‘เดวิด หลี่’ ซีอีโอใหม่นำทัพ ‘หัวเว่ย’ ลุยภารกิจดันไทยสู่ดิจิทัลฮับอาเซียน

‘เดวิด หลี่’ ซีอีโอใหม่นำทัพ ‘หัวเว่ย’ ลุยภารกิจดันไทยสู่ดิจิทัลฮับอาเซียน

“เดวิด หลี่” แม่ทัพคนใหม่ “หัวเว่ย ประเทศไทย” ประกาศพันธกิจหนุนเศรษฐกิจดิจิทัลไทย มุ่งพัฒนาเทคโนโลยี 5จี คลาวด์ อุตสาหกรรมดิจิทัล ไซเบอร์ซิเคียวริตี้ พลังงานดิจิทัล และบุคลากรด้านไอซีที พร้อมผลักดันไทยสู่ดิจิทัลฮับแห่งอาเซียน

นายเดวิด หลี่ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวในโอกาส พบปะสื่อมวลชนเป็นครั้งแรก หลังเข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการในเดือน ก.พ.นี้ว่า พันธกิจและวิสัยทัศน์ของหัวเว่ยในประเทศไทยเน้นผลักดันด้าน 5จี อุตสาหกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีคลาวด์ พลังงานดิจิทัล ความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการพัฒนาบุคลากรไอซีที

โดยในปีนี้จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรและนักพัฒนาที่เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่ยนประเทศ โดยเฉพาะนักพัฒนาที่เชี่ยวชาญด้าน “คลาวด์” และ “พลังงานดิจิทัล” เพื่อผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืน

หัวเว่ยจะร่วมผลักดันให้ประเทศไทยขึ้นสู่การเป็นดิจิทัลฮับแห่งอาเซียน พร้อมยกระดับภาคอุตสาหกรรมอัจฉริยะ โดยเริ่มจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคม เพื่อส่งเสริมการเชื่อมต่อซึ่งถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทย จากนั้นต่อยอดไปสู่การพัฒนาในภาคสังคม

พร้อมกันนี้ ใช้เครือข่ายไฟเบอร์เพื่อเชื่อมต่อทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน และจะขยายความครอบคลุมของโครงข่ายเข้าไปในพื้นที่ห่างไกล

“ปีนี้เราจะมุ่งขยายความครอบคลุมของโครงข่ายแบบไฟเบอร์ในชนบทของประเทศไทยและทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์เพื่อให้สามารถส่งมอบบริการ 5จี ที่มีคุณภาพและมีราคาที่สามารถเข้าถึงได้”

เพิ่มโฟกัส ‘ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้’

หัวเว่ยยังมีแผนสนับสนุนด้านการสร้างความตระหนักรู้เรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ ด้วยการแบ่งปันองค์ความรู้และหลักปฏิบัติด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์สำหรับเทคโนโลยี 5จี ให้แก่หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแล ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในไทย และลูกค้า

ขณะเดียวกัน พัฒนาประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์และการปกป้องข้อมูลให้แก่โครงสร้างพื้นฐานไอซีทีในไทย เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่อีโคซิสเต็มด้านไซเบอร์ของประเทศในด้านการปกป้องข้อมูล

พร้อมกันนี้ ช่วยสนับสนุนธุรกิจและสตาร์ทอัพต่างๆ ในไทยให้มาปรับใช้คลาวด์ที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นไปตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับดัชนีความปลอดภัยทางไซเบอร์ในระดับโลก (GCI) ให้แก่ประเทศไทย

หัวเว่ยได้มีการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสำหรับบริการคลาวด์มาอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมทั้งการพัฒนาอีโคซิสเต็ม มาตรฐานความปลอดภัย การทำงานร่วมกับพันธมิตร รวมถึงการสนับสนุนด้านบุคลากรและทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง

เน้นสร้างคุณค่าทางสังคม

เขากล่าวว่า เป้าหมายของหัวเว่ยไม่ได้ให้ความสำคัญแค่เพียงความสำเร็จทางธุรกิจ แต่ยังรวมถึงคุณค่าทางสังคมและการบ่มเพาะบุคลากรในประเทศ ดังนั้นปีนี้หัวเว่ยประเทศไทยจะมุ่งให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการสร้างบุคลากรไอซีทีในไทย

