คนไทยใช้เน็ตนานขึ้น 11 ชม. 25 นาที/วัน - เฟซบุ๊ค ยืน 1 คนไทยใช้มากสุด

คนไทยใช้เน็ตนานขึ้น 11 ชม. 25 นาที/วัน - เฟซบุ๊ค ยืน 1 คนไทยใช้มากสุด

เอ็ตด้า เปิดสถิติคนไทยใช้เน็ตนานขึ้นกว่า 11 ชั่วโมง เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวยจากปี 2556 ที่คนไทยใช้เน็ตเฉลี่ยเพียงวันละ 4 ชั่วโมง 36 นาที "เฟซบุ๊ค" ยืน 1 โซเชียลมีเดียคนไทยใช้มากสุด รองลงมา คือ "ยูทูบ ไลน์"

เปิดสถิติคนไทยใช้เน็ตนานขึ้น 11 ชั่วโมง 25 นาทีต่อวัน เฟซบุ๊ค ยืน 1 โซเชียลคนไทยใช้มากสุด เผยกิจกรรมฮิต ใช้ โซเชียลมีเดีย เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม คิดเป็น 95.3% รองลงมาคือ ดูโทรทัศน์/ดูคลิป/ดูหนัง/ฟังเพลงออนไลน์

เอ็ตด้า (ETDA) ระบุว่าปีแรกที่เริ่มทำผลสำรวจ คือปี 2556 คนไทยใช้เน็ตเฉลี่ยเพียงวันละ 4 ชั่วโมง 36 นาทีเท่านั้น คิดเป็นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าตัว

การสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยประจำปี 2563 พบระยะเวลาการใช้งานเพิ่มสูงเกินวันละ 11 ชม. กลุ่ม Gen Z, Gen Y ใช้งานมากที่สุด ผลจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ต้องใช้เน็ตเรียน / ทำงาน เบื้องต้นกลุ่มตัวอย่างเกือบ 100% รับเคยพบเห็นข่าวปลอมบนอินเทอร์เน็ต ขณะที่กิจกรรมท่องโซเชียลยังครองแชมป์กิจกรรมฮิต โดยเฟซบุ๊ค นั่งแชมป์นาน 9 ปีต่อเนื่อง

นายชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ เอ็ตด้า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือ ดีอีเอส เปิดเผยว่า ETDA ได้ทำการสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2563 พบว่า ผู้ตอบแบบสำรวจฯ ใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยวันละ 11 ชั่วโมง 25 นาที เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1 ชั่วโมง 3 นาที โดยล่าสุดได้ปล่อยแบบสอบถามปีที่ 10 ในแนวคิด “วิถีใหม่ (New Normal) วิถีไทย”

161820032696

เอ็ตด้า ระบุว่าปีแรกที่เริ่มทำผลสำรวจ คือปี 2556 คนไทยใช้เน็ตเฉลี่ยเพียงวันละ 4 ชั่วโมง 36 นาทีเท่านั้น คิดเป็นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าตัว ซึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจฯ ที่ถามถึงการเปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตจากปีที่ผ่านมา โดย 78.3% ของผู้ตอบแบบสำรวจฯ ตอบว่า มีการใช้อินเทอร์เน็ตที่เพิ่มมากขึ้น จากเหตุผลหลักคือ การที่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่าย และมีเครือข่ายที่ครอบคลุม

ส่วนสาเหตุรองลงมาคือ มีความจำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น และบริการต่าง ๆ ในชีวิตประจำวันสามารถทำผ่านออนไลน์มากขึ้นด้วย ขณะเดียวกันผลกระทบจาก COVID-19 ยังเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นให้ผู้คนหันมาเลือกทำกิจกรรมออนไลน์เพิ่มมากขึ้น แทนการเดินทางจากบ้านเรือน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการต้องพบปะผู้คนโดยเฉพาะในที่สาธารณะอีกด้วย

ทั้งนี้ หากดูในรายละเอียดจะพบว่า ในวันธรรมดาจะมีการใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ยอยู่ที่ 11 ชั่วโมง 23 นาทีต่อวัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 1 ชั่วโมง 31 นาที ส่วนในวันหยุด จะมีการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 11 ชั่วโมง 29 นาทีต่อวัน ลดลงจากปีที่ผ่านมา 6 นาที

และเมื่อแบ่งตามเจเนอเรชั่น พบว่า กลุ่ม Gen Y (อายุ 20-39 ปี) มีการใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดอยู่ที่ 12 ชั่วโมง 26 นาที รองลงมาคือ Gen Z (อายุน้อยกว่า 20 ปี) จำนวน 12 ชั่วโมง 8 นาที ขณะที่กลุ่ม Gen X (อายุ 40-55 ปี) จำนวน 10 ชั่วโมง 20 นาที ส่วน Baby Boomer (อายุ 56-74 ปี) มีการใช้อินเทอร์เน็ตอยู่ที่ 8 ชั่วโมง 41 นาที ตามลำดับ

161820038913

สำหรับกิจกรรมออนไลน์ยอดนิยม 10 อันดับแรก ได้แก่ ใช้ โซเชียล มีเดีย เช่น เฟซบุ๊ค ไลน์ อินสตาแกรม คิดเป็น 95.3% รองลงมาคือ ดูโทรทัศน์/ดูคลิป/ดูหนัง/ฟังเพลงออนไลน์ คิดเป็น 85.0% การค้นหาข้อมูล คิดเป็น 82.2% การติดต่อสื่อสารออนไลน์ทั้งการโทรศัพท์ และพูดคุย (Chat) คิดเป็น 77.8% และการรับ-ส่งอีเมล คิดเป็น 69.0%

ขณะที่ การซื้อสินค้าออนไลน์ คิดเป็น 67.3% การอ่านข่าว/บทความ/หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) คิดเป็น 64.2% การเรียนออนไลน์ (e-Learning) คิดเป็น 57.5% การเล่นเกมออนไลน์ คิดเป็น56.8% และการทำธุรกรรมทางการเงินออนไลน์ คิดเป็น 56.5%

ส่วนการใช้สื่อสังคมออนไลน์ พบว่า เฟซบุ๊ค ยูทูบ และไลน์ ยังคงเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ครองใจคนไทยอย่างต่อเนื่อง โดยผู้ตอบแบบสำรวจฯ ยกให้เฟซบุ๊ค เป็นอันดับที่หนึ่ง คิดเป็น 98.29 % รองลงมาคือ ยูทูบ คิดเป็น 97.5% และ ไลน์ คิดเป็น 96.0% ขณะเดียวกัน สื่อสังคมออนไลน์ที่มาแรงในปีนี้อย่าง ติ๊กตอก (TikTok) ก็ยังได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วโดยมีผู้ใช้บริการ คิดเป็น 35.8% จากผู้ตอบแบบสำรวจฯ ด้วย