รมว.อว.ดึง 'สุกรี' ปั้นเพลงล้านนาซิมโฟนี หนุนลำปางสู่ 'เศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรม'

รมว.อว.ดึง 'สุกรี' ปั้นเพลงล้านนาซิมโฟนี หนุนลำปางสู่ 'เศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรม'

“เอนก เหล่าธรรมทัศน์” รมว.การอุดมศึกษาฯ ปลุกจิตวิญญาณแห่งทิพย์ช้างพัฒนา จ.ลำปางมุ่งสู่เศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรม พร้อมจับมือ “สุกรี เจริญสุข” ทำเพลงพื้นเมืองลำปางเป็นซิมโฟนีออกขายทั่วโลก

ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รมว.การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมเสวนา เรื่อง บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดลำปางต่อการผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานหลังโควิด-19

160517987792

พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง นโยบายจังหวัดลำปางในมิติการศึกษา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่า จ.ลำปาง เป็นบ้านเกิด เป็นเมืองที่ตนรักและภูมิใจ การพัฒนา จ.ลำปาง ไม่ได้มีแต่เฉพาะด้านอุตสาหกรรม เกษตรกรรม ท่องเที่ยว ฯลฯ เพียงช่องทางเดียว แต่จะต้องพัฒนาด้านวัฒนธรรมด้วย เหมือนกับประเทศไทยที่มีขาหนึ่งซึ่งจะต้องมีการลงทุนด้านเศรษฐกิจ เช่น อีอีซี โทรคมนาคมสู่ 5 จี การพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ให้เป็น 4.0 มีเรื่องของ AI และโรบอท

แต่อีกขาจะต้องลงทุนด้านวัฒนธรรมด้วย ในประเทศที่เจริญแล้วใช้วัฒนธรรมในการสร้างชาติสร้างรายได้เข้าประเทศ เช่น อิตาลี ฝรั่งเศส สเปน หรือแม้กระทั่งจีน เมืองใหญ่ทุกเมืองมีพิพิธภัณฑ์ทั้งหมด เช่นเดียวกับประเทศเกาหลีใต้ ดังนั้น ประเทศไทยก็ต้องเดิน 2 ขา คือขาของเศรษฐกิจและขาของวัฒนธรรม

รมว.อว.กล่าวต่อว่า ลำปางเป็นเมืองเก่าแก่กว่า จ.เชียงใหม่ ถึงกว่า 600 ปี อายุของลำปางมากกว่า 1,300 ปี ขณะที่เชียงใหม่มีอายุประมาณ 700 ปี ลำปางอยู่คู่กับลำพูน มีวัฒนธรรมเก่าแก่มากมาย ยิ่งกว่านั้นตนมีข้อมูลใหม่ว่า จ.ลำปาง มีเพลงพื้นเมืองพื้นถิ่นมากที่สุดในประเทศไทย

160517992114

โดยตนได้หารือกับ รศ.ดร.สุกรี เจริญสุข ว่าจะนำเอาเพลงล้านนา หรือเพลงลาวลำปางมาทำเป็นซิมโฟนีและบันทึกเสียงจำหน่ายไปทั่วโลก นี่คือขาวัฒนธรรมที่เราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งจะสอดคล้องกับสิ่งที่ตนดำเนินการอยู่ นั่นคือการยกย่องครูดีๆให้เป็นศาตราจารย์ปฏิบัติ หรือศาตราจารย์ศิลปะ ในฐานะที่สร้างความรู้ให้กับแผ่นดิน

 "สิ่งที่อยากจะเห็นใน จ.ลำปาง คือการเกิดขึ้นของสถาบันช่างศิลป์ล้านนาหรือสล่า ที่เป็นศูนย์กลางช่างศิลป์ของล้านนาที่สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะขึ้นมาใหม่ ทั้งเรื่องของการสร้างวัด สร้างโบราณสถาน เป็นต้น"

รวมทั้งอยากจะเห็นพิพิธภัณฑ์ล้านนาที่ จ.ลำปาง ที่สามารถหาเงินได้ เป็นการสร้างเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์ล้านนาต้องมีชีวิต และคนต้องอยากมาเที่ยว มาเที่ยวแล้วต้องอยากซื้อของที่ระลึกกลับบ้าน ทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้ต้องเกิดโดยคนลำปาง ไม่ใช่มาจากรัฐบาล ไม่ใช่มาจากรัฐมนตรี คนลำปางจะต้องมีความตื่นตัว รักหวงแหนใน จ.ลำปาง ลำปางจึงจะมีอนาคต ต้องสร้างลำปางนิยมขึ้นมา

160517993989

“ลำปางกำเนิดมาแล้ว 3 ครั้ง ครั้งแรกเป็นอิสระในยุคของพญามังราย 200 ปี ครั้งที่ 2 พ่ายแพ้ถูกพม่าเอาเป็นเมืองประเทศราชพร้อมกับอยุธยา 200 ปี และ ครั้งที่ 3 พระเจ้าทิพย์ช้างกล้าก่อกบฏต่อพม่า ทำให้ลำปางเป็นเอกราช มีอิสรภาพ และทำให้ภาคเหนืออยู่คู่กับประเทศสยาม เพราะฉะนั้นเราจะต้องสร้างจิตวิญญาณแห่งทิพย์ช้างขึ้นมาให้ได้ เพื่อให้ลำปางเจริญรุ่งเรืองสืบไป“ ศ.(พิเศษ) เอนก กล่าว