เปิด 5 อันดับข่าวปลอม!!! ดีอีเอส พบคนไทยกลับมาสนใจ เฟคนิวส์ ข่าวสุขภาพ

เปิด 5 อันดับข่าวปลอม!!! ดีอีเอส พบคนไทยกลับมาสนใจ เฟคนิวส์ ข่าวสุขภาพ

ดีอีเอส เปิด 5 อันดับข่าวปลอมได้รับความสนใจมากสุดในรอบสัปดาห์แรก ธ.ค. 64 พบประชาชนให้ความสนใจ เฟคนิวส์ กลุ่มสุขภาพ มากสุด

เปิด 5 อันดับข่าวปลอม!!! ดีอีเอส พบคนไทยกลับมาสนใจ เฟคนิวส์ ข่าวสุขภาพ

นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฝ่ายการเมือง กล่าวว่า สรุปผลการมอนิเตอร์ และรับแจ้งข่าวปลอมประจำสัปดาห์ ระหว่างวันที่ 3-9 ธ.ค. 64 ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม พบจำนวนข้อความที่ต้องดำเนินการคัดกรอง 11,589,321 ข้อความ และมีข้อความที่ต้องดำเนินการตรวจสอบ (Verify) จำนวน 188 ข้อความ โดยเป็นจำนวนเรื่องที่ต้องดำเนินการตรวจสอบทั้งหมด 101 เรื่อง แบ่งได้ดังนี้

กลุ่มนโยบายรัฐบาล /ข่าวสารทางราชการ จำนวน 41 เรื่อง กลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภาพ วัตถุอันตราย เครื่องสำอาง รวมถึงสินค้าและบริการที่ผิดกฎหมายอื่น 51 เรื่อง กลุ่มภัยพิบัติ 6 เรื่อง และกลุ่มเศรษฐกิจ 3 เรื่อง ทั้งนี้เมื่อโฟกัสประเด็นข่าวที่เกี่ยวกับโควิด -19 พบจำนวน 26 เรื่อง
 

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของข่าวปลอมที่มีคนสนใจสูงสุดหลักๆ อยู่ในหมวดข่าวกลุ่มสุขภาพถึง 3 ใน 5 อันดับแรก โดยข่าวที่ได้รับความสนใจและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม (Engagement) มากสุด ได้แก่

อันดับ 1 สารกันบูดที่อยู่บนผิวปลาทูนึ่ง หากสัมผัสโดนทำให้เป็นมะเร็งผิวหนัง

อันดับ 2 การ Swab ลึกถึงเพดานจมูก ทำให้เนื้อเยื่อพังผืดที่ห่อหุ้ม Olfactory Nerve เสียหาย ส่งผลเสียต่อสุขภาพ

อันดับ 3 ผู้ที่มีชื่อเป็นเจ้าบ้าน ได้รับเงินเยียวยา 15,000 บาท

อันดับ 4 ผู้ว่าจังหวัดภูเก็ต อนุมัติงบสร้างมัสยิด 56 ล้านบาท และขนชาวมุสลิมเดินทางเข้าภูเก็ต อันดับ 5 น้ำแข็งยูนิคใส่สารฟอร์มาลีน ทำให้คนไทยเป็นโรคมะเร็งอันดับ 1 
 

“กระทรวงดิจิทัลฯ และศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เห็นถึงความสำคัญของประชาชนที่จะเป็นภาคส่วนสำคัญในการช่วยกันแก้ไขปัญหาข่าวปลอม เมื่อได้รับข่าวสารข้อมูลผ่านโซเชียล ควรตรวจสอบให้รอบด้าน เลือกเชื่อ เลือกแชร์ และสามารถติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม ได้ผ่านช่องทางต่างๆ ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ดังนี้ ไลน์ @antifakenewscenter  เว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com/
 ทวิตเตอร์ https://twitter.com/AFNCThailand
 และช่องทางโทรศัพท์โทรสายด่วน GCC 1111 ต่อ 87” นางสาวนพวรรณกล่าว