เซลล์ฟอร์ซ ชี้ ‘Soft Skills’ สร้างจุดต่างธุรกิจ พลิกวิกฤติบนกระแส 'ดิสรัปชั่น'

เซลล์ฟอร์ซ ชี้ ‘Soft Skills’ สร้างจุดต่างธุรกิจ พลิกวิกฤติบนกระแส 'ดิสรัปชั่น'

โดยทั่วไป เมื่อพูดถึง “future of work” ทักษะต่างๆ ที่มักให้ความสำคัญคงหนีไม่พ้นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ การวิเคราะห์ข้อมูล(data analysis), ทักษะการเขียนโค้ดดิ้ง รวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์

เพิ่มสื่อสาร-วัฒนธรรมองค์กร

อีกเหุตุผล การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญเมื่อต้องทำงานจากต่างสถานที่ แม้ว่าการใช้เทคโนโลยีจะช่วยธุรกิจได้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น การเข้าถึงลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างงานได้ตามความต้องการของลูกค้า หรือช่วยธุรกิจในการประหยัดค่าใช้จ่าย แต่หากขาดการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของพนักงานในองค์กร ธุรกิจก็ไม่อาจประสบความสำเร็จได้อย่างที่สุด

“ความสามารถในการเข้ากับคนและทำงานร่วมกันจึงเป็นอีกหนึ่ง soft skills ที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพนักงานแต่ละคนต้องทำงานจากต่างสถานที่อย่างในปัจจุบัน”

ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานซึ่งพนักงานทั้งหมดเห็นชอบร่วมกัน หรือกำหนดแนวทางปฎิบัติเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน สิ่งเหล่านี้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่การทำงานของพนักงานได้ การสื่อสารกันระหว่างพนักงานจะช่วยให้การทำงานเดินหน้าไปได้อย่างราบรื่น

สุดท้าย เป็นน้ำหนึ่งอันเดียวและมีเป้าหมายเดียวกัน วัฒนธรรมขององค์กรคือปัจจัยสำคัญที่พนักงานเลือกที่จะอยู่กับองค์กร แต่ในปัจจุบันที่การแพร่ระบาดส่งผลให้พนักงานต้องทำงานจากต่างสถานที่ วัฒนธรรมขององค์กรจึงเริ่มเป็นเรื่องที่อาจเข้าถึงได้ยาก

การมีทักษะในการสร้างความกลมเกลียวจึงเป็นสิ่งที่พนักงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับหัวหน้างานควรมีเพื่อปลูกฝังและกระตุ้นความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกันของพนักงานทุกคนและให้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของธุรกิจ

'ความสามารถผู้นำ' สำคัญ

ซักซีน่าวิเคราะห์ว่า การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงต้องมีการสื่อสารที่ดี แต่ยังต้องได้ใจพนักงานด้วย ผู้นำทีมควรมีความสามารถในการสร้างทีม รับฟัง ให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ ส่งเสริมในสิ่งที่ขาดของคนในทีม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ รู้จักเห็นอกเห็นใจ ใฝ่เรียนรู้ ทักษะเหล่านี้จะช่วยให้สามารถขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมั่นคง

แม้โลกของการทำงานจะเปลี่ยนไปอย่างไม่หยุดนิ่ง แต่ความต้องการบุคลากรที่มีทักษะความเป็นผู้นำและการทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพจะยังคงเป็นที่ต้องการไม่เปลี่ยนแปลง

แม้เทคโนโลยีจะมาเป็นเครื่องมือในการสร้างงานและทักษะ แต่สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้และจะสร้างความแตกต่างทางธุรกิจคือ soft skills ที่พนักงานควรมี ไม่ว่าจะเป็นการทำงานจากที่สำนักงานหรือจากต่างสถานที่ ความเป็นน้ำหนึ่งอันเดียวกัน ความพร้อมที่จะช่วยเหลือและสนับสนุนซึ่งกันและกันจะทำให้สถานที่ทำงานในองค์กรนั้นดึงดูดใจพนักงาน