วันเด็กปี 65 เด็กยุคเมตาเวิร์ส สนุกได้ทุกที่กับระบบอีเว้นท์เสมือนจริง

วันเด็กปี 65 เด็กยุคเมตาเวิร์ส สนุกได้ทุกที่กับระบบอีเว้นท์เสมือนจริง

กิจกรรมถนนสายวิทยาศาสตร์ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 GISTDA เปิดภารกิจอวกาศวันเด็กออนไลน์ ส่วนเอ็นไอเอชวนร่วมออกแบบโลกเมตาเวิร์ส สนุกได้ทุกที่กับระบบอีเว้นท์เสมือนจริง

 GISTDA ขอเชิญชวนเยาวรุ่นทุกพื้นที่ทุกพิกัดที่มีความฝันอยากเป็นนักบินอวกาศ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับกิจกรรมภารกิจอวกาศและถ่ายรูปบนอวกาศผ่านทางช่องทางออนไลน์ในรูปแบบใหม่ที่ใหม่เหมือนใครได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 14 ม.ค. นี้เท่านั้น

NIA ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยด้านนวัตกรรม โดยในปีนี้ได้เปิด “หมู่บ้านนวัตกรเพื่อการเรียนรู้ หรือ STEAM4i Valley” ซึ่งเป็นสถานีการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ ที่จะพาเยาวชนไทยตะลุยโลกแห่งนวัตกรรมผ่านแพลตฟอร์ม www.steam4innovatorvr.com 
    

ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า  NIA เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องของเยาวชน จึงได้มีการพัฒนาสถานีการเรียนรู้แบบออนไลน์ “หมู่บ้านนวัตกรเพื่อการเรียนรู้”  เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมได้ทุกที่ทุกเวลา 
    ขั้นตอนของกระบวนการ STEAM4INNOVATOR ซึ่งได้แก่

วันเด็กปี 65 เด็กยุคเมตาเวิร์ส สนุกได้ทุกที่กับระบบอีเว้นท์เสมือนจริง

ขั้นตอนที่ 1 Insight  (รู้ลึก รู้จริง) การเริ่มต้นการสร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมด้วยการค้นหาแรงบันดาลใจและการแก้ปัญหาในมุมมองใหม่ ๆ

ขั้นตอนที่ 2 Wow ! Idea (สร้างสรรค์ไอเดีย) การต่อยอดความคิดสร้างสรรค์ กำหนดปัญหาและเป้าหมายในการแก้ไขที่ชัดเจน เพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณค่าเป็นที่ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

ขั้นตอนที่ 3 Business Model (แผนพัฒนาธุรกิจ) การออกแบบแนวคิดและแผนบริหารจัดการทั้งหมด ซึ่งจะเชื่อมโยงกับคน เทคโนโลยี ทรัพยากร นำไปสู่เป้าหมายที่ทำได้จริง และ

ขั้นตอนที่ 4 Production & Diffusion (การผลิตและการกระจาย) ซึ่งเป็นการลงมือปฏิบัติอย่างจริงจังให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมทางธุรกิจ เพื่อต่อยอดการสร้างสรรค์ผลงานนวัตกรรมออกสู่ตลาด
     สำหรับในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2564 นี้ NIA  ได้จัด 5 สถานีการเรียนรู้ ซึ่งแต่ละสถานีจะมีกิจกรรมและภารกิจให้ได้เล่น คิด และวิเคราะห์ แบบสนุก ๆ ผ่านการถ่ายทอดเรื่องราวจากตัวละครที่พบเจอในแต่ละสถานี และได้ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มคนเหล่านั้น ได้แก่ 
    สถานีที่ 1 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA ศูนย์รวมฐานการเรียนรู้ ควบคู่กับความสนุกด้วยแผนพัฒนาศักยภาพด้านนวัตกรรมสำหรับเยาวชน “STEAM4INNOVATOR” ผ่านกระบวนการ 4 ขั้นตอน ทั้งกระบวนการคิด และเครื่องมือ เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์สู่การเป็นนวัตกรในอนาคตต่อไป 

สถานีที่ 2 “STEAM4INNOVATOR Academy” สนามเด็กเล่นแห่งความคิด โดยยกตัวอย่าง 10 นวัตกรรม ที่จะมาช่วยคลายปัญหา น้อง ๆ จะได้เรียนรู้การค้นหากลุ่มเป้าหมาย วางแผนธุรกิจ การสร้างตัวต้นแบบ เส้นทางการสร้างเงิน และการเพิ่มมูลค่าให้สินค้าหรือชิ้นงานด้วยตรามาตรฐาน พร้อมเลือกช่องทางการขายนวัตกรรมให้ถูกกลุ่มช่วงวัยทุกเจเนอเรชั่น! 
    สถานีที่ 3 "ฟาร์มไข่สุขล้น" ของลุงโน ผู้ประสบปัญหาไข่ล้นฟาร์ม มาช่วยกันสร้างสรรค์ไอเดียเพื่อแก้ไขปัญหา โดยใช้การตั้งคำถามให้เกิดความคิดใหม่ ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ กรองไอเดีย และนำไอเดียมาสร้างเป็นชิ้นงานที่ส่งขาย ได้สร้างชิ้นงานและแผนธุรกิจ สร้างภาพลักษณ์ให้สินค้า เพิ่มมูลค่าด้วยตรามาตรฐานพร้อมช่องทางการขายออกสู่ตลาด 
    สถานีที่ 4 “INNO OLD-K ชราแลนด์ แดนผู้สูงวัย” หมู่บ้านที่จะช่วยให้เข้าใจผู้สูงวัยมากขึ้น ทุกคนจะได้เรียนรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างการและจิตใจเมื่อเข้าสู่วัยชรา ช่วยกันต่อเติมไอเดียจากนวัตกรรมที่มีอยู่ เป็นนวัตกรรมของตนเอง สนุกไปกับการสร้างต้นแบบ เรียนรู้บริหารเงินทุนที่มี พร้อมทดสอบต้นแบบกับผู้ใช้งาน ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการผลิตชิ้นงาน ผลิตภัณฑ์หรือบริการจริง และออกจำหน่ายเข้าถึงตรงกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด 
    สถานีที่ 5 “Treasure Town” ชุมชนที่เต็มไปด้วยขุมทรัพย์จากของ (ไม่) ไร้ค่า ชวนตะลุยเมืองคู่ขนานค้นหาคำตอบ เพื่อมาช่วยจัดการสิ่งของไร้ค่าในชุมชน และสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นนวัตกรรมที่ล้ำค่า เริ่มจากสืบค้นตั้งแต่ต้นตอของการเกิดปัญหา นำสู่แนวคิดเป้าหมายให้เกิดไอเดียนวัตกรรม สร้างสรรค์ต้นแบบและนำเสนอที่พร้อมออกสู่ตลาด

