'ฟินโนมีนา' ผนึก 'ไลน์' บริหารความมั่งคั่งคนไทย

'ฟินโนมีนา' ผนึก 'ไลน์' บริหารความมั่งคั่งคนไทย

ฟินโนมีนา 1 ใน 6 สตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่ “ไลน์ประเทศไทย” ร่วมบ่มเพาะ-ติดอาวุธเทคโนโลยีเพื่อปลุกปั้นให้เติบโตสู่การเป็นบริษัทสตาร์ทอัพระดับ "ยูนิคอร์น" หรือ ธุรกิจมูลค่า 1 พันล้านดอลลาร์ (ประมาณ 3 หมื่นล้านบาท) ซึ่งในประเทศไทยนั้นยังไม่มีบริษัทดังกล่าว

ฟินโนมีนา” (Finnomena) สตาร์ทอัพสายฟินเทคให้บริการแพลตฟอร์มการลงทุนครบวงจร เผยเคล็ดลับความสําเร็จเน้นใช้ “ปัญญาประดิษฐ์” (เอไอ) ซึ่งรวมถึงแมชชีนเลิร์นนิ่งช่วยสร้างกลยุทธ์การลงทุน ส่งคําซื้อขายเปิดพอร์ตไวผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ซอสซึ่ง “โรโบ-แอดไวเซอร์” ลงทุนชั้นครูกับกูรูชั้นนําสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับนักลงทุนเปิดบัญชีซื้อขายได้ภายในวันเดียว พร้อมลุยตลาดแมสผนึกกําลัง “ไลน์ประเทศไทย” ชวนผู้ใช้ซื้อกองทุนโดยตรงผ่านฟีเจอร์ไลน์แอพพลิเคชั่น

มือโปรช่วยวางแผนการเงิน

กสิณ สุธรรมมนัส ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ฟินโนมีนา จํากัด กล่าวว่า ฟินโนมีนา แพลตฟอร์มลงทุนในกองทุนรวมครบวงจร โดยผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีกับความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน เข้าด้วยกันจุดเริ่มต้นเกิดจากความต้องการที่จะนําทักษะความสามารถทางด้านการเงิน กองทุนมาแนะนําให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงข้อมูลการลงทุนได้โดยง่าย รับรู้ถึงช่องทางการออมเงินที่มีมากกว่าเงินออมทรัพย์ และเกษียณได้ในอายุที่ต้องการ

โดยทีมงานออกแบบบิซิเนสโมเดล 3 ด้าน คือ 1.คอนเทนท์ฮับ ที่มีผู้เข้ามาใช้งานกว่า 15 ล้านคนต่อเดือนเน้นให้ความรู้ด้านการเงิน เพราะว่าคนไทยเมื่อพูดถึงเรื่องการเงินมักมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่ในคอนเทนท์ฮับ จะบอกวิธีการเก็บออม การบริหารเงินใน รูปแบบต่างๆ โดยดึงให้ประชาชนเข้ามาสมัครสมาชิก ปัจจุบันมีฐานสมาชิกอยู่ในแพลตฟอร์ม กว่า 1.14 แสนคนมีการซื้อข้อมูลจากหลายๆ แหล่งทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ สํานักข่าว ต่างประเทศ เพื่อที่จะนําข้อมูลแปลงเป็น สาธารณะให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงได้ง่าย

2.การสร้างแผนการลงทุนที่มีเทคโนโลยี “โรโบ-แอดไวเซอร์” (Robo-Advisor) ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนการลงทุนไป จนถึงการทําการลงทุนทําให้การลงทุนนั้นง่ายขึ้น และปรับพอร์ทลงทุนตามสภาวะตลาดได้ทันซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีปัญหาค่อนข้างมากในด้านของผู้แนะนําการลงทุน โดยคนไทยมีจํานวนกว่า 69 ล้านคน แต่ผู้ที่มีใบอนุญาตที่ปรึกษาการลงทุนมีเพียง 6-7 หมื่นคนเท่านั้น จึงมีจํานวนไม่เพียง พอต่อการช่วยบริหารทางการเงิน ฉะนั้น โรโบ-แอดไวเซอร์จึงเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้คนไทยเข้าถึงตลาดการลงทุนได้มากขึ้น

157899426993

157892672599


โรโบ-แอดไวเซอร์ มีลักษณะเป็นเอไอให้คําแนะนํา และใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน อาทิการเก็บออม 1 ล้านภายใน 5 ปีข้างหน้า เอไอก็จะให้คําแนะนําว่า ควรจะต้อง ลงทุนในด้านไหนมีวิธีการเก็บเงินอย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ปัจจุบันมีผู้เข้ามา สร้างแผนการลงทุนในฟินโนมีนากว่า 3.8 หมื่นแผน

