เปิดวิชั่น 'Thoughtworks' คอนซัลท์ไอที ในโลกยุค 'ดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม' 

เปิดวิชั่น 'Thoughtworks' คอนซัลท์ไอที ในโลกยุค 'ดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม' 

“Thoughtworks” เป็นบริษัทที่ปรึกษาไอทีรุ่นใหม่จากสหรัฐอเมริกา มีสำนักงานอยู่ใน 40 แห่งใน 14 ประเทศทั่วโลก เข้ามาตั้งบริษัทในไทยไม่นาน เป็นที่ปรึกษาที่เน้นกระบวนการทำงาน และวิธีคิดของพนักงาน โมเดลธุรกิจใหม่ที่ต้องใช้ “ดิจิทัล” เป็นองค์ประกอบสำคัญ

Agilence ทักษะสำคัญโลกหลังยุคโควิด

ขณะที่ Thoughtworks ย้ำว่า การอัพสกิล รีสกิล พนักงานในยุคปัจจุบัน ทักษะที่จำเป็น และเป็นที่ต้องการในโลกยุคใหม่ คือ Agilence ทักษะสำคัญในโลกหลังยุคโควิด เพื่อให้ดำเนินชีวิตตามแนวทางใหม่ได้ 

"เราพบว่า Agilence กำลังกลายเป็นแนวทางสำคัญในการปรับตัว เพราะการฟื้นตัวในปัจจุบันบังคับให้ผู้คนต้องเดินไปข้างหน้าด้วยความหวังใหม่ ทักษะใหม่ บริษัทจึงต้องออกแบบโมเดลธุรกิจใหม่ให้ตรงความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า โดยไม่ละทิ้งสิ่งที่สร้างขึ้นมาก่อนหน้านี้" 

เอ็คต้า อธิบายว่า Agilence คือ การรวมคำว่า Agility ซึ่งหมายถึง การตอบสนองอย่างรวดเร็วและเฉียบขาดในสภาวะที่ไม่แน่นอน และ Resilience ซึ่งหมายถึง ความสามารถฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากสถานการณ์ที่ยากลำบาก Agilence จึงเป็นทักษะชีวิตขั้นสูงช่วยให้ทุกระบบและทุกคนปรับตัวเข้ากับโลกใหม่

โดยต้องนำกลยุทธ์การพัฒนาคนเก่งในองค์กรที่ต่อเนื่องและยืดหยุ่นมาใช้ ตอบสนองและปรับตัวได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการและความสำคัญของพนักงานได้ เช่น ตั้งเป้าหมายการทำงาน แนวคิดแบบ Agile แบ่งเป้าหมายระยะยาวเรื่องใหญ่ๆ ให้เล็กลง และจัดการได้ง่ายขึ้น ช่วยให้พนักงานวางแผนความก้าวหน้าภายในองค์กรได้ 

กำหนดเป้าหมายอย่างรอบคอบ

“เอ็คต้า” บอกว่า ปัจจุบันThoughtworks ทำงานร่วมกับหลายองค์กรในประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงสู่ธุรกิจดิจิทัลสมัยใหม่ เพื่อช่วยให้การทำงานราบรื่นยิ่งขึ้น และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อระบุและคว้าโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ได้

“การเปลี่ยนแปลงสู่ธุรกิจดิจิทัลสมัยใหม่ ไม่ได้ถูกกำหนดด้วยการเปลี่ยนแปลงในทันที (big bangs) แต่เป็น thin slices หมายถึง โปรแกรมการเปลี่ยนแปลงที่กำหนดเป้าหมายอย่างรอบคอบ ซึ่งออกแบบเพื่อผลลัพธ์ที่ต้องการ”