‘ดิสรัปเตอร์‘ พลิกวิกฤติ สร้างโอกาส ‘ยุคโควิด’

‘ดิสรัปเตอร์‘ พลิกวิกฤติ สร้างโอกาส ‘ยุคโควิด’

คลื่นนวัตกรรมลูกใหญ่กำลังเกิดขึ้นเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปในโลกวิถีใหม่//นาวีน เมนอน

ยูเนสโก (UNESCO) เผยว่า การเรียนการสอนต้องเปลี่ยนไปสู่ระบบออนไลน์ โดยไม่มีเตรียมการล่วงหน้ามาก่อน ครูและอาจารย์ต้องปรับตัวอย่างรวดเร็ว ทว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเงื่อนไขเบื้องต้นสำหรับการเรียนทางไกล กลับไม่สามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมกันในแต่ละพื้นที่ในภูมิภาค

ขณะที่บริษัทจำนวนมากยังไม่ได้เริ่มดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อรองรับการเรียนรู้แบบผสมผสานและการเรียนรู้แบบเสมือนจริง (virtual learning) แต่ทั้งนี้มีดิสรัปเตอร์บางรายที่สามารถประสบความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและมีแนวโน้มที่จะขยายตลาดของตัวเองไปยังประเทศอื่นๆ

วิถีใหม่ 'สาธารณสุข-ซัพพลายเชน'

ซิสโก้ชี้ว่า การเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล ผลพวงจากวิกฤติโรคระบาดเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสำหรับสถานพยาบาล การลงทุนทางเทคโนโลยี รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินงาน โดยความคล่องตัวและนวัตกรรมคือข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับดิสรัปเตอร์ในการก้าวเข้าสู่ธุรกิจเฮลธ์แคร์

สำหรับบุคลากรทางการแพทย์และองค์กรต่างๆ จำเป็นต้องปรับใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพหลังการแพร่ระบาดยุติลง สถานพยาบาลของรัฐและเอกชนต้องปรับตัวเพื่อรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ขณะที่รัฐบาลควรบังคับใช้นโยบายที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

โดยรูปแบบการให้บริการผ่านเทคโนโลยีขั้นต้น (technology-enabled primary) และการป้องกันโรคแบบส่งตรงถึงบ้าน (Preventative care delivery model) จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมในระยะยาว

ข้อมูลระบุด้วยว่า การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นทั่วโลกส่งผลให้ประเทศต่างๆ และบริษัททั่วโลกประสบปัญหาอย่างมากกับการพึ่งพาและการกระจุกตัวของซัพพลายเชนในบางพื้นที่ ตอกย้ำถึงความสำคัญของซัพพลายเชน และการเชื่อมโยงเครือข่าย 

โดยผลการศึกษาแนะนำว่า ควรมีการสร้างเวิร์กโฟลว์ธุรกิจและกลยุทธ์ที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดการซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ สตาร์ทอัพจำเป็นต้องปรับตัวและใช้ประโยชน์จากโอกาสใหม่ๆ เพื่อพัฒนาธุรกิจให้เติบโต

ด้านรัฐบาลและผู้กำหนดนโยบายในอาเซียนจำเป็นต้องมองหาโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมหลักของประเทศให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้น อีกทางหนึ่งมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการปรับใช้แนวทางที่ครอบคลุมหลากหลายแง่มุม โดยอาศัยความร่วมมืออย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐบาลและภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันการเปลี่ยนแปลงอย่างสร้างสรรค์ในอีโคซิสเต็ม