โดยเฉพาะการมุ่งฝึกอบรมนักพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีให้ได้ถึง 20,000 คน ภายในระยะเวลา 3 ปี เพื่อช่วยผลักดันการเปลี่ยนผ่านเชิงดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม บ่มเพาะทักษะทางเทคโนโลยีที่มีความสำคัญให้แก่นักพัฒนาไทย และช่วยพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลในไทย ผ่านการส่งมอบใบรับรองและต่อยอดโครงการด้านการฝึกอบรมต่างๆ

เช่น โครงการบ่มเพาะธุรกิจเอสเอ็มอี Spark Ignite โครงการรถดิจิทัลเพื่อสังคมซึ่งจะต่อยอดให้ครอบคลุมในพื้นที่ 10 จังหวัด ฝึกอบรมนักเรียนให้ถึง 2,000 คน งานสัมมนา Talent Talk เพื่อต่อยอดองค์ความรู้ด้านดิจิทัลจากภาคส่วนต่างๆ, โครงการ Seeds for the Future ที่จะมีทั้งการฝึกอบรม มอบทุนการศึกษา และการแข่งขันในกลุ่มเยาวชน เพื่อให้แรงงานไทยมีทักษะด้านดิจิทัล มีคุณภาพ และมีความพร้อมสำหรับตลาดดิจิทัลของไทยในอนาคต

ขับเคลื่อน ‘พลังงานดิจิทัล’

อีกหนึ่งพันธกิจที่สำคัญ นอกจากการขยายฐานธุรกิจดิจิทัลพาวเวอร์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรด้านพลังงานดิจิทัล และวางแผนจะขยายการเติบโตของกลุ่มธุรกิจพลังงานดิจิทัลให้เป็นผู้นำตลาดประเทศไทย เพื่อช่วยผลักดันผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศไทยให้เพิ่มขึ้น

โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถช่วยสนับสนุนประเทศไทยได้ด้วยเทคโนโลยีชั้นนำ โซลูชัน และหลักปฏิบัติด้านพลังงานดิจิทัล ด้วยทีมบุคลากรและพาร์ทเนอร์ที่มีความเชี่ยวชาญ หวังว่าจะสามารถนำเทคโนโลยีและหลักปฏิบัติในระดับโลกมาช่วยผลักดันให้ประเทศไทยในการมุ่งสู่ผู้นำในอาเซียนด้านความเป็นกลางทางคาร์บอน

สำหรับการเข้ารับตำแหน่งประธานกรรมการบริหารอย่างเป็นทางการของ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จํากัด ในครั้งนี้ เดวิด หลี่ จะเข้ามาทำหน้าที่เสริมความแข็งแกร่งและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับหัวเว่ย ประเทศไทย 

โดยนำความเชี่ยวชาญ ความเป็นผู้นำ และประสบการณ์การทำงานหลายสิบปี มาสานต่อพันธกิจ “เติบโตไปพร้อมกับประเทศไทย สนับสนุนประเทศไทย (Grow in Thailand, Contribute to Thailand)” เพื่อนำประเทศไทยสู่การเชื่อมต่ออัจฉริยะที่สมบูรณ์แบบ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเติบโตด้วยเศรษฐกิจดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

ผลักดันเศรษฐกิจดิจิทัลไทย

ที่ผ่านมาความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจของหัวเว่ย ประเทศไทย ช่วง 3 ปี หัวเว่ยได้ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยมาโดยตลอด ครอบคลุมทั้งด้านการผลักดันโครงข่ายและการประยุกต์ใช้ 5จี ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ

รวมไปถึง พลังงานดิจิทัลและอีโคซิสเต็มด้านเทคโนโลยีอัจฉริยะอื่นๆ รวมไปถึงการเสริมความแข็งแกร่งด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ ยกระดับศักยภาพบุคลากรไอซีที

หัวเว่ยได้ติดตั้งศูนย์ข้อมูลคลาวด์ในประเทศไทยถึง 3 แห่งและการทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์กว่า 300 ราย มีการนำโซลูชันเข้าประยุกต์ใช้ในภาคอุตสาหกรรมของไทยกว่า 10 ประเภท การผลักดันพลังงานดิจิทัลเพื่อช่วยสนับสนุนเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนของประเทศไทย การร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการมีส่วนร่วมพัฒนาบุคลากรด้านไอซีทีไทยกว่า 60,000 ราย