แผ่นสีอัจฉริยะ แจ้งกลิ่นหืนอาหารทอดน้ำมันท่วม 

แผ่นสีอัจฉริยะ แจ้งกลิ่นหืนอาหารทอดน้ำมันท่วม 

วว.ประกาศถ่ายทอดผลงานให้ภาคธุรกิจเอกชนที่สนใจนำไปลงทุนขยายผล หลังจากประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนา บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ เครื่องมือวัดระดับความหืนของอาหารทอด ทดสอบประสิทธิภาพกับทุเรียนทอดบรรจุในถุงพลาสติก 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย ประสบผลสำเร็จในการวิจัยและพัฒนา บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ (Intelligent Packaging) เครื่องมือวัดระดับความหืนของอาหารทอดที่มีประสิทธิภาพ ใช้ติดตามการเหม็นหืนที่จะเกิดกับอาหารทอด หลักการทำงานของแผ่นชี้วัดการหืนจะเปลี่ยนสีให้ผู้บริโภคเห็นอย่างเด่นชัดเมื่ออาหารเกิดการเหม็นหืน นับเป็นวิธีที่สะดวก รวดเร็วและเข้าใจง่าย เพื่อช่วยเตือนผู้บริโภคก่อนที่จะตัดสินใจบริโภค


ทุกวันนี้ผู้บริโภคไม่มีโอกาสทราบก่อนว่า อาหารที่อยู่ในบรรจุภัณฑ์ที่ซื้อมานั้นเสื่อมคุณภาพจากการหืนหรือไม่ จนกว่าจะเปิดบรรจุภัณฑ์และได้กลิ่น แต่ถ้าระดับกลิ่นหืนที่เกิดขึ้นมีระดับต่ำกว่าที่ประสาทสัมผัสของผู้บริโภคจะรับได้ ผู้บริโภคก็จะไม่ทราบและจะบริโภคอาหารนั้นเข้าไป อีกทั้งระดับการรับรู้ของผู้บริโภคแต่ละคนนั้นแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริโภคที่ไม่รู้จักกลิ่นหืนก็จะไม่ทราบเลยว่าอาหารที่ตัวเองบริโภคไปนั้นเป็นอันตรายต่อสุขภาพ   

ดังนั้น หากมีแผ่นชี้วัดการหืนที่เป็นเครื่องมือวัดระดับความหืนของอาหารทอดที่มีประสิทธิภาพ ก็จะช่วยลดปัญหานี้ลงได้ อีกทั้งการเปลี่ยนสีของแผ่นตัวชี้วัดยังง่ายต่อการเข้าใจของคนทุกระดับ นอกจากนี้ การใช้บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะนี้ยังช่วยสร้างจุดขายให้สินค้า เพื่อบอกคุณภาพ สร้างความมั่นใจในการซื้อครั้งต่อไปของผู้บริโภค อันเป็นการสร้างจุดต่างกับคู่แข่งได้เป็นอย่างดี