‘ไอบีเอ็ม’ ชู 'ความยั่งยืน' กลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจในไทย

‘ไอบีเอ็ม’ ชู 'ความยั่งยืน' กลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจในไทย

แม่ทัพคนใหม่ “ไอบีเอ็ม ประเทศไทย” โชว์วิสัยทัศน์ “The New Era of Sustainable Business” สร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน ปักธง 3 แกนหลัก พัฒนาความร่วมมือพันธมิตร เทคโนโลยี คน มุ่งช่วยลูกค้าสร้างแหล่งรายได้ใหม่ ลดต้นทุน เปลี่ยนผ่านไปสู่ดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน

นายสวัสดิ์ อัศดารณ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไอบีเอ็ม ประเทศไทย และ Managing Partner กลุ่มธุรกิจไอบีเอ็ม คอนซัลติง เอ็มดีคนใหม่ของไอบีเอ็มประเทศไทย กล่าวว่า ทิศทางธุรกิจจากนี้มุ่งสร้างธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “The New Era of Sustainable Business : Underpinned by AI & Hybrid Cloud” ‘ไอบีเอ็ม’ ชู 'ความยั่งยืน' กลยุทธ์ขับเคลื่อนธุรกิจในไทย โดย 3 พันธกิจหลักที่จะให้ความสำคัญ ประกอบด้วย 1. การสร้างความร่วมมือและการเป็นพันธมิตรอย่างยั่งยืน (Sustainable Partnership) เพื่อสร้างความสำเร็จให้กับลูกค้า และอีโคซิสเต็มพาร์ทเนอร์

ขณะที่ 2. นำเทคโนโลยีมาช่วยสร้างธุรกิจที่ยั่งยืน (Technology for Sustainable Business) ไม่ว่าจะเป็น โอเพ่นไฮบริดคลาวด์แพลตฟอร์ม เอไอสำหรับธุรกิจ ฯลฯ และ 3.พัฒนาคนรองรับการพัฒนาธุรกิจและประเทศอย่างยั่งยืน (Talent for Sustainable Growth) ตอบโจทย์ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นและการเติบโตของประเทศไทยโดยภาพรวม

“สำหรับไอบีเอ็ม ความหมายของความยั่งยืนคือ เป้าหมายระยะยาวของการเติบโตทางธุรกิจ การทำงานร่วมกับพันธมิตร การพัฒนาคน รวมไปถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ การสร้างโมเดลรายได้ใหม่ๆ และการลดต้นทุนได้ในระยะยาว”

เขากล่าวว่า แนวทางการทำงานในไทยจะสอดคล้องไปกับนโยบายระดับโลกที่แบ่งการทำงานออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจนคือ ด้านเทคโนโลยีและที่ปรึกษา เพื่อตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ ของธุรกิจและการเปลี่ยนแปลง ซึ่งที่ผ่านมาสถานการณ์โควิดผลักดันให้ต้องปรับใช้ดิจิทัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

อย่างไรก็ดี การลงทุนด้านไอทีเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจไม่อาจหลีกเลี่ยง ด้วยทุกอุตสาหกรรมต้องปรับตัว ทั้งส่วนของบริการหน้าบ้าน หลังบ้าน รวมไปถึงระบบหลัก ขณะเดียวกันถูกท้าทายด้วยข้อมูลที่เกิดขึ้นจำนวนมหาศาล และความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์

สำหรับการเริ่มต้น ควรเริ่มจากเส้นทางของผู้บริโภค ผู้ใช้งาน การให้บริการลูกค้า ภายใต้โจทย์คือ ทำให้โมเดลรายได้ใหม่ๆ เกิดขึ้น ประหยัดต้นทุนในระยะยาว โดยขนาดของโครงการหรือรูปแบบจะแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ของธุรกิจนั้นๆ เมื่อเริ่มต้นได้อย่างถูกต้อง ปรับได้เทคโนโลยีได้เหมาะสม ต่อไปจะสามารถพัฒนานวัตกรรมเข้ามาผสมผสานได้

ปีนี้ไอบีเอ็มมีแผนทำงานร่วมกับพันธมิตรในหลายภาคส่วน และที่จะให้ความสำคัญอย่างมากคือ เรื่องการพัฒนาคน เบื้องต้นจะเข้าไปทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัย โดยตั้งเป้าว่าภายในครึ่งปีจะทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยอย่างน้อยสองแห่ง 

ขณะที่การทำงานร่วมกับลูกค้า เน้นรูปแบบพัฒนาร่วมกัน โมเดลที่ยืดหยุ่น โดยจะเริ่มจากโครงการเล็กๆ แล้วค่อยๆ ปรับแก้ให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง

พร้อมระบุว่า ความสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ต้องมีวิธีคิดที่เปิดกว้าง พร้อมปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง เรียนรู้สิ่งใหม่ ที่สำคัญมีการสื่อสารภายในที่ดี ในปีนี้นอกจากสานต่อเรื่องการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นของลูกค้า จะมีการนำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาสู่ตลาดไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลักดันการเติบโตให้กับธุรกิจ ลูกค้า พันธมิตร และการเติบโตในภาพรวมของประเทศไทย

 

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์