'เอ็นเฮลท์' ส่งหุ่นยนต์ผู้ช่วยอัจฉริยะร่วมภารกิจโควิด-19

'เอ็นเฮลท์' ส่งหุ่นยนต์ผู้ช่วยอัจฉริยะร่วมภารกิจโควิด-19

"เอ็นเฮลท์" ส่งหุ่นยนต์ผู้ช่วยอัจฉิริยะ 5 ตัว สนับสนุนภารกิจโรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) โรงพยาบาลสนามขนาด 100 เตียง รักษาผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเหลือง หวังบรรเทาและตัดวงจรสู่การเจ็บป่วยรุนแรง

162756015188

นายวิฑูรย์ อุทัยกรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางไกล บริษัท เนชั่นแนล เฮลท์แคร์ ซิสเท็มส์ จำกัด หรือ เอ็นเฮลท์ (N Health) กล่าวว่า เอ็นเฮลท์ได้ส่งมอบหุ่นยนต์ผู้ช่วยอัจฉิริยะ 3 รุ่น จำนวน 5 ตัว ได้แก่ หุ่นยนต์ผู้ช่วยอัจฉริยะรุ่นเฮลท์ตีบอท และรุ่นเฮลท์ตีบอท ที 1 สำหรับจัดส่งเวชภัณฑ์และยา รุ่นเฮลท์ตี บ๊อกซ์ หุ่นยนต์สำหรับจัดส่งอาหารสำหรับคนไข้ 

ทั้งนี้ หุ่นยนต์อัจฉิริยะดังกล่าวจะเข้าไปช่วยเข้าปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัส รวมถึงใช้นำทางผู้ป่วย อันจะเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระงาน ช่วยเพิ่มความปลอดภัย และช่วยลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่

162756016762

ขณะเดียวกัน ทางบริษัทฯ มีแผนจะส่งมอบหุ่นยนต์ผู้ช่วยอัจฉริยะในรุ่นต่างๆ อาทิ รุ่นเฮลท์ตีบอท, รุ่นเฮลท์ตีบอท ที 1, รุ่นเฮลท์ตีบอท ที 5, รุ่นเฮลท์ตี บ๊อกซ์ และรุ่นเฮลท์ตีบอท ดี เพื่อให้ทำงานร่วมบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล และโรงพยาบาลสนามอื่นๆ รวมถึงอาคาร ร้านค้า สถานที่ต่างๆ ที่มีความทันสมัยและต้องการปรับระบบการให้บริการแบบผสมผสานการใช้นวัตกรรมหุ่นยนต์ อีกทั้งยังพร้อมให้บริการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์ และบริการบริหารจัดการอุปกรณ์อย่างเป็นระบบทั้งโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน รวมถึงห้องปฏิบัติการและสถานพยาบาลต่างๆ ช่วยให้การรักษาพยาบาลมีประสิทธิภาพมากขึ้น

162756018828

สำหรับ โรงพยาบาลสนามบีดีเอ็มเอส สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) เปิดให้บริการเมื่อ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 สามารถรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ได้เป็นจำนวน 100 เตียง โดยรับผู้ป่วยกลุ่มสีเหลือง ผ่านทีมแพทย์ของโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เพื่อช่วยเหลือประชาชนและชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง