องค์กรผู้บริโภคร้องกสทช.ชะลอลงมติดีล 'ทรู-ดีแทค'

องค์กรผู้บริโภคร้องกสทช.ชะลอลงมติดีล 'ทรู-ดีแทค'

สภาองค์กรผู้บริโภคยื่นหนังสือกสทช.14 ก.พ.นี้ ชะลอลงมติดีลควบรวมทรู-ดีแทค หวั่นส่งผลกระทบผู้บริโภค เรียกร้องกสทช. เข้ามากำกับดูแล พิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภค

จากการที่สภาองค์กรของผู้บริโภค ไม่เห็นด้วยกับการควบรวมของดีแทค – ทรู โดยระบุว่าหากมีการควบรวมจะส่งผลกระทบผู้บริโภค และได้เรียกร้องสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เข้ามากำกับดูแลและพิทักษ์ประโยชน์ผู้บริโภคนั้น

นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ ประธานอนุกรรมการด้านสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาองค์กรของผู้บริโภค กล่าวว่า ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ สภาองค์กรของผู้บริโภคจะเข้ายื่นหนังสือกับ กสทช. เพื่อขอให้ชะลอพิจารณาลงมติ กรณีการควบรวมกิจการในธุรกิจโทรคมนาคมฯ ดังกล่าว และให้คณะกรรมการ กสทช. ที่กำลังอยู่ในกระบวนการเสนอโปรดเกล้าฯ เข้ามาพิจารณาเรื่องนี้ให้เป็นไปอย่างครบถ้วน เปิดเผย โปร่งใส และเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้บริโภค

นางสาวสุภิญญา กล่าวอีกว่า ในช่วงที่ผ่านมาสภาองค์กรของผู้บริโภคได้ติดตามประกาศควบรวมกิจการในธุรกิจโทรคมนาคมฯ และมีข้อกังวลต่อประกาศดังกล่าวว่าหากมีการควบรวมเกิดขึ้นและสามารถตั้งบริษัทขึ้นมาใหม่ได้จะทำให้กิจการภายใต้บริษัททั้งสองมีส่วนแบ่งตลาดโทรคมนาคมในประเทศไทยถึง 52% ของธุรกิจโทรศัพท์มือถือ

ขณะเดียวกันมีค่าดัชนีที่วัดขนาดของผู้ค้าและผู้ให้บริการที่สัมพันธ์ในธุรกิจและชี้วัดให้เห็นความรุนแรงในการแข่งขัน หรือ Herfindahl-Hirschman Index (HHI) เพิ่มขึ้นอีกหลายร้อยจุด อันเป็นการกระจุกตัวที่เข้มข้นส่งผลด้านลบต่อการแข่งขัน ซึ่งถือเป็นการครอบงำตลาด ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่น้อยลง และอาจก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านดิจิทัล และอาจเกิดการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยเฉพาะการแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงลึก รวมทั้งยังอาจส่งผลต่อราคาค่าบริการที่ผู้บริโภคต้องจ่ายด้วย

ทั้งนี้ การดำเนินการของสภาองค์กรของผู้บริโภค ในขั้นต่อไป คือ การจัดเวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ Consumers Forum EP.1 “ดีล True – Dtac ต้องโปร่งใส กสทช. ต้องรับฟังผู้บริโภค” ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้ข้อมูลผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการควบรวมบริษัทผู้ประกอบการโทรคมนาคมกับผู้บริโภคและประชาชนทั่วไป

 

ที่มา : สภาองค์กรของผู้บริโภค