‘TikTok’ เปิดเทรนด์ฮิตธุรกิจอาหาร แนะธุรกิจสร้าง 'จุดต่าง' ด้วย 'ดิจิทัล'

‘TikTok’ เปิดเทรนด์ฮิตธุรกิจอาหาร แนะธุรกิจสร้าง 'จุดต่าง' ด้วย 'ดิจิทัล'

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้พฤติกรรมของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยเฉพาะการใช้ชีวิตประจำวันที่ต้องระมัดระวังมากขึ้น

ปัจจุบันการตลาดดิจิทัลมีความสำคัญอย่างมากกับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งจากพฤติกรรมของผู้คนที่ใช้เวลาอยู่บนออนไลน์มากขึ้น และนิยมศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจซื้อผ่านช่องทางออนไลน์

  • ดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง’ เพิ่มแต้มต่อ 

สำหรับ TikTokมาพร้อม Full-Funnel Marketing Solutionรวมถึงเครื่องมือต่างๆ ที่จะช่วยให้ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มสามารถสร้างความสำเร็จได้บนแพลตฟอร์ม ทั้งยังมีเครื่องมือในการทำการตลาดที่ตอบโจทย์วัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น ซึ่งจะช่วยให้แบรนด์สามารถทำการตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เช่น Tactical Campaign Solution เครื่องมือสำหรับการเปิดตัวสินค้าใหม่ เหมาะสำหรับการนำมาใช้ในการเปิดตัวสินค้าใหม่หรือการจัดโปรโมชั่นระยะสั้น เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับตัวสินค้านั้นๆ โดยแบรนด์สามารถทดลองซื้อโฆษณาด้วยงบประมาณที่ยืดหยุ่น

Engagement Campaign Solution เครื่องมือสร้างการเข้าถึงของกลุ่มเป้าหมายอย่างสูงสุด เหมาะสำหรับธุรกิจที่ต้องการสร้างแบรนด์ สร้างความน่าเชื่อถือให้กับสินค้าในระยะยาว เพื่อสร้างแคมเปญการตลาดอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ Performance Campaign Solution เครื่องมือที่ช่วยกระตุ้นการเพิ่มยอดขายและการเพิ่มผู้รับชมไปยังช่องทางการขายออนไลน์ ผ่านการเชื่อมโยงกับอีมาร์เก็ตเพลส, เว็บไซต์และโมบายแอพพลิเคชั่นเพื่อช่วยให้แบรนด์สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย

TikTok นับเป็นแพลตฟอร์มที่เข้าถึงกลุ่มผู้ใช้ที่หลากหลาย ทั้งยังเป็นพื้นที่ยอดนิยมของผู้ที่ชื่นชอบคอนเทนท์ที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มถือเป็นพื้นที่แห่งโอกาสสำหรับธุรกิจที่ต้องการสร้างความสำเร็จทางธุรกิจควบคู่ไปกับการขยายกลุ่มเป้าหมายใหม่พร้อมสร้างความโดดเด่นให้กับแบรนด์

[บทความน่าสนใจจากไปรษณีย์ไทย]