'เอ็ตด้า' ปักหมุดมุ่งสู่ 'อี-สารบรรณ'

'เอ็ตด้า' ปักหมุดมุ่งสู่ 'อี-สารบรรณ'

เอ็ตด้าชวน 3 หน่วยงานรัฐตอบทุกข้อสงสัย ชวนเปลี่ยนผ่านงานเอกสาร สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์มุ่งภาครัฐดิจิทัล แลกเปลี่ยนความรู้ ตอบทุกข้อสงสัย การขับเคลื่อนงานเอกสารภาครัฐ ด้วยระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ปูทางสู่ก้าวสำคัญของรัฐบาลดิจิทัล

ดังนั้น เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจต่อการยกระดับการทำงานภาครัฐด้วยระบบอี-สารบรรณภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ ดังกล่าว และร่วมผลักดันให้หน่วยงานรัฐมีการนำระบบอี-สารบรรณ ไปใช้ใน

“ดังนั้นในวันนี้ (11 ส.ค.) เอ็ตด้าจะมีการไลฟ์หัวข้อ “e-Saraban กับก้าวสำคัญสู่ภาครัฐดิจิทัล” ที่ชวนผู้เชี่ยวชาญ ผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่อยู่เบื้องหลังได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ ดีจีเอ มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แชร์มุมมอง ความรู้ รวมถึงแนวทางส่งเสริม การขับเคลื่อน การยกระดับการทำงานของรัฐด้วยดิจิทัลให้สำเร็จในอนาคต เป็นต้น”