คืน 18 ม.ค.นี้ "ดวงจันทร์เต็มดวง" ไกลโลกที่สุดในรอบปี 2565

คืน 18 ม.ค.นี้ "ดวงจันทร์เต็มดวง" ไกลโลกที่สุดในรอบปี 2565

คืน 18 ม.ค.นี้ "ดวงจันทร์เต็มดวง" ไกลโลกที่สุดในรอบปี 2565 "ไมโครฟูลมูน" (Micro Full Moon) โดยจะมีขนาดปรากฏเล็กกว่าปกติเล็กน้อย สามารถสังเกตการณ์ได้ตลอดคืน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) เปิดเผยว่า วันที่ 18 ม.ค. นี้ เป็นคืนจันทร์เต็มดวง ที่ดวงจันทร์จะโคจรอยู่ในระยะไกลโลกมากที่สุดในรอบปี หรือเรียกว่า “ไมโครฟูลมูน” (Micro Full Moon) ระยะห่างจากโลกประมาณ 401,011 กิโลเมตร

คืนดังกล่าวจะมองเห็น "ดวงจันทร์เต็มดวง" มีขนาดปรากฏเล็กสุดในรอบปี เริ่มสังเกตดวงจันทร์ได้ด้วยตาเปล่าทางทิศตะวันออก หลังดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้า เวลาประมาณ 18.30 น. เป็นต้นไปจนถึงรุ่งเช้า

คืน 18 ม.ค.นี้ "ดวงจันทร์เต็มดวง" ไกลโลกที่สุดในรอบปี 2565

ดวงจันทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรี 1 รอบ ใช้เวลาประมาณ 27.3 วัน ในแต่ละเดือนจะมีทั้งวันที่ดวงจันทร์ใกล้โลกและไกลโลก ตำแหน่งที่ดวงจันทร์ใกล้โลกที่สุด เรียกว่า เปริจี (Perigee) มีระยะห่างเฉลี่ยประมาณ 357,000 กิโลเมตร และตำแหน่งที่ดวงจันทร์ไกลโลกที่สุด เรียกว่า อะโปจี (Apogee) มีระยะห่างเฉลี่ยประมาณ 406,000 กิโลเมตร

การที่ผู้คนบนโลกมองเห็น "ดวงจันทร์เต็มดวง" ในคืนที่ดวงจันทร์โคจรเข้ามาใกล้หรือไกลโลกมีขนาดที่แตกต่างกัน นับเป็นเหตุการณ์ปกติที่สามารถอธิบายได้ตามหลักการทางวิทยาศาสตร์

คืน 18 ม.ค.นี้ "ดวงจันทร์เต็มดวง" ไกลโลกที่สุดในรอบปี 2565

ขณะที่ ดวงจันทร์อยู่ในตำแหน่งไกลโลกที่สุด หรือใกล้โลกที่สุด อาจไม่ใช่วันที่ดวงจันทร์เต็มดวงก็ได้ แต่ในวันที่ 18 ม.ค. 2565 เป็นวันที่ดวงจันทร์เต็มดวง และอยู่ในตำแหน่งไกลโลกที่สุดในปีนี้พอดี เราจึงเรียกว่า "ไมโครฟูลมูน"

สำหรับ "ดวงจันทร์เต็มดวง" ใกล้โลกที่สุดในรอบปี 2565 จะเกิดขึ้นในวันที่ 14 ก.ค.2565 ที่ระยะห่างจากโลก 357,411 กิโลเมตร วันดังกล่าวจะมองเห็นดวงจันทร์เต็มดวงมีขนาดปรากฏใหญ่กว่าปกติเล็กน้อย

คืน 18 ม.ค.นี้ "ดวงจันทร์เต็มดวง" ไกลโลกที่สุดในรอบปี 2565