“TTSA Reunion” ปั้นอีโคซิสเต็ม อัพสปีด “เทคสตาร์ทอัพ” ช่วงโควิด!

“TTSA Reunion” ปั้นอีโคซิสเต็ม อัพสปีด “เทคสตาร์ทอัพ” ช่วงโควิด!

สมาคม Thailand Tech Startup Association(TTSA) เปิดม่าน "TTSA Reunion ปิดบ้านคุย (Startup Only)" รวมพลคนสตาร์ทอัพฉายภาพวิสัยทัศน์ จากสตาร์ทอัพแนวหน้าของเมืองไทย มุ่งเสริมประสบการณ์ ชี้ช่องโอกาส สร้างความรู้ความเข้าใจ บนเส้นทางธุรกิจ

พร้อมกรุยทางสู่การเติบโต หวังเป็นกำลังสำคัญหนุน “อีโคซิสเต็ม” ยกระดับ “สตาร์ทอัพไทย” ก้าวสู่ความสำเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มจุดแข็งอีโคซิสเต็ม 'เทคสตาร์ทอัพ'

นายภัทรพร โพธิ์สุวรรณ์" CEO บริษัท อีเว้นท์ ป็อป จำกัด นายกสมาคม TTSA กล่าวว่า สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ หรือ Thailand Tech Startup Association ถือเป็นหนึ่งในองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการหน้าใหม่ในวงการเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ 1.สร้างคอมมูนิตี้ให้เป็นปึกแผ่น เและความเป็นหนึ่งเดียวของผู้ก่อตั้งบริษัทสตาร์ทอัพ (founders)  ผ่านการเชื่อมโยง ร่วมมือ และ ประสานงาน เพื่อความเป็นเอกภาพของคอมมูนิตี้ 2.การเป็นกระบอกเสียง เพื่อต่อยอดสู่การปรับปรุงคุณภาพคอมมูนิตี้สตาร์ทอัพ เชื่อมโยง และ ประสานงานกับทุกภาคส่วน เพื่อนำข้อเสนอแนะจากบรรดาสตาร์ทอัพไปสานต่อให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือกับภาครัฐ

160864277517

ด้าน อรนุช เลิศสุวรรณกิจ CEO & Co-Founder บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด ในฐานะอุปนายกของสมาคมฯ กล่าวว่า วงการสตาร์ทอัพอีโคซิสเต็มไทย เริ่มต้นเมื่อประมาณปี 2556 ในช่วงเวลานั้นที่เริ่มมีโคเวิร์กกิ้งสเปซเกิดขึ้น ซึ่งคอมมูนิตี้ของสตาร์ทอัพไม่ได้เติบโตเยอะมาก แต่กลับมี energy ในการผลักดันร่วมกัน จากการแลกเปลี่ยน แบ่งปัน แต่กระนั้นในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่า energy เหล่านี้ค่อนข้างแผ่วลง ยิ่งเมื่อประสบกับกระแสการเปลี่ยนแปลงที่ไม่อาจปฏิเสธได้อย่าง สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ยิ่งเสมือนแรงฉุด ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าถึงเวลาที่จะต้องร่วมกันสร้าง “อีโคซิสเต็ม” เพื่อยกระดับวงการสตาร์ทอัพไทยให้กลับมามี ‘พลัง’ อีกครั้ง ซึ่งทั้งหมดนี้จะส่งผลต่อประโยชน์ต่อสตาร์ทอัพอย่างแท้จริง  

สตาร์ทอัพ จะเติบโตได้ดีจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ คอมมูนิตี้ ที่ช่วยผลักดันให้เกิดการแลกเปลี่ยนกับผู้ประกอบการอื่นๆ เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้กับธุรกิจตนเอง รวมถึงมีโอกาสได้หาพาร์ทเนอร์มาเสริมธุรกิจอีกด้วย ”

ด้าน อุกฤษ อุณหเลขกะ CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Ricult กล่าวว่า จากประสบการณ์ในแวดวงสตาร์ทอัพมีมุมมองที่อยากจะถ่ายทอดถึงคนที่กำลัง (จะ) ทำสตาร์ทอัพว่า สิ่งที่จำที่จะทำให้ธุรกิจซัคเซสได้นั้น คือ
1.ประสิทธิภาพของทีม
2.ศักยภาพที่จะสามารถขยายตลาดในประเทศและต่างประเทศ
3.ข้อมูลและเอกสารที่บ่งบอกถึงรายละเอียดชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้
4.การเลือก Investor

