คลี่ประวัติ "มนัสส์ มานะวุฒิเวช" ว่าที่ซีอีโอบริษัทใหม่หลังควบทรู-ดีแทค

คลี่ประวัติ "มนัสส์ มานะวุฒิเวช" ว่าที่ซีอีโอบริษัทใหม่หลังควบทรู-ดีแทค

ทำความรู้จักซีอีโอคนใหม่ของ "ทรู คอร์ปอเรชั่น" ลูกหม้อกลุ่มทรู 20 ปี หลังบอร์ดทรู-ดีแทคไฟเขียว ให้ควบรวมกิจการ โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในไตรมาสแรกนี้

นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช ตำแหน่งล่าสุดได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมคณะกรรมการบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2564 คือ ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ (ร่วม) กลุ่มทรูฯ ร่วมกับนายธีรเดช ดำรงค์พลาสิทธิ์ และ นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ โดยรับผิดชอบดูแลธุรกิจโทรคมนาคม ธุรกิจมีเดีย ระบบงานปฎิบัติการและเครือข่าย งานบริหารจัดการระดับภูมิภาคทั่วประเทศ รวมถึงงานบริการลูกค้า

แต่ล่าสุดเมื่อก.ค.2565 กลุ่มทรูฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ (ร่วม) จาก นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช นายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ และ นายธีรเดช ดํารงค์พลาสิทธิ์ เป็น นายมนัสส์ มานะวุฒิเวช และ นายธีรเดช ดํารงค์พลาสิทธิ์ ส่วนนายณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ จะเปลี่ยนไปดํารงตําแหน่งประธานกรรมการของบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จํากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือ

และล่าสุดเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2566 ที่ผ่านมา นายมนัสส์ ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร “บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)” ซึ่งเป็นชื่อบริษัทที่ได้รับการเสนอในการจดทะเบียนบริษัทใหม่ที่ควบรวมกับบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค 

โดยที่ทั้งแบรนด์ทรูและดีแทคเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งในอุตสาหกรรมโทรคมนาคม ในขณะที่แบรนด์ทรูยังเป็นที่รู้จักครอบคลุมถึงธุรกิจบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต โทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก และบริการดิจิทัล จึงเป็นเหตุผลให้ใช้ชื่อดังกล่าว ทั้งนี้ หลังจากการควบรวม ทั้งแบรนด์ดีแทคและทรูจะยังคงแยกกันให้บริการลูกค้าของตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำเสนอทางเลือกที่หลากหลายสำหรับผู้บริโภค และสามารถแข่งขันได้ในตลาดต่อไป

ส่วนนายชารัด เมห์โรทรา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดีแทคปัจจุบัน ได้รับการเสนอชื่อเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดย นายนกุล เซห์กัล และนางสาวยุภา ลีวงศ์เจริญ เป็นหัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการเงิน (ร่วม) ในบริษัทใหม่
 

ทั้งนี้ นายมนัสส์ อายุ 47 ปี ก่อนหน้านี้ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการบริหารกลุ่ม ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค นับเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่ได้ร่วมพัฒนาและขับเคลื่อนธุรกิจบริการของกลุ่มทรูมาตลอด 20 ปี

ตั้งแต่การร่วมสร้างระบบโครงข่ายสื่อสารไร้สายอันเป็นพื้นฐานสำคัญในการขยายธุรกิจหลักของกลุ่มทรู และมีประสบการณ์ในการบริหารงานด้านการพาณิชย์ ทั้งธุรกิจโมบายล์ ออนไลน์ และทรูวิชั่นส์ ตลอดจนนำกลยุทธ์คอนเวอร์เจนซ์รุกตลาด ขยายช่องทางจัดจำหน่ายสู่ต่างจังหวัดทั่วประเทศ

มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและโดดเด่นในด้านการวางกลยุทธ์และบริหารทีมงาน สามารถเพิ่มยอดขายทั้งธุรกิจหลักและธุรกิจใหม่ได้อย่างแข็งแกร่งโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการแข่งขันสูง สร้างการเติบโตด้านรายได้อย่างเข้มแข็งของธุรกิจในระดับภูมิภาคได้อย่างต่อเนื่อง

นายมนัสส์ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร จากมหาวิทยาลัยซีราคิวส์ และวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จากสถาบันโพลิเทคนิคเรนซีเลียร์ สหรัฐอเมริกา และสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง