บอร์ด กสทช.เลื่อน!!! เคาะงบ 'ยูโซ่' จ่อชงวาระพิเศษ 20 เม.ย.นี้

บอร์ด กสทช.เลื่อน!!! เคาะงบ 'ยูโซ่' จ่อชงวาระพิเศษ 20 เม.ย.นี้

บอร์ดกสทช.ถกไม่จบเลื่อนเคาะงบยูโซ่เน็ตกว่า 3,850 ล้านบาท อีก 1 เดือน สั่งสนง.ทบทวนโครงการใหม่ให้สอดคล้องกับด้านโทรคมฯ ตามงบโครงการ 8,000 ล้านบาท ทั้งหมด 19 โครงการ เพื่อลงรายละเอียดโครงการให้เกี่ยวเนื่องกับโทรคมนาคมมากที่สุด

ศาสตราจารย์คลินิก สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า ผลการประชุมคณะกรรมการ หรือ บอร์ดกสทช. กล่าวว่า วันนี้ (29 มี.ค.2566) วาระการพิจารณา โครงการโทรเวชกรรมถ้วนหน้า (Universal Telehealth Coverage : UTHC) หรือ เทเลเฮลท์ งบประมาณ 3,850 ล้านบาท ที่อยู่ภายใต้แผน USO 2565 ฉบับที่ 3 (2565) งบประมาณ 8,000 ล้านบาท นั้น ยังไม่ได้ข้อสรุป โดยมีการพูดคุยกันตั้งแต่ 11.00-13.00 น.

เนื่องจากต้องการให้ทบทวนโครงการใหม่ทั้งโครงการจำนวน 19 โครงการ งบประมาณ 8,000 ล้านบาท อย่างละเอียดว่ามีรายละเอียดเกี่ยวข้องกับโทรคมนาคมมากน้อยแค่ไหน จากนั้นค่อยส่งกลับมาพิจารณาเป็นการประชุมวาระพิเศษอีกครั้ง ในวันที่ 20 หรือ 21 เม.ย.ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการนัดวันประชุม มั่นใจว่าต้องสรุปให้จบเพื่อดำเนินโครงการต่อไป

ประธานกสทช.กล่าวว่า บอร์ดกสทช.คนล่าสุด คือ นายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ กสทช.ด้านโทรคมนาคม ได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับโครงการหลายด้าน ดังนั้นการพิจารณางบประมาณจึงพิจารณาอย่างรอบคอบ การนำแอปพลิเคชันมาต่อยอดให้บริการ เรียกว่าโทรคมนาคม หรือไม่ และการสนับสนุนโครงการโดยภาพรวมต้องมีองค์ประกอบอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างไรบ้าง มีความจำเป็น หรือมีประโยชน์ต่อสังคมมากน้อยเพียงใด คุ้มทุนหรือไม่ และเคยมีโครงการนำร่องมาก่อนหรือไม่

เมื่อสำนักงานกสทช.กลับไปทบทวนโครงการแล้ว ก็มีความเป็นไปได้ว่างบประมาณโครงการเทเลเฮลท์  3,850 ล้านบาท อาจลดลง โดยเปิดโอกาสให้กับโครงการอื่นที่รออยู่เข้ามาดำเนินการเพิ่มเติมได้ หวังว่าบอร์ดจะเห็นประโยชน์ที่เกิดขึ้นร่วมกัน”
 

สำหรับรายละเอียดแผน โครงการ USO 2565 ฉบับที่ 3 (2565) งบประมาณ 8,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 2 แผนยุทธศาสตร์ ได้แก่

แผน 1 วงเงิน 5,000 ล้านบาท เป็นการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานเพื่อมิติเชิงสังคม แบ่งเป็น
ㆍ ระบบโทรคมนาคมเพื่อสาธารณสุข 4,000 ล้านบาท
ㆍ ระบบโทรคมนาคมเพื่อคนพิการและผู้ด้อยโอกาสในสังคม 1,000 ล้านบาท
 
แผน 2 วงเงิน 3,000 ล้านบาท เป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในภารกิจโทรคมนาคมพื้นฐาน แบ่งเป็น
ㆍ ระบบโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ 2,000 ล้านบาท
ㆍ ระบบโทรคมนาคมเพื่อความมั่นคง 1,000 ล้านบาท

ส่วนเรื่องการสรรหาเลขาธิการกสทช.บอร์ดกสทช.ที่ไม่เห็นด้วย ยังคงเห็นต่างถึงอำนาจตามกฎหมายของตนเองในการสรรหาเลขาธิการกสทช.เอง ทำให้ใช้เวลาในการพูดคุยเรื่องนี้เป็นเวลานาน ขณะที่การประกาศรับสมัครเกิดขึ้นแล้วจนขณะนี้ผ่านมา 1 สัปดาห์ ยังไม่มีผู้สนใจส่งใบสมัครเข้ามา หากถึงวันที่ 7 เม.ย. วันสุดท้ายของการเปิดรับสมัคร ยังไม่มีใครมาสมัคร หรือ มีสมัครมาแค่คนเดียว ต้องมีการขยายระยะเวลาต่อไปอีก จากนั้นค่อยเสนอชื่อที่ตนเองเลือกให้บอร์ดกสทช.เห็นชอบ หากบอร์ดที่ไม่เห็นด้วยกับการคัดเลือก และไม่เห็นชอบก็ต้องมีเหตุผลว่าเป็นเพราะเหตุใด