ขณะเดียวกัน คุณอุกฤษ ยังบอกถึง ทริคสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจสตาร์ทอัพ คือ
1.พยายามให้ความสำคัญกับงานอีเว้นท์ เพื่อใช้เป็นโอกาสในการโปรโมทบริษัท เพราะสิ่งสำคัญที่จะทำให้สตาร์ทอัพ ประสบความสำเร็จได้ก็คือ “เครือข่าย” และ “การสร้างสายสัมพันธ์” กับคนอื่น
2.การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ผ่านการบรรยาย หรือ งานเสวนาต่างๆ

โฟกัสธุรกิจให้ตรงจุด

ทั้งนี้ พงษ์ลดา พะเนียงเวทย์ CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง เฟรซเก็ต (Freshket) กล่าวว่า จากการดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพพบว่า ‘เงินทุน’ เป็นสิ่งสำคัญ จึงต้องมีการวางแผนเพื่อซัพพอร์ตในเรื่องของเงินทุน ทั้งภายใน และภายนอก เพื่อนำมาขับเคลื่อน พัฒนาโปรดักท์และขยายตลาดให้สอดคล้องกับโมเดลธุรกิจที่วางไว้

ทั้งนี้เส้นทางการวางไทม์ไลน์ที่ดีของสตาร์ทอัพก่อนระดมทุนคือ
1.เริ่มจากการที่จะต้องแพลนก่อนว่าต้องการที่จะร่วมกับ ธุรกิจกับใคร และประเภทใด
2.บัญชีและเอกสารด้านการเงิน ซึ่งจะต้องให้ความสำคัญกับการวางแผนในเรื่องนี้ตั้งแต่เบื้องต้น

ส่วนทางด้าน ไผท ผดุงถิ่น CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง BUILK ONE GROUP เปิดเผยว่า เมื่อช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วน ยังส่งผลต่อเรื่องของ COVID Discount ในการลงทุน ดังนั้นสตาร์ทอัพต้องตอบสนองต่อสถานการณ์วิกฤติได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการสื่อสารกับนักลงทุน รวมถึงมีมาตรการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่ส่งผลเสียต่อธุรกิจอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้การทำธุรกิจสตาร์ทอัพก็เหมือนกับการทำธุรกิจประเภทอื่นๆ คือ ต้องรู้จักกระจายความเสี่ยงในการทำธุรกิจ ปรับขนาดธุรกิจให้มีความเหมาะสม รวมถึงควบคุมต้นทุนที่เกิดขึ้น

160864295843

และสุดท้าย คุณตราวุทธิ์ เหลืองสมบูรณ์ CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Jitta Wealth เปิดเผยว่า ภาพรวมของการดำเนินธุรกิจสตาร์ทอัพจะต้องมีการบริหารจัดการกระแสเงินสดอย่างเป็นระบบ โดยสตาร์ทอัพจะต้องคำนึงถึงรายได้ และค่าใช้จ่ายต่างๆ และเมื่อธุรกิจดำเนินมาถึงจุดหนึ่งจะต้องให้ความสำคัญกับแผนธุรกิจมากยิ่งขึ้น โดยจะต้องมีการมองภาพล่วงหน้าว่าหากระดมทุนไม่ได้ จะทำอย่างไรเพื่อให้ธุรกิจยังคงดำเนินต่อไปได้ พร้อมทั้งจะต้องย้อนกลับมาดูในส่วนของโปรดักท์ที่มีว่า "ดีพอหรือไม่" หากยังไม่พอจะสามารถทำอย่างไรได้บ้าง อีกทั้งต้องมองหาจุดเด่นในธุรกิจ และค้นหา new S-curve ให้กับธุรกิจไปคู่กัน

นอกจากนี้ยังต้องดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ทั้งผู้ที่ลงทุน ทีมงาน และลูกค้า เพื่อให้ธุรกิจยังสามารถดำเนินต่อไปได้และก้าวสู่ความสำเร็จในอนาคต

ขณะเดียวกันภายในงานยังได้รับเชิญจาก คุณยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท วงในมีเดีย จำกัด แพลตฟอร์มรีวิวและค้นหาร้านอาหารชั้นนำของประเทศ ในการเข้าร่วมงานในครั้งนี้เช่นกัน 

160864294017