‘เอไอ' 'บล็อกเชน' 'คลาวด์’ เขย่าโลก ดัน ‘ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์ม’ เข้ม

‘เอไอ' 'บล็อกเชน' 'คลาวด์’ เขย่าโลก ดัน ‘ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์ม’ เข้ม

ธุรกิจจำเป็นต้องโฟกัสที่การขับเคลื่อนการเติบโตอย่างสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเฉพาะกลยุทธ์เทคโนโลยี  A B C (AI, Bllockchain, Cloud) และก้าวต่อไปของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น

คาดการณ์ว่า ผลกระทบโควิด-19 จะทำให้ตลาดคลาวด์ทั่วโลกเติบโตขึ้นจาก 233 พันล้านดอลลาร์ในปี 2562 เป็น 295 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2564 โดยมีอัตราเติบโตต่อปีที่ 12.5% ในช่วงเวลาที่คาดการณ์ โดยปัจจัยหลักที่ผลักดันการเติบโตตลาด คือ ความจำเป็นขององค์กรในการสนับสนุนพนักงานที่ทำงานจากระยะไกล

การใช้กลยุทธ์ไฮบริดคลาวด์แบบเปิด ช่วยให้องค์กรสร้างและพัฒนาแอพพลิเคชันให้ทันสมัย และทำงานได้จากทุกที่ ซึ่งมีประโยชน์มากกว่าการพึ่งพาระบบคลาวด์สาธารณะเพียงอย่างเดียวถึง 2.5 เท่า วันนี้ องค์กรไทยกำลังมองหาแพลตฟอร์มพัฒนาแอพ ที่ทำงานบนระบบคลาวด์ใดก็ได้ โดย 20% ของผู้บริหารไทย มีแผนเพิ่มสัดส่วนการใช้จ่ายเกี่ยวกับไฮบริดคลาวด์และตั้งเป้าลดค่าใช้จ่ายด้านพับลิคคลาวด์ลง

การนำเอไอมาใช้สร้างความแตกต่างที่เห็นได้ชัด ทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพและศักยภาพอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ไร้คนขับในอุตสาหกรรมยานยนต์ การนำแชทบ็อต มาใช้ในหน่วยงานรัฐ พอร์ทัลการบริการตัวเองสำหรับนักเรียน นักศึกษาผ่านแชทบ็อต และผู้ช่วยแบบเสียง เครื่องมือเพื่อสนับสนุนประสิทธิภาพการทำงานของแพทย์และลดภาระให้แพทย์ด้านการดูแลสุขภาพ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รวมถึงโปรแกรมจัดทำเอกสารอัจฉริยะ ระบบความช่วยเหลืองานเอกสาร และระบบช่วยตัดสินใจทางคลินิก เป็นต้น

ไทยตื่นตัวนำบล็อกเชนใช้

ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ตื่นตัวนำบล็อกเชนมาใช้ เมื่อไม่นานมานี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ประสบความสำเร็จจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์วงเงิน 5 หมื่นล้านบาทภายในสองสัปดาห์ ผ่านแพลตฟอร์มบล็อกเชนบนคลาวด์ เป็นครั้งแรกของโลก ช่วยให้นักลงทุนได้รับประโยชน์จากการออกพันธบัตรที่เร็วขึ้น จากเดิม 15 วันเหลือเพียง 2 วัน

ขณะที่ การใช้งบประมาณด้านระบบไฮบริดคลาวด์กำลังเพิ่มสูงขึ้นรวดเร็วเป็นประวัติการณ์ ได้แรงหนุนจากการย้ายเวิร์คโหลด การเปลี่ยนแปลงธุรกิจไปสู่ยุคดิจิทัล

การศึกษายังชี้ว่า ขั้นตอนเชิงรุกที่ผู้นำรุ่นใหม่กำลังใช้ เพื่อประคับประคองธุรกิจให้อยู่รอดและเติบโต ไม่ว่าจะเป็น การปรับปรุงความสามารถในการสเกลและความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน การนำกลยุทธ์ใหม่ๆ เหล่านี้สู่การปฏิบัติจำเป็นต้องอาศัยโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่สามารถสเกลและยืดหยุ่นได้มากขึ้น ผู้บริหารได้วางแผนให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีคลาวด์ขึ้น 20% ในอีกสองปีข้างหน้า และวางแผนย้ายฟังก์ชันธุรกิจไปสู่คลาวด์มากขึ้นในอีกสองปีข้างหน้า