'ทรู' ผนึกยักษ์ไอทีผุด 'แคมปัสดิจิทัล'

'ทรู' ผนึกยักษ์ไอทีผุด 'แคมปัสดิจิทัล'

ปั้นทักษะคนรุ่นใหม่เป้า 3 ปี 8 แสนคน-อุดช่องคนตกงานหลังพิษโควิด

เขา กล่าวว่า จากตัวเลขของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า แต่ละปีมีนักศึกษาจบใหม่จากมหาวิทยาลัยปีละ 500,000 คน ไม่รวมบุคลากรนอกตลาดอีกราว 100,000-200,000 แสนคน โดยจากการประเมินเชื่อว่า ยังมีการคาดการณ์ว่าปีนี้ น่าจะตกงานประมาณ 1.7-1.8 ล้านคน แต่เมื่อมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จะส่งผลให้มีคนตกงานเพิ่มเป็นมากกว่า 3 ล้านคน ขณะที่ สตาร์ทอัพมีปัญหาการจ้างงาน ในการหาคนที่เหมาะกับงาน และปัญหาคนอยู่ในองค์กรไม่นาน รวมถึงมาตรฐานการจ้างงานว่า ต้องให้ค่าตอบแทนเท่าไรถึงจะซื้อใจให้พนักงานอยู่กับองค์กรเดิมได้

ดังนั้น การอัพสกิลและรีสกิล ทักษะดิจิทัลจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะกำลังเป็นที่ต้องการตลาดแรงงาน ทรูจึงต้องการมีบทบาทเป็นศูนย์รวมบริษัทไอทีชั้นนำ ที่พร้อมนำหลักสูตรด้านไอทีมารวบรวมไว้ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค อีกทั้งจะเป็นผู้จับคู่หาอาชีพให้ตลาดแรงงาน ที่ต้องการบุคลากรดังกล่าวด้วยด้วยการเปิดตัว "ศูนย์รวมสถาบันการเรียนรู้ด้านดิจิทัลระดับโลก"ที่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค แห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย

การจับมือกับ 13 พันธมิตร ในการนำหลักสูตรมาให้ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งแบบฟรีและเสียค่าใช้จ่ายหากต้องการใบรับรอง คาดว่า ภายในปีแรกจะมีผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ 200,000 คน และ ภายใน 2-3 ปี จะเพิ่มเป็น 700,000-800,000 คน ซึ่งภายในปี 2565 ทรู ดิจิทัล พาร์ค จะเปิดพื้นที่เฟสสอง จำนวน 45,000 ตารางเมตร ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับอาคารเดิม ทำให้ทรูมีพื้นที่ขนาดใหญ่ที่มีความเป็นกลางเปิดกว้างอย่างแท้จริง ซึ่งเปิดให้ผู้ที่สนใจมาเรียนรู้และอัพสกิลด้านดิจิทัล เป็นโอกาสให้ได้พบปะสร้างเครือข่ายสตาร์ทอัพและเทคคอมมูนิตี้ ในบรรยากาศที่เปิดโล่งและเชื่อมต่อถึงกันในแต่ละชั้น เอื้อต่อการสร้างสรรค์นวัตกรรม เข้าถึงความรู้และอัพสกิลด้านดิจิทัลผ่านหลักสูตรต่างๆ