เคอรี่ แจงพัสดุล้น เหตุคนใช้บริการพุ่ง - ปัดไม่มีพนง.ลาออก

เคอรี่ แจงพัสดุล้น เหตุคนใช้บริการพุ่ง - ปัดไม่มีพนง.ลาออก

เร่งจำหน่ายพัสดุออก ให้ถึงมือผู้รับปลายทางเร็วที่สุด ยันยังมีพนักงานปฏิบัติงานตามปกติ 20,000 กว่าชีวิต พร้อมเตรียมจ้างเพิ่มอีกกว่า 1,000 อัตรา

เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ออกประกาศชี้แจง เรื่องการจัดส่งพัสดุในช่วงประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จากกรณีโซเชียลต่างตั้งคำถามเคอรี่เกี่ยวกับการให้บริการจัดส่งพัสดุนานกว่าปกติ

ขณะที่ แหล่งข่าวระดับสูงจาก เคอรี่ ยัน ไม่มีพนักงานลาออกตามที่เป็นข่าว แต่ยอดจัดส่งพัสดุช่วงนี้เพิ่มสูงขึ้นกว่าช่วงปกติมาก

ล่าสุด เคอรี่ ออกคำชี้แจงถึงประเด็นพนักงาน โดยระบุว่า กรณีที่มีการแชร์กันในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับพนักงานเคอรี่ลาออกจนทำให้พัสดุไม่ได้จัดส่งเป็นจำนวนมากนั้นบริษัทขอยืนยันว่าเรื่องดังกล่าว ไม่เป็นความจริง ปัจจุบัน เคอรี่ ยังมีพนักงานที่ปฏิบัติงานตามปกติจำนวนทั้งสิ้นกว่า 20,000 ชีวิต

พร้อมระบุว่า จากปริมาณพัสดุที่ต้องการจัดส่งเพิ่มขึ้นกว่าปกติ ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉิน บริษัทได้เร่งดำเนินการแก้ไขโดยได้จัดทีมช่วยเหลือฉุกเฉินเข้าไปบริหารจัดการพัสดุที่คงค้างในคลังสินค้าแต่ละแห่งอย่างเร่งด่วน และไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ในขณะนี้พนักงานของเคอรี่ ทุกภาคส่วนได้เร่งมือดำเนินการเพื่อจัดส่งพัสดุให้ถึงมือผู้รับปลายทางโดยเร็วที่สุด และบริษัทฯ ได้ออกมาตรการในการจัดการสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังนี้

1.พัสดุที่ส่งก่อนและภายในวันที่ 4 เมษายน 2563 เราจะดำเนินการจัดส่งให้ถึงมือผู้รับแล้วเสร็จภายในสัปดาห์ที่จะถึงนี้

2.จัดให้มีการจ้างงานเพิ่มกว่า 1,000 อัตรา เพื่อเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการทั้งในฝ่ายปฏิบัติการและ Call Centre รวมถึงการเพิ่มค่าตอบแทนพิเศษเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานอีกด้วย

3.ปรับเปลี่ยนระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งสินค้าชั่วคราวจาก 1 วันเป็น 2-3 วัน ขึ้นอยู่กับแต่ละปลายทาง โดยบริษัทจะให้ความสำคัญกับ 1. อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ สินค้าป้องกันเกี่ยวกับ COVID-19 และ 2. สินค้าที่มีวันหมดอายุ หรือมีระยะเวลาจำกัด ถูกจัดส่งก่อนสิ่งของอื่นๆ

ขณะที่ บริษัทฯขอความร่วมมือลูกค้าที่มีความต้องการพัสดุด่วนไม่เดินทางมาที่คลังสินค้าเพื่อติดต่อรับพัสดุเอง เนื่องจากบริษัทต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญและปฏิบัติตามข้อกำหนดในการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด และเพื่อไม่เป็นการกีดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่ซึ่งจะทำให้ปฏิบัติงานได้ช้าลง ดังนั้น ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าภายในบริเวณคลังสินค้า และพื้นที่โดยรอบ

สำหรับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เกิดจากความต้องการจัดส่งพัสดุที่เพิ่มขึ้นทั้งอุตสาหกรรม เรากำลังเผชิญกับความท้าทายที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และพนักงานทุกคนกำลังพยายามกันอย่างเต็มที่และสุดความสามารถเพื่อบรรลุความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าและขอยืนยันในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกค้าและพนักงานมาเป็นอันดับหนึ่ง เพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญในสถานการณ์เช่นนี้ คือเราต้องช่วยให้ประเทศไทยและคนไทยก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ออกประกาศชี้แจง เรื่องการจัดส่งพัสดุในช่วงประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน จากกรณีโซเชียลต่างตั้งคำถามเคอรี่เกี่ยวกับการให้บริการจัดส่งพัสดุนานกว่าปกติ และมีภาพหลุดออกมาว่า มีกองพัสดุที่รอจัดส่งตกค้างเต็มไปหมดสาเหตุมาจากพนักงานลาออก นั้น ซึ่งทางเคอรี่ชี้แจงว่า

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทมิได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ขณะนี้พนักงานของเราทุกภาคส่วน ได้เร่งดำเนินการจัดส่งสินกันอย่างเต็มกำลังและสุดความสามารถเพื่อให้ถึงมือผู้รับปลายทางโดยเร็วที่สุด รวมทั้งมีการเพิ่มอัตรากำลังพลเพื่อเข้ามาเสริมทั้งในฝ่ายปฏิบัติการและลูกค้าสัมพันธ์ให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าโดยเร็วที่สุด

นอกจากนี้ เรายังมีปรับเปลี่ยนระยะเวลาที่ใช้ในการจัดส่งชั่วคราวจาก 1 วันเป็น 2-3 วัน ขึ้นอยู่กับแต่ละปลายทาง และยังมีการจัดลำดับการจัดส่งพัสดุด่วนที่จำเป็นต่อสังคมในช่วงเวลานี้ให้แก่สินค้า 2 ประเภท ได้แก่ 1.อุปกรณ์ทางการแพทย์ และ สินค้าป้องกันเกี่ยวกับ COVID-19 ต่างๆ 2.สินที่มีวันหมดอายุ หรือมีระยะเวลาจำกัด

บริษัทฯ ขอยืนยันในการดำเนินงานโดยคำนึงถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของลูกและพนักงานมาเป็นอันดับหนึ่งเพราะเราเชื่อว่าสิ่งที่สำคัญในสถานการณ์เช่นนี้ คือเราต้องช่วยให้ประเทศ และคนไทยก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันเราขออภัยในความไม่สะดวก ขอบพระคุณลูกค้าทุกทนที่เข้าใจและวางใจใช้บริการเราอย่างเสมอมาขอแสดงความนับถือ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

158608997911