'ดีป้า' คาด อุตสาหกรรมเกม เงินสะพัด 3 หมื่นล้าน

'ดีป้า' คาด อุตสาหกรรมเกม เงินสะพัด 3 หมื่นล้าน

ดีป้า ลงนามความร่วมมือ สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย หนุนส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเกม (Digital Content) หวังสร้างประโยชน์สูงสุด เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ

“จากวิกฤติโควิดทำให้ตลาดเกมโต14-15%เพราะคนอยู่บ้านมากขึ้นือุตสาหกรรมเกมเข้ามาช่วยแก้เหงาและคลายเครียดจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น”

ทั้งนี้ การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมเกม(Digital Content)ที่เกิดขึ้นในวันนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแสดงศักยภาพและความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการนำนโยบายด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไปสู่การปฏิบัติให้เกิดการขับเคลื่อนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมพร้อมทั้งส่งเสริมการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของระบบนิเวศอุตสาหกรรมเกมไทยผ่านเกิดการเผยแพร่องค์ความรู้ถ่ายทอดประสบการณ์และแนวทางปฏิบัติที่ดีในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลในอุตสาหกรรมเกมมาใช้เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศเพื่อรวมพลังคนทั้งประเทศในการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจและสังคมยุคใหม่ได้

เขา กล่าวว่า จากแผนการส่งเสริมระบบนิเวศของอุตสาหกรรมเกมไทยของดีป้าภายในปี2564- 2565ดีป้าได้เดินหน้าและจับมือกับสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทยจัดโครงการdepa Game Accelerator Program สำหรับอุตสาหกรรมเกมครั้งแรกในประเทศไทยโดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นเวทีในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ผลิตและพัฒนาเกมสัญชาติไทยให้มีมาตรฐานก้าวไกลระดับโลกซึ่งมีกำหนดการเปิดตัวโครงการครั้งยิ่งใหญ่ในวันที่2มีนาคมนี้

ด้านนายเนนิน อนันต์บัญชาชัย นายกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์เกมไทย กล่าวว่า อุตสาหกรรมเกมเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเปี่ยมศักยภาพ และมีแนวโน้มเติบโตอย่างมหาศาลสร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไทย โดยการส่งเสริมและผลักดันจากหน่วยงานภาครัฐจะช่วยทำให้อุตสาหกรรม สามารถสร้างการเติบโตได้อย่างเป็นระบบ ทั้งช่วยสร้างโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและตลาดในระดับสากล