกรรมการฯ ด้านกฎหมาย คณะอนุกรรมการฯ ด้านคุ้มครองผู้บริโภค และสิทธิพลเมือง คณะอนุกรรมการฯ ด้านเทคโนโลยี และคณะอนุกรรมการฯ ด้านเศรษฐศาสตร์
 

นอกจากการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เพื่อศึกษา และวิเคราะห์ผลกระทบแล้วที่ประชุมยังเห็นชอบให้จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในวงจำกัด (โฟกัส กรุ๊ป) 3 กลุ่ม คือ กลุ่มภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง กลุ่มนักวิชาการ และกลุ่มผู้บริโภค และประชาชนทั่วไป ตลอดจนมอบหมายให้คณะทำงานของสำนักงาน กสทช. และที่ปรึกษาอิสระทั้งใน และต่างประเทศศึกษาผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์และสังคมในระยะเวลาที่เร็วที่สุด

"เราจะถอดโมเดลการพิจารณาดีลของทรูและะดีแทคมาใช้ในครั้งนี้ เพื่อให้เป็นบรรทัดฐานเดียวกัน การพิจารณาอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน โดยดูทั้งข้อกฎหมาย และผลกระทบในต้านต่างๆ ทั้งทางบวก และทางลบ เพื่อจะทำให้ปราศจากข้อครหาจากสังคมในการเลือกปฏิบัติ เราจะไม่ประวิงเวลาแต่จะไม่เร่งรัดเพราะมันเป็นเรื่องข้อกฎหมาย ซึ่งจะเสร็จภายในไตรมาส 2 ตามที่เอกชนเคยคาดการณ์ไว้หรือไม่ เรื่องนี้ผมตอบไม่ได้" ประธานกสทช.กล่าว

"ไตรรัตน์"ดอดส่งใบสมัครเลขากสทช.

ส่วนความคืบหน้าในการเปิดรับสมัครเลขาธิการ กสทช.ขณะนี้มีผู้ส่งใบสมัครมาแล้ว 1 คน คือ นายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการเลขาธิการกสทช.คาดว่าวันที่ 7 เม.ย.2566 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร จะมีผู้สนใจตำแหน่งเลขาธิการกสทช.มาสมัครเพิ่มเติมแต่หากมีคนเดียวกสทช.ต้องขยายระยะเวลาต่อไปอีกเพื่อความโปร่งใส และเป็นธรรม
ต่อประเด็นเรื่อง ที่ประชุมไม่มีการรับรองรายงานการประชุมเรื่องอำนาจในการสรรหาเลขาธิการ กสทช.นั้น ประธานกสทช.อธิบายว่า ไม่มีรายงานการประชุมเรื่องนี้ ดังนั้นไม่จำเป็นต้องรับรองรายงานการประชุม ที่สำคัญเรื่องอำนาจดังกล่าวเป็นการแจ้งเพื่อทราบ เพราะประธานกสทช.มีอำนาจตามกฎหมาย

การสรรหาเลขาธิการ กสทช.มีกฎหมายเฉพาะตามมาตรา 60,61 ระบุว่า ประธานมีอำนาจในการแต่งตั้งและปลดเลขาธิการกสทช.ได้ การเลือกเลขาฯกสทช.ทำได้ 2 วิธีคือ คือ เลือกเอง หรือ ให้บอร์ดเลือก ดังนั้นเมื่อเลขาฯมีหน้าที่ทำงานใกล้ชิดประธานและประธานต้องดูแลสำนักงานขณะที่บอร์ดที่เหลือไม่ใช่ จึงจำเป็นต้องเลือกคนที่ทำงานกับตนเองได้