อีกทั้งการเปิดบัญชีซึ่งกระบวนการ จากเดิมใช้เวลา 2 สัปดาห์ต่อลูกค้า 1 คน เนื่องจากจะต้องมีการทําระบบ KYC แต่เมื่อ กลางปีที่ผ่านมาได้พัฒนาระบบตรวจสอบตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ แ ช่วยลดข้อจํากัดและความซับซ้อนให้กับผู้บริโภคที่ต้องการเปิดบัญชีธนาคาร ทําให้สามารถลดระยะเวลาในการเปิดบัญชีเหลือเพียง 15 นาที อนุมัติภายใน 1 วัน

3.การซื้อขายจริง โดยระบบการซื้อขายจริงของกองทุนรวมที่ฟินโนมีนาสามารถทําได้จบอยู่ในแพลตฟอร์มเดียวเพียง ทําการเชื่อมต่อระบบผ่านสมาร์ทโฟน มีผู้ลงทุนแล้วกว่า 8 พันคน คิดเป็นมูลค่าการลงทุนกว่า 8 พันล้านบาท จากเดิม 5,555 ล้านบาท และในปีที่ผ่านมามีจํานวนนักลงทุนสร้างแผนการลงทุนในแพลตฟอร์มนี้แล้วกว่า 2 หมื่นแผน

ทําให้ปัจจุบันฟินโนมีนามีอัตราการเติบโตของฐานผู้ใช้งาน 60% จากปีที่ผ่านมา มีทรัพย์สินภายใต้การดูแลเกือบจะ 8 พันล้านบาทในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กว่า 20 บริษัท 

อีกทั้งการชําระเงินไม่มีการรับเงินสดหรือเช็ค แต่จะมีระบบ AIS หัก โอนเงินค่าซื้อขายหลักทรัพย์อัตโนมัติในบัญชีเงินฝากลูกค้าโดยตรง ซึ่งถือว่าปลอดภัยเนื่องจากไม่มีการผ่านคนกลาง

ทลายไซโล ปั้นสู่ยูนิคอร์น

“การได้เข้าร่วมกับโครงการ Line Scale Up 2019 และได้รับคัดเลือกผ่านเข้ารอบ 6 ทีมนั้น เพื่อที่จะนําองค์ความรู้ และเงินทุนมาปรับสเกลการทํางานภายในบริษัททั้งด้านระบบ และบุคลากร ปัจจุบันบริษัทมีบุคลากรกว่า 80 คนและมีเป้าหมายจะเพิ่มเป็น 140 คนในปีนี้”

กสิณ เชื่อมั่นว่า “คน” ยังคงเป็นส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนองค์กร แต่กระนั้นต้องมีการขจัดการทํางานแบบไซโลด้วยการนําการจัดการแบบระบบ อะมีบาเข้ามาใช้ลดปัญหาให้พนักงานในองค์กรสามารถเรียนรู้ด้านต่างๆ ที่นอกเหนือจากงานหลักได้ส่งผลให้ได้ลองเปิดทักษะใหม่ๆ และจะนําไปสู่ความสําเร็จขององค์กรในที่สุด

157892676123


ขณะเดียวกันยังได้ขยายบริการให้ผู้ใช้ เข้าถึงข้อมูลความรู้ด้านการลงทุนวางแผน
การลงทุนด้วยตนเองผ่านLine ได้อีกด้วย กล่าวได้ว่า ครบจบลูปใน Line ตั้งแต่เริ่มต้นหาความรู้ไปจนถึงลงมือลงทุนกันจริงๆ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายFinancial Life on LINE

ที่ผ่านมาฟินโนมีนายังคงโฟกัสการทําธุรกิจในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในอนาคตวางแผนที่จะขยายสาขาสู่ต่างจังหวัดในพื้นที่นักวางแผนทางการเงิน และผู้ที่ต้องการคําแนะนํามาพบกันได้และการเริ่มนําระบบรีโมท FA (Financial Advisor) เข้ามาใช้การที่ลูกค้าจะสร้างความมั่นใจได้มากยิ่งขึ้น จึงนับว่าความรู้ต่างศาสตร์ของสตาร์ทอัพด้วยกันและเงินทุนจากแหล่งทุน (วีซี) นั้นเป็นจุดสําคัญ ในการขับเคลื่อนของธุรกิจของฟินโนมีนาได้เป็นอย่างดี