ไทยเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุเต็มตัว ยกเคส 'ญี่ปุ่น' ดึง 'เอไอ' ช่วยขับเคลื่อน

ไทยเข้าสู่ยุคผู้สูงอายุเต็มตัว ยกเคส 'ญี่ปุ่น' ดึง 'เอไอ' ช่วยขับเคลื่อน

'ชัยวุฒิ' ชี้ไทยเข้าสู่ยุคผู้สูงวัยเต็มตัว เร่งหามาตรการรองรับ ยกเคส 'ญี่ปุ่น' ที่มีประชากรสูงอายุล้ำหน้าประเทศอื่น มีจำนวนมากกว่าหนึ่งในสี่ของประชากรทั้งประเทศ เผย ญี่ปุ่น นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อน Society 5.0 รับสังคมผู้สูงวัย

นายชัยวุฒิ ธนาคมนุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส กล่าวว่า สำนักงานสถิติแห่งชาติ คาดการณ์ว่าประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มตัวในปี 2565 และจะมีสัดส่วนประชากรสูงวัยเพิ่มเป็น 26.9% ของประเทศในปี 2573 นี่ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะเมืองไทย แต่ทั่วโลกเองก็กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเช่นกัน

WHO คาดการณ์ว่าในปี 2593 จะมีประชากรสูงวัยถึง 22% ไทยจึงต้องเตรียมพร้อมเพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น เพราะเมื่อมีคนสูงอายุมากขึ้น ภาคแรงงานจะลดจำนวนลง ขณะที่สาธารณสุขกลับต้องทำงานหนักขึ้น

 

ทั้งนี้ เขายกตัวอย่าง "ญี่ปุ่น" เป็นประเทศหนึ่งที่มีประชากรสูงอายุล้ำหน้าประเทศอื่น ๆ ไปก่อนแล้ว โดยมีจำนวนมากกว่าหนึ่งในสี่ของประชากรทั้งประเทศ จึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการ มีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI มาเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อน Society 5.0

ไม่ใช่แค่หุ่นยนต์แต่รวมถึง การเชื่อมต่อ 5G, เซ็นเซอร์, AI, การประมวลผลประสิทธิภาพสูง และ Extended Reality (XR) โดยมีเมืองต้นแบบอย่าง Woven City เมืองอัจฉริยะที่โตโยต้าสร้างขึ้นใช้พลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

 

นอกจากนี้ยังมี Smart City Fukouka ซิลิคอนวัลเลย์ของญี่ปุ่นที่ Line ดำเนินการ เมืองอัจฉริยะที่ป้องกันแผ่นดินไหวและใช้พลังงานแสงอาทิตย์ Tsunashima Sustainable Smart Town และ Fujisawa Sustainable Smart Town ซึ่งพัฒนาโดย Panasonic

ตัวอย่างการนำ AI มาใช้ที่เห็นได้ชัดเลย คือ ด้านการแพทย์ที่ช่วยให้แพทย์สามารถประเมินสุขภาพของผู้ป่วยได้ดีขึ้น และสามารถวางแผนการรักษาที่เหมาะสมได้มากขึ้น ทั้งยังเน้การรักษาดูแลผู้ป่วยเฉพาะจุดมากขึ้น นำร่องด้วยโรคนอนไม่หลับและการบำบัดคนที่เลิกสูบบุหรี่ รวมไปถึงการรักษาโรคมะเร็ง
.
Google Japan ภาคเอกชน ที่เห็นถึงความสำคัญของผู้สูงวัยที่จะต้องก้าวไปพร้อมกับเทคโนโลยี มีการจัดอบรมทักษะดิจิทัล รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก AI ในด้านสุขภาพและจิตใจตั้งแต่ปี 2562 โดยตั้งเป้าว่าจะอบรมผู้สูงอายุให้ได้ 10 ล้านคนในปีนี้