‘แคสเปอร์สกี้’ ชูโมเดลร่วมภาคี สกัดปัญหาภัยร้ายไซเบอร์

‘แคสเปอร์สกี้’ ชูโมเดลร่วมภาคี  สกัดปัญหาภัยร้ายไซเบอร์

“แคสเปอร์สกี้” เผยภัยไซเบอร์พุ่งเป้าโจมตีซัพพลายเชน อาชญากรอาศัยช่องโหว่การแพร่ระบาดของโควิด เวิร์คฟรอมโฮม การเติบโตที่ก้าวกระโดดบริการดิจิทัล แนะร่วมมือเป็นภาคีทำงานร่วมกันข้ามพรมแดน พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันสกัดปัญหาระยะยาว

นายยูจีน แคสเปอร์สกี้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แคสเปอร์สกี้ กล่าวว่า ช่วงสองปีที่ผ่านมาการก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของระบบดิจิทัลอันเป็นผลมาจากการระบาดของโควิด-19 มีส่วนทำให้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ถูกลดลำดับความสำคัญ เนื่องจากความรีบร้อนและเร่งด่วนของสถานการณ์ต่างๆ

ดังนั้น ปีที่ผ่านมาจึงได้เห็นการโจมตีซัพพลายเชนด้านไอซีทีรายใหญ่หลายราย ซึ่งอาชญากรไซเบอร์ใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนของเวนเดอร์ด้านไอซีทีเป็นฐานปล่อยการโจมตีไปยังเป้าหมายอื่นๆ จำนวนมากในคราวเดียว

“เราได้พบว่าช่วงสองปีที่ผ่านมามีการโจมตีทางไซเบอร์ระลอกใหม่ ซึ่งใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนสำคัญของซัพพลายเชนด้านไอซีที ผู้ก่อภัยคุกคามได้พัฒนาทั้งเทคนิคและยุทธวิธี และคาดว่าการโจมตีซัพพลายเชนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกในปี 2565 และปีต่อๆ ไป เนื่องจากอาชญากรไซเบอร์จะพยายามสร้างรายได้จากภัยคุกคามลักษณะนี้มากขึ้น”

ปัจจุบัน โจรไซเบอร์กำลังอาศัยช่องโหว่การแพร่ระบาดของโควิด เวิร์คฟรอมโฮม และการเติบโตบริการดิจิทัล ก่อการ ทั้งใช้โอกาสนี้เรียนรู้ ทำให้ตัวเองฉลาดขึ้น เพื่อหาเงิน โจรกรรมข้อมูล ล่าสุด แคสเปอร์สกี้ยังได้รับรายงานมาด้วยว่า กลุ่มอาชญากรได้ขยายขอบเขตการโจมตีไปที่ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นแล้ว

สำหรับ แคสเปอร์สกี้มุ่งสนับสนุนการทำงานร่วมกันเป็นภาคีข้ามพรมแดนและสร้างความสามารถด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง โดยได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรเพื่อสร้างความตระหนักรู้และเสนอขั้นตอนที่พร้อมดำเนินการได้สำหรับชุมชนทั่วโลก ซึ่งเริ่มดำเนินการแล้วในฟอรั่มต่างๆ

พร้อมกันนี้ ได้กำหนดมาตรฐานพื้นฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ผ่านแนวคิด “Global Transparency Initiative” ซึ่งรวมถึงมาตรการที่นำไปปฏิบัติได้จริงที่บริษัทยินดีให้ผู้อื่นตรวจสอบและยืนยันความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ กระบวนการภายใน การดำเนินธุรกิจ และการรักษาความปลอดภัยในไซเบอร์สเปซ

นายยูจีนอธิบายถึงแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ว่า กลยุทธ์ในระยะสั้นและระยะยาวควรได้รับการพิจารณาจากทั้งภาครัฐและเอกชน การแก้ปัญหาระยะสั้นนั้นรวมถึงการปรับปรุงขั้นตอนและข้อบังคับเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานของซัพพลายเชนด้านไอซีที

สำหรับ วิธีแก้ปัญหาระยะยาวคือการสร้างภูมิคุ้มกันให้ระบบซัพพลายเชน ซึ่งหมายความว่าระบบต้องได้รับการออกแบบในลักษณะที่แม้ว่าส่วนประกอบของซัพพลายเชนด้านไอซีทีจะมีความเสี่ยง แต่ก็ไม่สามารถส่งผลกระทบต่อส่วนที่เหลือของระบบได้ หรือแม้ว่าจะมีซีโร่เดย์หรือจุดอ่อนอื่นใดในซัพพลายเชนก็จะไม่ได้ส่งต่อไปยังส่วนประกอบอื่นๆ