เอ็นไอเอชู ‘เทเลเฮลธ์’ ฝีมือไทย เว้นระยะห่างหมอ-คนไข้

เอ็นไอเอชู ‘เทเลเฮลธ์’ ฝีมือไทย เว้นระยะห่างหมอ-คนไข้

'เอ็นไอเอ' นำเสนอ 5 นวัตกรรมการแพทย์ทางไกลในช่วงการระบาดโควิด-19 หวังช่วยลดการแออัดในโรงพยาบาล 20% และลดเสี่ยงติดเชื้อทั้งคนป่วย และบุคลากรทางการแพทย์

พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ เอ็นไอเอ กล่าวว่า เอ็นไอเอได้ร่วมส่งเสริมสตาร์ทอัพและผู้ประกอบการให้พัฒนานวัตกรรมต่างๆ เพื่อตอบโจทย์ทางด้านสุขภาพและการแพทย์ โดยเฉพาะ ระบบสุขภาพทางไกล (telehealth) ที่ให้บริการคัดกรอง วินิจฉัยเบื้องต้น และตอบคำถามผ่านระบบตอบการสนทนาอัตโนมัติ (แชทบอต) สำหรับประชาชนที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ รวมถึงผู้ป่วยโรคเรื้อรังแต่ไม่ติดเชื้อ (NCDs) ที่ต้องมาโรงพยาบาลเพื่อตรวจตามนัดหรือรับยา

158583824445

ระบบดังกล่าวช่วยรับโทรศัพท์เก็บประวัติและติดตามอาการ รองรับได้ประมาณ 1.5 ล้านคนต่อวัน ทั้งนี้ ตั้งเป้าจะช่วยลดจำนวนผู้ที่ต้องมาโรงพยาบาลลงอย่างน้อย 20% หรือ 750,000 ครั้ง (visit) เพื่อป้องกันการติดเชื้อเพิ่มแล้ว ยังช่วยลดภาระงานของบุคลากรทางการแพทย์ได้อีกด้วย

สำหรับแพลตฟอร์มสุขภาพทางไกลจากฝีมือคนไทย ประกอบด้วย Ooca แอพพลิเคชั่นบริการให้คำปรึกษาทางสุขภาพจิตผ่านวิดีโอคอลโดยจิตแพทย์และนักจิตวิทยา ที่เชี่ยวชาญตรงกับหัวข้อที่ประสบปัญหา โดยให้บริการทั้งบุคคลทั่วไป และพนักงานบริษัทในรูปแบบของสวัสดิการพนักงาน และในสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 อูก้าได้เปิดให้บริการที่ชื่อว่า ooca x Covid-19 เพื่อให้บริการคำปรึกษาที่เกี่ยวกับสภาวะจิตใจแก่ประชาชนที่มีความวิตกกังวลในสถานการณ์ โดยเฉพาะผู้ที่ถูกกักตัว (quarantine) เกิดภาวะเครียด หรือตื่นตระหนก โดยไม่ต้องออกจากบริเวณกักตัว 

158583826750

ใกล้มือหมอ แอพพลิเคชั่นที่จะช่วยตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น รวมถึงอธิบายรายละเอียดของโรคต่างๆ พร้อคลิปวิดีโอแนะนำการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งยังสามารถบันทึกประวัติอาการเพื่อติดตามผลย้อนหลัง ตลอดจนสามารถค้นหาโรงพยาบาลใกล้เคียง นอกจากนี้ยังมีทีมแพทย์จิตอาสาเฉพาะทางเข้าร่วมตอบคำถามด้วย ทั้งนี้ กรณีที่สงสัยว่ามีแนวโน้มจะติดเชื้อโรคโควิด-19 หรือไม่ สามารถเข้าในแอพฯ เพื่อเช็คอาการ และค้นหารายชื่อโรงพยาบาลที่สามารถทำการตรวจ PCR ของโควิด-19 ได้ทันที

158583828842

Diamate (ไดอะเมท) แอพพลิเคชั่นดูแลผู้ป่วยเบาหวานที่บ้านร่วมกับการรักษาที่โรงพยาบาล ถือเป็นอีกกลุ่มเสี่ยงที่อาจเกิดภาวะรุนแรงหากติดเชื้อโควิด-19 ในช่วงนี้จำเป็นต้องดเว้นจากสถานที่ที่มีความแออัด โดยเฉพาะในโรงพยาบาล แอพฯจะให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวจากทีมนักโภชนาการ ซึ่งเป็นทีมเดียวกับที่ไห้การรักษาที่โรงพยาบาลนั้นๆ โดยจะแนะนำการกินอาหาร รวบรวมสถิติการกินอาหาร และระดับน้ำตาลเพื่อให้แพทย์ได้ทราบ รวมถึงมีการเก็บข้อมูลการใช้ยา การให้คำแนะนำการปฏิบัติตัวในแต่ละวัน นอกจากนี้ระบบยังสามารถเชื่อมต่อกับผู้ป่วยที่มีเครื่องเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว ทำให้ช่วยติดตามระดับน้ำตาลของผู้ป่วยได้แบบเรียลไทม์พร้อมแจ้งเตือนเมื่อเกิดความผิดปกติได้อย่างทันท่วงที

158583830265

1585838322100

ZeekDoc ค้นหาและนัดหมายแพทย์ใกล้บ้าน ผู้ใช้งานสามารถค้นหาแพทย์ และบทความที่เกี่ยวข้องกับสภาพอาการ นอกจากนั้นยังสามารถทำการนัดหมายออนไลน์ และติดต่อแพทย์ผ่านทั้งเว็บไซต์ และ mobile application ทั้งนี้ ในส่วนของการค้นหาแพทย์เฉพาะทางออนไลน์นั้นครอบคลุมมากกว่า 40 สาขา อาทิ ทางเดินหายใจและปอด อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ โลหิตวิทยา หู คอ จมูก เป็นต้น

158583834417

YMID Portal ศูนย์รวมทุกข้อมูลโควิด-19 แพลตฟอร์มออนไลน์ภายใต้แคมเปญ Thai TeleHealth Fight Covid-19 เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่ข่าวสารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ถูกต้อง น่าเชื่อถือ โดยผ่านการคัดกรองจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงสาธารณสุข ฯลฯ รวมถึงแนวทางการดูแลสุขภาพ การใช้ชีวิตประจำวันและนวัตกรรมฝีมือคนไทยที่เป็นประโยชน์ สามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ www.ymid.or.th