ขอนแก่นชิคเก้น โมเดลความสำเร็จจาก ประชารัฐขอนแก่น

ขอนแก่นชิคเก้น โมเดลความสำเร็จจาก ประชารัฐขอนแก่น

ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่นสร้างโมเดลความสำเร็จ “วิทย์แก้จน” นำนวัตกรรมความรู้จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) “ไก่ 3 โลว์” และ “โคขุนพรีเมียมบีฟ” ช่วยเกษตรกร ลดความเหลื่อมล้ำและสร้างรายได้เสริมอย่างยั่งยืน ตรงตามเป้าหมาย บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จำกัด

"พรีเมียม ชิคเก้น” หรือเนื้อไก่ 3 โลว์ คือ ไขมันต่ำ คลอเรลเตอรอลต่ำและยูริคต่ำกว่าเนื้อไก่ทั่วไป 3 เท่า ผลการคิดค้นที่นำไก่พื้นเมืองพันธุ์ ชี มาผสมกับไก่พันธุ์ปกติที่ใช้ทางการค้า มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพมาทำเครื่องหมายพันธุกรรม และใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ พัฒนาเพื่อให้ได้เนื้อไก่คุณภาพดีต่อสุขภาพ

ชาติชาย โฆษะวิสุทธิ์ ประธานกรรมการบริหารโรงแรมโฆษะ ในฐานะประธาน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่น (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด เปิดเผยว่า พรีเมียมชิคเก้น เป็นความสำเร็จของโมเดลประชารัฐที่ต่อยอดจาก “วิทย์แก้จน” โดยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ไก่ KKU1 ให้มีคุณสมบัติพิเศษดังกล่าว รวมถึงเลี้ยงง่าย ทนต่อสภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม เมื่อนำมาทดลองทำเป็นอาหารจานต่างๆ โดยครัวโฆษะ อาทิ ไก่ย่าง ข้าวมันไก่ ก็พบว่า เนื้อเหนียวนุ่ม หนังสีเหลืองสวย มีโอกาสที่จะต่อยอดในเชิงพาณิชย์

ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่นจึงเดินหน้าผลักดัน โดยให้ทาง มข. ผลิตลูกเจี๊ยบ KKU1 เพื่อควบคุมสายพันธุ์ให้นิ่ง จากนั้นทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจะคัดเลือกชาวบ้านที่จะเลี้ยงไก่เหล่านี้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย โดยทางประชารัฐฯ จะดูแลต้นทุนลูกเจี๊ยบและอาหารให้ก่อน จากนั้นเมื่อนำไก่อายุ 5 สัปดาห์มาขายคืนที่บริษัท ก็จะหักต้นทุนออกไป โดย 1 รอบการเลี้ยงจำนวน 350 ตัวระยะเวลา 5 สัปดาห์ สร้างรายได้ราว 7 พันบาท หรือหากทำได้ 9-10 รอบต่อปี จะมีรายได้ 6-7 หมื่นบาท เป็นรายได้เสริมที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกร

ทั้งนี้ บทบาทของประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่นได้ประสานผลักดันผลผลิตจากงานวิจัย ด้วยประสบการณ์ทางการตลาด ทำให้เนื้อไก่ถูกต่อยอดภายใต้แบรนด์พรีเมียมชิคเก้น ใน 2 ลักษณะคือ ไก่แช่แข็ง และไก่ย่างเขาสวนกวางแช่แข็ง โดยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสู่วิลล่า มาร์เก็ตและฟู้ดแลนด์ ช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น

ชาติชาย กล่าวอีกว่า โมเดลการทำงานเช่นนี้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง และพร้อมที่จะเป็นต้นแบบให้ประชารัฐอื่นๆ นำนวัตกรรมมาเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ จากการทำงาน 1 ปีที่ผ่านมา ยังมีหลายเรื่องที่ต้องการการสนับสนุน ทั้งเงินทุนสนับสนุนจากภาครัฐเพื่อต่อยอดโครงการไปสู่พรีเมี่ยมบีฟ หรือเนื้อโคขุน และการสนับสุนจากผู้บริโภคที่เลือกซื้อพรีเมียมชิคเก้น สร้างดีมานด์ สร้างตลาดที่ใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะตลาดส่งออก ด้วยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตอบเทรนด์สุขภาพที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ ปัจจุบัน มีชาวบ้านที่เข้าร่วมโครงการ 20 ราย และมีอีกจำนวนมากที่อยากจะเข้าร่วม แต่ยังต้องรอให้มีตลาดพร้อมที่จะรองรับผลผลิตก่อน ในขณะเดียวกันก็ต้องรอการผลิตลูกเจี๊ยบที่พอต่อความต้องการอีกด้วย

สำหรับนวัตกรรมเนื้อโคขุนจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับโคเพศผู้ ซึ่งไม่เป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมโคนม โดยทาง มข.สามารถผลิตอาหารหมักสำเร็จรูปจากวัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น มันสำปะหลัง รำอ่อน ฟางข้าวหรือหญ้าเนเปียร์ปากช่อง กากปาล์มน้ำมัน กากเบียร์ และกากถั่วเหลือง มีคุณสมบัติทำให้เนื้อนุ่มและมีไขมันแทรกอย่างสวยงาม เป็นเนื้อโคขุนชั้นดี ทดแทนการนำเข้า ลดการเสียดุลการค้าให้กับต่างประเทศ คาดว่าจะเริ่มเปิดตลาดในปี 2562