ทีเซลส์ เปิดม่าน 'ห้องแห่งการเรียนรู้' ในงานมหกรรมวิทยฯ63

ทีเซลส์ เปิดม่าน 'ห้องแห่งการเรียนรู้' ในงานมหกรรมวิทยฯ63

ทีเซลส์ เปิดโฉมห้องแห่งการเรียนรู้ “มหัศจรรย์การแพทย์ก้าวไกล” ดึง วทน. ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชน ใน "งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563" 13-23 พ.ย.63 ณ เมืองทองธานี

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563 ก้าวสู่ปีที่ 15 กิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีของประเทศ

ภายใต้แนวคิด “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 23 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 - 19.00 น. ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

160532588846


ทั้งนี้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) เปิดห้องแห่งการเรียนรู้ “มหัศจรรย์การแพทย์ก้าวไกล” เสริมสร้างความรู้ด้านชีววิทยาศาสตร์ให้น้องๆ เยาวชนได้เรียนรู้แบบง่ายๆ สนุกสนานกับกิจกรรมเกมลับสมองเสริมสร้างโลกการเรียนรู้แห่งอนาคต

พบกับ 6 ฐานกิจกรรมค้นหา RC คือ ฐานที่ 1 เทคโนโลยีก้าวไกลห่างกายไม่ห่างใจ ฐานที่ 2 เกราะกันเชื้อ ฐานที่ 3 นวัตกรรมกู้โลก ฐานที่ 4 ขดลวดมหัศจรรย์ ฐานที่ 5 VR ค้นหาอวัยวะของมนุษย์ และฐานที่ 6 อาวุธพิฆาตไวรัส

ดร.ศิรศักดิ์ เทพาคำ ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาตร์ กล่าวว่า “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563 สำหรับไฮไลท์ของบูธทีเซลส์ปีนี้ น้องๆ เยาวชน จะได้เรียนรู้ร่างกายมนุษย์ผ่านเทคโนโลยี VR เกมเสมือนจริง ฝึกทักษะและความคิดสร้างสรรค์ค้นหาอวัยวะของมนุษย์ และเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่กับเทคโนโลยีการแพทย์ก้าวไกล ให้น้องๆ เยาวชน ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองปฏิบัติจริงกับห้องแห่งการเรียนรู้เครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์

อาทิ เครื่องฆ่าเชื้อโคโรน่าไวรัสด้วยรังสี UV (Hybrid-UVC Sterilizer) ร่วมออกแบบและพัฒนาต้นแบบโดยความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บริษัท บุณย ไลฟ์ ไซอันซ์ จำกัด บริษัท แอเชอร์โฟโทนิกส์ จำกัด ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โดยได้รับการสนับสนุนจาก ทีเซลส์ (TCELS) / ขดลวดค้ำยันชนิดดึงกลับจากวัสดุฉลาด ได้รับความอนุเคราะห์จาก สมาร์ทแล็บ ภาควิชาวิศวกรรมครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี / หุ่นยนต์บริการทางการแพทย์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นวัตกรรมเครื่องมือแพทย์วัสดุฝังใน ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ออโธพีเซีย จำกัด

พร้อมทั้งบอร์ดนิทรรศการที่ให้ความรู้ในเรื่องของเครื่องมือแพทย์และหุ่นยนต์ทางการแพทย์ พบกับพี่ๆ และน้องเมลบี ได้ที่บูธทีเซลส์ (TCELS) ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี”

นอกจากนี้ ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563 ยังมีกิจกรรมอีกหลากหลายไว้คอยต้อนรับน้องๆ เยาวชน สร้างแรงบันดาลใจให้แก่เด็กและเยาวชนที่เติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศต่อไปในอนาคต โดยนำกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ที่เน้นให้เด็กและเยาวชนผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองปฏิบัติจริง ซึ่งมีห้องกิจกรรมแห่งการเรียนรู้หลากหลายให้เด็กและเยาวชนได้ร่วมสนุก ขอเชิญชวนคุณพ่อคุณแม่ คุณครู-อาจารย์ พาน้องๆ เยาวชน มาเรียนรู้โลกของวิทยาศาสตร์ ร่วมสนุกและรับของขวัญมากมาย