'แกร็บ' ประกาศแผนลุยตลาดไทย ชูแนวคิด 'GROW' โตอย่างยั่งยืน

'แกร็บ' ประกาศแผนลุยตลาดไทย ชูแนวคิด 'GROW' โตอย่างยั่งยืน

หลังจากที่มีการปรับโครงสร้าง และแต่งตั้งผู้บริหารใหม่ในไทย ไปเมื่อ 28 ม.ค. ที่ผ่านมา ล่าสุด แกร็บ ประเทศไทย ประกาศทิศทางการดำเนินธุรกิจปี 2564 มุ่งขับเคลื่อนการเติบโตอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด “GROW” 

2.ยกระดับความสัมพันธ์กับคนทุกกลุ่มในอีโคซิสเต็ม (R - Relationship with Key Stakeholders) -เพื่อให้แพลตฟอร์มสามารถตอบสนองความต้องการ และจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับพาร์ทเนอร์คนขับในการรับฟังความคิดเห็นเพื่อพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เร่งเสริมศักยภาพในการต่อยอดธุรกิจของพาร์ทเนอร์ร้านค้าและพร้อมสร้างสรรค์แคมเปญการตลาดที่เข้าถึงอินไซต์ผู้บริโภค

3.ขยายบริการเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภค (O - Opportunities for new business) - เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ แกร็บจะมุ่งตอบสนองการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยในหลากหลายแง่มุม โดยตั้งเป้าขยายสาขาของGrabKitchenในพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง และเตรียมเปิดสาขาที่8ในช่วงต้นปีนี้ รวมไปถึงการขยายบริการGrabMartให้ครอบคลุมสินค้าหลากหลายประเภทยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังเตรียมขยายบริการอีวอลเล็ต เปิดตัวผลิตภัณฑ์การเงินใหม่ๆ เช่น บริการสินเชื่อแก่พาร์ทเนอร์ร้านอาหารและผู้ใช้งาน รวมไปถึงบริการประกันและการลงทุน

4.ส่งเสริมทักษะดิจิทัลเพื่อสนับสนุนไทยแลนด์ 4.0 (W - Digital Workforce development in support of Thailand 4.0) - แกร็บจะร่วมผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลใน3ประเด็นสำคัญได้แก่ การพัฒนาทักษะและความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และการเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้

เพิ่มบริการทางการเงิน

วรฉัตร ลักขณาโรจน์ กรรมการบริหาร แกร็บ ประเทศไทย และกรรมการผู้จัดการ แกร็บ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป กล่าวว่า ด้วยความมุ่งมั่นในการสานต่อพันธกิจ ‘GrabForGood’ หรือ แกร็บเพื่อชีวิตที่ดีกว่า แกร็บ ประเทศไทย ได้มีส่วนช่วยให้พาร์ทเนอร์คนขับ และพาร์ทเนอร์ร้านค้ากว่า 400,000 ราย ให้สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีของแกร็บ ในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัว ไปจนถึงเพิ่มการเข้าถึงบริการทางการเงิน

เช่น บริการผ่อนชำระโทรศัพท์มือถือและบริการสินเชื่อเงินสด นอกจากนี้ แกร็บยังร่วมมือกับองค์กรภาครัฐในการเพิ่มช่องทางในการกระจายผลผลิตทางการเกษตรกร และการติดอาวุธทักษะในการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัล