Ooca จิตแพทย์หน้าจอ สตาร์ทอัพไทยฮิตไกลถึงเมืองนอก

Ooca จิตแพทย์หน้าจอ สตาร์ทอัพไทยฮิตไกลถึงเมืองนอก

Ooca แพลตฟอร์มที่เป็นสะพานเชื่อมผู้ที่ต้องการปรึกษาปัญหากับจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาผ่านวีดิโอคอล พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ความเครียด ตอบโจทย์กลุ่มองค์กรสร้างสุข วางแผนขยายฐานลูกค้าสู่ตลาดภาครัฐและบุกตลาดต่างประเทศ

ประสบการณ์ในการเป็นทันตแพทย์ทำให้ “กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร์” มองเห็นข้อจำกัดในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์รวมถึงการปรึกษากับจิตแพทย์ ซึ่งทั้งจำนวนจิตแพทย์และนักจิตวิทยาไม่ได้มีพร้อมในทุกโรงพยาบาลโดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล การจะเข้าพบเพื่อพูดคุยปรึกษาต้องนัด ต้องเดินทาง และต้องวิตกกับสายตาและทัศนคติที่มีต่อคนที่ไปพบจิตแพทย์

อูก้า (Ooca) เกิดขึ้นในช่วงปี 2560 โดยเป็นแพลตฟอร์มสื่อกลางระหว่างจิตแพทย์ นักจิตวิทยา กับผู้ที่มีเรื่องราวในใจ เป็นการผสมผสานบริการทางการแพทย์กับเทคโนโลยี โดยในช่วงแรกเป็นบริการบนเว็บไซต์ โดยมีจิตแพทย์และนักจิตวิทยา 6-7 คน ก่อนที่จะเพิ่มจำนวนมากกว่า 30 คนในปัจจุบัน และเพิ่มแพลตฟอร์มกลายเป็นโมบายล์แอพพลิเคชัน หลังจากเปิดตัวแพลตฟอร์มนี้ระยะเวลา 1 ปี มีผู้ลงทะเบียน 3.6 หมื่นคน มีวีดิโอคอลมากกว่า 1 พันครั้ง และไม่เพียงแต่คนทั่วไปแต่ยังเป็นโอกาสสำหรับกลุ่มองค์กร ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานแบบองค์รวม

กัญจน์ภัสสร กล่าวว่า บริษัทต่างๆ มีความต้องการดูแลสุขภาพกายและใจของพนักงานอยู่แล้ว ทำให้เริ่มมีการทำแพคเกจสำหรับลูกค้าองค์กร พร้อมกันนี้ยังได้พัฒนาแพลตฟอร์มวิเคราะห์ความเครียดในองค์กร เพื่อเก็บข้อมูลว่าบุคลากรในสายงานนี้ มีความเครียดเรื่องใดเป็นพิเศษ เป็นตัวช่วยให้ฝ่ายบุคคลสามารถจัดกิจกรรม หรือโครงการต่างๆ ที่จะช่วยลดความเครียด เพิ่มความสุขในการทำงานหรือการใช้ชีวิตในที่ทำงาน เป็นต้น ปัจจุบันลูกค้ากลุ่มองค์กรมีทั้งหมด 5 ราย ในขณะเดียวกัน ก็มีโครงการนำร่องร่วมกับสถานทูตไทย ณ กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ เพื่อเป็นช่องทางดูแลสุขภาพจิตคนไทยในต่างประเทศที่อาจมีความรู้สึกเครียด เศร้า เหงา หว้าเหว่ ไม่มีคนที่จะพูดคุยด้วยได้


รายได้หลักของ Ooca มาจากลูกค้าองค์กร ซึ่งสร้างรายได้มากกว่า 50% ของรายได้ทั้งหมด และมีแผนที่จะขยายสู่หน่วยงานภาครัฐ โดยมีเป้าใน 7 องค์กร ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.), กรมบัญชีกลาง, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และกระทรวงการต่างประเทศ ที่อยู่ระหว่างการเจรจา รวมไปถึงการลุยตลาดเอเชีย ซึ่งจะทำให้อูก้าในปี 2562 เติบโตเพิ่ม 2-3 เท่าตัว

สตาร์ทอัพนวัตกรรมอย่าง Ooca เตรียมนำเสนอแนวคิดใน “เทศกาลนวัตกรรม” หรือ INNOVATION THAILAND EXPO 2018 ไบเทค บางนา ที่จะเปลี่ยนทัศนคติของคน ว่าการปรึกษาจิตแพทย์ไม่ใช่เรื่องแปลก และทำให้การรับคำปรึกษาทางด้านจิตใจเป็นสิ่งพื้นฐานที่จำเป็นที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้