กสทช.เตือนเร่งย้ายลูกค้า!! - 14 ธ.ค.เรียก ดีแทค-ทรู ชี้แจง

กสทช.เตือนเร่งย้ายลูกค้า!! - 14 ธ.ค.เรียก ดีแทค-ทรู ชี้แจง

สำนักงาน กสทช.รับลูกหลังพบประชาชนโวยย้ายค่ายเบอร์เดิมไม่ได้ พบค่ายเดิมทั้ง ทรู-ดีแทค ยื้อ ไม่ยอมส่งโค้ดรหัสนัมเบอร์พอร์ทฯ เอไอเอส ไม่ปล่อย ยื่นขอให้สอบด่วน ชี้เป็นการกีดกันขัดขวางทางการตลาด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (13 ธ.ค.) นายศรัณย์ ผโลประการ ผู้รับมอบอำนาจ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทลูกของบรษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส ได้ทำหนังสือถึงเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจกรโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)

เรื่อง ขอให้ตรวจสอบการประวิงเวลาในการขอโอนย้ายผู้ให้บริการ (การย้ายค่ายเบอร์เดิม) โดยในหนังสืออ้างถึง 1.ประกาศ กสทช.เรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2.หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมาโทรศัพท์เคลื่อนที่ MNP Porting Process Manual) ฉบับตามมติ กสทช. ครั้งที่ 15/2564 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2564
 

โดยสิ่งที่ส่งมาด้วย ตัวอย่างปัญหาที่บริษัทได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าตามที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้มีประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ 2564 (ประกาศฯ)

และ หลักเกณฑ์การโอนย้ายผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ตามประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่ง ชาติเรื่องหลักเกณฑ์บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ฉบับตามมติกสทช. (หลักเกณฑ์ฯ) ตามที่อ้างถึงนั้น

ทั้งนี้ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด ขอเรียนว่า บริษัทได้รับแจ้งมีผู้ใช้บริการจำนวนมากที่มีความประสงค์จะโอนย้ายมาใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัทที่ประสบปัญหาการดำเนินการขอโอนย้ายโดยคงสิทธิเลขหมายมีความล่าช้าหรือไม่รับรหัสย้ายค่ายจากผู้ให้บริการรายเดิม 

เนื่องจาก เมื่อผู้ใช้บริการกด USSD ขอรหัสย้ายค่าย ผู้ให้บริการรายเดิมจะส่งข้อความให้รอผลการตรวจสอบการย้ายค่ายภายใน 10 นาที ซึ่งในระหว่างนั้น ผู้ใช้บริการจะได้รับข้อความว่า ได้รับสิทธิพิเศษ โปรโมชั่น หรือสิทธิประโยชน์จากผู้ให้บริการรายเดิม และมีการให้สิทธิพิเศษ โปรโมชั่น หรือสิทธิประโยชน์ดังกล่าว โดยผู้ใช้บริการมิได้ร้องขอหรือมีความประสงค์แต่อย่างใด เป็นเหตุให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนย้ายผู้ให้บริการได้เนื่องจากมียอดค้างชำระ หรือมีการรับสิทธิประโยชน์ รวมถึงไม่ได้รับรหัสโนย้ายภายใน 10 นาที ตามที่กำหนดในหลักเกณฑ์ฯ

ทั้งนี้ การปฏิเสธคำขอโอนย้ายดังกล่าว เป็นการสร้างภาระให้แก่ผู้ใช้บริการ เนื่องจากหากผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะโอนย้ายก็จะต้องมีการติดต่อผู้ให้บริการรายเดิมเพื่อยกเลิกโปรโมชั่น หรือสิทธิพิเศษ และกดขอรหัสย้ายค่ายอีกครั้ง ซึ่งจากที่ได้รับแจ้งจากผู้ใช้บริการต้องมีการโทรติดต่อ call center ของผู้ให้บริการรายเดิมที่มีการคิดค่าบริการ ทำให้เกิดยอดค้างชำระและเกิดเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ใช้บริการไม่สามารถโอนย้ายได้ ซึ่งจากกรณีดังกล่าวถือได้ว่า เป็นการกีดกันขัดขวาง หรือหน่วงเหนี่ยวการโอนย้ายผู้ให้บริการ อันเป็นการละเมิดสิทธิของผู้ใช้บริการที่มีกฎหมายรองรับไว้ รวมถึงไม่เป็นไปตามกระบวนการคงสิทธิเลขหมายที่ระบุไว้ในหลักเกณฑ์ฯ

นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน รองเลขาธิการกสทช. กล่าวว่า สำนักงานได้ทราบกรณีที่มีประชาชนร้องเรียน รวมถึงได้รับหนังสือทางการจากทางเอไอเอสแล้ว โดยล่าสุดตนได้ส่งหนังสือไปเรียกตัวแทนของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค และ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น มาชี้แจง วันที่ 14 ธ.ค. เวลา 15.30 น.ซึ่งเบื้องต้นได้มีการว่ากล่าวตักเตือนทางวาจาไปแล้วสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งได้กำชับไปด้วยว่าการย้ายค่ายเบอร์เดิมหากเคลียร์เรื่องบิลค้างชำระกันเรียบร้อยแล้วต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน