‘โอเปอเรเตอร์’แนะโรดแมพคลื่นฯต้องจูงใจลงทุน  

‘โอเปอเรเตอร์’แนะโรดแมพคลื่นฯต้องจูงใจลงทุน  

โอเปอเรเตอร์แนะโรดแมพคลื่น กสทช.ไม่ควรพุ่งเป้าหารายได้เข้ารัฐอย่างเดียว ควรสร้างแรงจูงใจให้รายใหญ่เกิดการลงทุน เพิ่มยุทธศาสตร์แข่งขัน ส่งเสริมรายเล็กให้อยู่รอด ต้องกำกับ ‘โอทีที’ ในแผนแม่บท ด้าน “ฐากร” ปัดบล็อกเฟซบุ๊ค แจงเหตุขัดข้องทั่วโลก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นสาธารณะต่อร่างแผนแม่บทกิจการโทรคมนาคม ฉบับที่ 2 เรื่องความเหมาะสมของเป้าหมายการพัฒนา และแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใน 6 หัวข้อ

ประกอบด้วย 1.การพัฒนากิจการโทรคมนาคมและส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 2. การอนุญาตและกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม และกิจการวิทยุคมนาคม 3. การบริการทรัพยากรโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพ

4.การบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม 5.การคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม และการให้บริการเพื่อประโยชน์สังคมและสาธารณะ และ 6.สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ทั้งนี้ เป้าหมายการพัฒนากิจการโทรคมนาคมภายใต้แผนแม่บทนี้ เพื่อให้สอดรับกับนโยบายประเทศ 4.0 อย่างบูรณาการ

นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร ผู้อำนวยการอาวุโส สายรัฐกิจสัมพันธ์ บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น หรือ ดีแทค กล่าวว่า กสทช.ไม่ควรตั้งเป้าความสำเร็จไปที่การหารายได้เข้ารัฐ จำนวนมาก แต่ควรจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอในต้นทุนที่เหมาะสม ไม่เช่นนั้นต้นทุนธุรกิจด้านโทรคมนาคมจะยิ่งสูงขึ้น ควรส่งเสริมรายใหญ่ ส่วนรายเล็กควรช่วยในรูปแบบที่ไม่เหนี่ยวรั้งรายใหญ่ ขณะที่ยุทธศาสตร์ที่อยากเห็น คือ มุ่งส่งเสริมการแข่งขันเสรีที่เท่าเทียมกัน

ด้านนายจิตภัทร บุญนาค ตัวแทนจาก บมจ.กสท โทรคมนาคม หรือแคท กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ที่ 6 เรื่องส่งเสริมดิจิทัลนั้น มองว่าควรเสริมเข้าไปแต่ไม่ต้องตั้งเพิ่มเข้ามาเป็นหัวข้อใหญ่ ควรเพิ่มเรื่องส่งเสริมการแข่งขันให้เกิดขึ้นในตลาดเป็นยุทธศาสตร์มากกว่า เพราะเป็นเรื่องสำคัญ

นายชัยยศ จิรบวรกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เดอะ ไวท์สเปซ จำกัด กล่าวว่า กสทช.ต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้บริษัทรายเล็กอยู่ได้ในระบบการแข่งขันจริง ซึ่งมีน้อยรายที่อยู่รอด ส่วนการสนับสนุนเรื่องดิจิทัล ควรมองไปที่ผู้ประกอบการกลุ่มสตาร์ทอัพ และฟินเทค เพราะหลายเทคโนโลยีเกิดจากกลุ่มนี้ การสนับสนุนรายเล็กจึงจำเป็น และเอ็มวีเอ็นโอเองจะช่วยผลักดันได้ง่ายกว่ารายใหญ่ จึงควรระบุไว้ในแผนแม่บทให้ชัดเจน

ขณะที่ นางสาวกนกพร คุณชัยเจริญกุล ตัวแทนจากบมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า อยากให้เพิ่มในส่วนโอทีทีคอมมูนิเคชั่นเข้าไป ซึ่งอุตสาหกรรมโทรคมนาคมนั้น รายได้ลดลงจากเดิมค่อนข้างมาก แม้จะมีดาต้าที่เติบโต ซึ่งอยากให้กสทช.กำกับดูแลส่วนนี้อย่างจริงจัง ปัญหาโอทีทีมีขึ้นในหลายประเทศเช่นกัน

พร้อมกันนี้ นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. ได้กล่าวถึงกรณี ที่ประชาชนไม่สามารถใช้งานเฟซบุ๊คช่วงเช้าของวันที่ 9 พ.ค. 60 ที่ผ่านมา จากการตรวจสอบ พบว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลายพื้นที่ของโลก ไม่เฉพาะประเทศไทย สาเหตุในเบื้องต้นเกิดจากปัญหาของระบบเฟซบุ๊คเอง ไม่ได้เกิดจากการบล็อกหรือการปิดกั้นการเข้าถึงอย่างที่เข้าใจกัน