วันเด็กปี 65 เด็กยุคเมตาเวิร์ส สนุกได้ทุกที่กับระบบอีเว้นท์เสมือนจริง

สำหรับการเรียนรู้นวัตกรรมในทั้ง 5 สถานี สามารถเข้าถึงได้ผ่านแพลตฟอร์ม www.steam4innovatorvr.com โดยเยาวชนที่เข้าร่วมยังสามารถลุ้นรับรางวัลมากมายกับแคมเปญ STEAM4i Draw your Metaverse เพียงส่งภาพและคำบรรยายที่แสดงถึงโลก Metaverse ในความคิดของของแต่ละคน มาทางเฟซบุ๊คเพจ STEAM4INNOVATOR ภายในวันที่ 8 มกราคม 2565 
     ดร.พันธุ์อาจ กล่าวว่า NIA ยังคงมุ่งมั่นยกระดับศักยภาพด้านนวัตกรรมให้กับกลุ่มเยาวชนอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันที่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ เกิดขึ้นมาอย่างรวดเร็ว รวมถึงเทคโนโลยีโลกเสมือนจริง หรือที่เรียกว่า Metaverse ที่ได้แทรกซึมเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันเราอย่างรวดเร็วกว่าที่หลายคนคิด เยาวชนจึงควรสามารถเข้าถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อที่จะสามารถประยุกต์ และสร้างสรรค์นวัตกรรมที่ตอบโจทย์การดำรงชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปได้ในอนาคต

GISTDA เปิดภารกิจอวกาศวันเด็กออนไลน์

นายตติยะ ชื่นตระกูล รองผู้อำนวยการด้านสร้างเสริมพันธมิตรและเครือข่ายองค์ความรู้ของ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA กล่าวว่า สถานการณ์โควิด19 ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาทำให้กิจกรรมดีๆแบบนี้ต้องชะงักไป แต่เทคโนโลยีและนวัตกรรมอวกาศไม่เคยหยุดนิ่ง การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ถือได้ว่า เป็นอีกรูปแบบหนึ่งของกิจกรรมวันเด็ก ที่เราไม่ได้ยึดติดในสถานที่ 

วันเด็กปี 65 เด็กยุคเมตาเวิร์ส สนุกได้ทุกที่กับระบบอีเว้นท์เสมือนจริง

GISTDA ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจด้านเทคโนโลยีอวกาศได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกิจกรรมนี้ เพราะเยาวชนถือเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศในทุกมิติและโดยเฉพาะน้องๆทั่วประเทศที่รอคอย เราจึงจัดแคมเปญในรูปแบบออนไลน์ขึ้น ไม่ว่าน้องๆจะอยู่ ณ มุมใดของโลกก็สามารถเข้าร่วมปฏิบัติภารกิจอวกาศนี้ได้ตลอด 24 ชม. นอกจากจะได้รับความสนุกสนานแล้วยังสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆที่มีความฝันอยากจะเป็นนักบินอวกาศหรือทำงานในสายงานอวกาศอีกด้วย

ทั้งนี้ น้องๆสามารถเข้าร่วมสนุกกันได้ในรูปแบบออนไลน์ผ่าน https://gistdavirtual.com/ (ปฏิบัติภารกิจอวกาศ ) และ https://gistdavirtual.com/G2022 (กิจกรรมถ่ายรูปบนอวกาศ) ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 14 ม.ค. 2565

กิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ ของ https://gistdavirtual.com/ ได้เพิ่มภารกิจใหม่เข้ามาเพื่อต้อนรับวันเด็กโดยเฉพาะ คือ การตั้งถิ่นใหม่บนดาวอังคาร MARS COLONY จะพาเราไปดูกันว่า ถ้าวันหนึ่งเราต้องย้ายถิ่นฐานไปยังดาวดวงอื่น ดาวดวงไหนที่เหมาะสมกับเรา และเราต้องเตรียมอะไรบ้างสำหรับการตั้งถิ่นฐานในครั้งนี้ และอย่าลืมเข้าไปร่วมสนุกชิงของรางวัลได้ใน https://www.facebook.com/gistda