'ทีอาร์ ทรานสฟอร์เมอร์' รถนวัตกรรมไทยทำ

'ทีอาร์ ทรานสฟอร์เมอร์' รถนวัตกรรมไทยทำ

ไทยรุ่งส่งรถยนต์ตรวจการณ์ 'ทีอาร์ ทรานสฟอร์เมอร์' คว้ารางวัลชนะเลิศนวัตกรรมแห่งชาติ 60 หวังขยายการใช้งานในประเทศ รวมถึงเดินหน้าสู่ยุโรป หวังดันนวัตกรรมไทยทไสร้างยอดขายจากการส่งออก 1,000 คันในปี 61

ตลาดรถยนต์ตรวจการณ์อเนกประสงค์ หรือรถยนต์ที่ใช้ในภารกิจทางการทหารหรือหน่วยราชการอื่นๆ ปัจจุบันยังไม่มีผู้ผลิตไทย ที่ทำได้ตามมาตรฐานสากล ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าในราคาและค่าบำรุงรักษาสูง

ตอบความต้องการภาครัฐ

"ในฐานะที่ไทยรุ่งทำด้านการประกอบตัวถังรถอยู่แล้ว จึงอยากที่จะพัฒนารถที่ตอบความต้องการใช้งานของหน่วยงานภาครัฐที่มีความหลากหลาย ปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม ที่สำคัญคือ ราคาไม่แพง" นายสมพงษ์ เผอิญโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) กล่าว

รถยนต์ตรวจการณ์ ทีอาร์ ทรานสฟอร์เมอร์ (TR Transformer II) พัฒนาโดยใช้โครงสร้างรถปิกอัพที่มีการผลิตภายในประเทศมาพัฒนาออกแบบ ผลิตตัวถังใหม่ทั้งหมดให้สามารถใช้งานได้หลากหลายภารกิจ ทั้งเป็นรถยนต์นั่งทั่วไปและรถอเนกประสงค์สำหรับภารกิจทางการทหารและภารกิจพิเศษของหน่วยราชการต่างๆซึ่งมีคุณสมบัติเทียบเท่ารถยนต์นำเข้าจากต่างประเทศและประยุกต์ใช้ได้มากกว่า โดยสามารถปรับให้นั่งโดยสารได้ 5- 11 ที่นั่ง และมีราคาประหยัด ง่ายต่อการซ่อมบำรุง

พื้นฐานการออกแบบคือ สามารถปรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น สามารถเปิดประทุนได้ มี 2 หรือ 4 ประตู สามารถใช้ภาคสนาม หรือติดตั้งอุปกรณ์พิเศษต่างๆ ทำให้สามารถใช้เป็นรถสำหรับหน่วยเก็บกู้ระเบิด (EOD) รถบังคับการควบคุมโดรน รถติดตั้งอุปกรณ์ ถ่ายทอดสดทรถพยาบาลฉุกเฉินภาคสนาม รถบรรเทาสาธารณภัย หรือรถควบคุมระบบสื่อสาร เป็นต้น

"ปัจจุบัน ไทยรุ่งขายทีอาร์ ทรานส์ฟอร์เมอร์สในไทยไปกว่า 400 คัน โดย 10% เป็นหน่วยงานภาครัฐ ทั้ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยกองทัพไทยนาวิกโยธินกองทัพเรือหรือหน่วยเก็บกู้ระเบิดและอีก 90% เป็นภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการ"

เมื่อ 2 ปีที่แล้วไทยรุ่งเริ่มทำตลาดต่างประเทศ โดยลูกค้าหลักคือ มาเลเซียและศรีลังกาที่ใช้ทีอาร์ ทรานส์ฟอร์เมอร์ราว 200 คันและมีแผนที่จะขยายไปยังประเทศอาเซียนเช่น ลาว เวียดนาม และกัมพูชา นอกจากนี้ยังส่งรถต้นแบบไปทดสอบตลาดที่สิงคโปร์ซึ่งมีความต้องการราว 1000 คันโดยคาดว่าจะเข้าร่วมประมูลในปี 2561 และตั้งเป้าที่จะส่งออกไปยังยุโรปอีกด้วย

ไทยทำ โลกใช้

เมื่อปลายปี 2559 รถยนต์ตรวจการทีอาร์ ทรานส์ฟอร์เมอร์ส ได้รับการคัดเลือกให้ขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีสำหรับนวัตกรรมของไทยรุ่งที่จะสามารถเข้าถึงหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจให้สามารถจัดซื้อจัดจ้าง ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมของคนไทยที่มีรายชื่อตามบัญชีนวัตกรรมไทยโดยวิธีการพิเศษได้

"เราหวังที่จะให้คนไทยใช้นวัตกรรมของดีของไทย อย่างไรก็ดี เรายังคงพบปัญหาแม้จะมีหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่สนใจจะนำทีอาร์ ทรานส์ฟอร์เมอร์ไปใช้ แต่ไม่สามารถทำได้ ด้วยไม่รู้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่เข้าใจนโยบาย ซึ่งหากภาครัฐมีการสนับสนุนที่ชัดเจนและกระบวน การที่ไม่ซับซ้อนการที่ทีอาร์ ทรานส์ฟอร์เมอร์จะเข้าไปผ่านการจัดซื้อจัดจ้าง 30% ของงบประมาณหน่วยงานนั้นนั้นก็มีโอกาสมากขึ้น" สมพงษ์ กล่าว

ล่าสุด ทีอาร์ ทรานสฟอร์เมอร์ของไทยรุ่งคว้ารางวัลชนะเลิศ ด้านเศรษฐกิจจากเวทีการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ ประจำปี 2560 ที่การันตีคุณภาพและมาตรฐานในการขับเคลื่อนนวัตกรรมของคนไทยออกสู่ตลาดอย่างมั่นคง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ไทยรุ่งชี้ว่า ปี 2561 หากการทดสอบตลาดในสิงคโปร์และยุโรปสำเร็จ คาดจะมีออเดอร์ 1,000 คัน ในขณะเดียวกันก็มีแผนที่จะพัฒนาและออกแบบรถสำหรับกรมตำรวจหรือหน่วยคอมมานโดของไทย

"ไทยรุ่งมุ่งมั่นในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องและก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยุค 4.0 ที่เน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่และเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าที่จะขับเคลื่อนประเทศไปสู่การเป็นผู้นำและเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมต่อตัวถังและยานยนต์เฉพาะทางในอาเซียนและเอเชียสร้างประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและ สังคมของชาติ" นายสมพงษ์ทิ้งท้าย