‘กูเกิล’ ปลุกเมกะโปรเจค ‘โกดิจิทัลอาเซียน’ เพิ่มทักษะคนไทย '5.3 หมื่นคน'

‘กูเกิล’ ปลุกเมกะโปรเจค ‘โกดิจิทัลอาเซียน’ เพิ่มทักษะคนไทย '5.3 หมื่นคน'

‘กูเกิล’ ปลุกโครงการเติมทักษะดิจิทัลผู้ประกอบการภายใต้โครงการ "Go Digital ASEAN" ของ Google.org หน่วยงานเพื่อการกุศลของกูเกิล หวังเพิ่มทักษะโลกยุคใหม่ให้ผู้ค้าในไทยมากกว่า 2 แสนคน

รายงานข่าวจาก มูลนิธิเอเชีย โดย Google.org ระบุว่า ตลอด 18 เดือนที่ผ่านมา มากกว่า 53,000 คนในพื้นที่ชนบทและห่างไกลทั่วประเทศ ได้รับทักษะและเรียนรู้การใช้เครื่องมือดิจิทัล เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ๆ รวมถึงเพิ่มโอกาสจ้างงาน และลดผลกระทบสถานการณ์โควิด-19 ต่อการดำรงชีวิต ผ่านโครงการ Go Digital ASEAN โครงการระดับภูมิภาคที่มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3.3 ล้านดอลลาร์ ดำเนินการโดยมูลนิธิเอเชีย หรือ The Asia Foundation องค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไร และได้รับการสนับสนุนจาก Google.org

โครงการนี้ เปิดตัวช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ครั้งใหญ่เมื่อเดือนมิถุนายน 2563 เปิดโครงการทั่วทั้ง 10 ประเทศในอาเซียน มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มทักษะให้บุคคล และผู้ประกอบการรายย่อยมากถึง 200,000 คน เป็นการปิดช่องว่างทางดิจิทัล

โครงการดังกล่าวในประเทศไทย กูเกิล ได้ร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ มูลนิธิกองทุนไทย สมาคมศูนย์รวมการศึกษาและวัฒนธรรมของชาวไทยภูเขาในประเทศไทย (ศ.ว.ท.) และผู้นำชุมชนท้องถิ่น ทำการยกระดับเครือข่ายชุมชนโดยมีผู้ฝึกสอนถึง 100 คน ให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในหลักสูตรเบื้องต้น พื้นฐาน และขั้นสูงแก่ผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆ ในระดับหมู่บ้าน

เมื่อโครงการสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา มีมากกว่า 53,000 คน ประสบความสำเร็จจากการได้รับทักษะเพิ่มเติมดังกล่าว ซึ่งรวมถึงผู้ประกอบการชาวชาติพันธุ์ 17,000 คนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 3 ใน 5 ของผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้หญิง และผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมดมาจาก 28 จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

ผลสำรวจของโครงการนี้ พบว่า กว่า 97% ของผู้ประกอบการรายย่อย ได้รับผลกระทบทางธุรกิจในเชิงบวก โดยพบว่า 2 ใน 3 มีส่วนร่วมกับลูกค้าเพิ่มขึ้น และ 1 ใน 5 ได้รับผลกำไร นอกจากนี้ 92% ของผู้เข้ารับการอบรมได้ลงมือเปลี่ยนแปลงธุรกิจของตัวเอง หลังรับการฝึกอบรม โดย 42% ได้สร้างหรืออัปเดตสถานะธุรกิจออนไลน์ และ 36% ได้ขยายธุรกิจของตัวเอง

ยิ่งไปกว่านั้น 90% ของผู้เข้ารับการอบรมยังได้เรียนรู้วิธีการใหม่ๆ ในการปกป้องและสร้างประโยชน์ให้ธุรกิจตัวเอง โดย 91% รู้สึกว่ามีความพร้อมสำหรับอนาคตมากขึ้น

“มารีจา ราลิค” หัวหน้าประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Google.org กล่าวว่า ด้วยความท้าทายทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการว่างงานที่เพิ่มขึ้น และความต้องการทักษะใหม่ๆ เทคโนโลยีสามารถช่วยให้ผู้คนมีงานทำ ทำให้ธุรกิจดำเนินต่อได้ และช่วยให้ได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กและชุมชนที่ต้องการการสนับสนุน