สคบ.จี้หัวเว่ยแจงแผนลูกค้าสัมพันธ์ใน2สัปดาห์

สคบ.จี้หัวเว่ยแจงแผนลูกค้าสัมพันธ์ใน2สัปดาห์

หัวเว่ย แจง สคบ. ประเด็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ หัวเว่ย เมท 9 และหัวเว่ย พี10 ไม่ตรงสเปคหน่วยความจำตามที่โฆษณาไว้ พร้อมทดสอบโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นดังกล่าว ด้าน สคบ. แนะหัวเว่ยต้องแจงแผนลูกค้าสัมพันธ์ภายใน 2 สัปดาห์

หัวเว่ย แจง สคบ. ประเด็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ หัวเว่ย เมท 9 และหัวเว่ย พี10 ไม่ตรงสเปคหน่วยความจำตามที่โฆษณาไว้ พร้อมทดสอบโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นดังกล่าว ด้าน สคบ. แนะหัวเว่ยต้องแจงแผนลูกค้าสัมพันธ์ภายใน 2 สัปดาห์

รายงานข่าว ระบุว่า ตัวแทนจาก หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊ป ประเทศไทย ได้เข้าชี้แจงต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) ถึงรายละเอียดเกี่ยวกับโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่น หัวเว่ย เมท 9 และหัวเว่ย พี10 ไม่ตรงสเปคของหน่วยความจำตามที่โฆษณาไว้ ดังนี้ มาตรฐานยูเอฟเอส 2.1 หรือยูเอสเอฟ 2.0 ไม่ได้เป็นชื่อฮาร์ดแวร์แต่เป็นมาตรฐานอินเตอร์เฟส โดยสมาพันธ์ร่วมด้านวิศวกรรมชิ้นส่วนอิเลคตรอน (JEDEC) เป็นผู้กำหนดมาตรฐานดังกล่าว

มาตรฐานของทั้ง ยูเอฟเอส 2.1 และ ยูเอฟเอส 2.0 กำหนดอัตราความเร็วเท่ากัน โดยความเร็วในเชิงทฤษฎีของมาตรฐานยูเอฟเอส 2.1 จะอยู่ระหว่าง 2496 Mbps – 5830.4 Mbps (249.6 MB/s – 583.04 MB/s) ด้านความแตกต่างระหว่างยูเอฟเอส 2.1 และยูเอฟเอส 2.0 คือ คุณสมบัติเพิ่มเติมของยูเอฟเอส 2.1 ที่ไม่มีในยูเอฟเอส 2.0 เช่น ฟังก์ชันด้านความปลอดภัย, ฟังก์ชันเพื่อตรวจเช็คสภาพเครื่อง เป็นต้น

ทั้งนี้ หัวเว่ยชี้แจงว่า หัวเว่ย ระบุข้อความยูเอฟเอส 2.1 ในเว็บไซต์ และเพื่อหลีกเลี่ยงความสับสนที่อาจเกิดขึ้นกับผู้บริโภค จึงนำข้อมูลดังกล่าวออกจากเว็บไซต์ชั่วคราว ซึ่งหลังตรวจสอบแล้ว หัวเว่ยได้นำข้อมูลดังกล่าวกลับขึ้นเว็บไซต์ และยืนยันว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ หัวเว่ย เมท 9 ทุกเครื่องเป็นไปตามมาตรฐานยูเอฟเอส 2.1 พร้อมชี้แจงว่า หัวเว่ย พี 10 ที่จำหน่ายในไทยทั้งหมดใช้หน่วยความจำประเภทยูเอฟเอส

“หากหัวเว่ยจะจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นดังกล่าว ที่ใช้หน่วยความจำประเภทอื่น หัวเว่ยจะแจ้งให้ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคทราบล่วงหน้า แต่อย่างไรก็ตามหัวเว่ยไม่เคยโฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับประเภทหน่วยความจำที่ใช้ในหัวเว่ย พี10 ซีรีส์ ในประเทศไทย” หนึ่งในคำชี้แจงของหัวเว่ยต่อ สคบ.

ทั้งนี้ หลังชี้แจงข้อมูลเบื้องต้น หัวเว่ยได้ทดสอบ หัวเว่ย เมท 9 ต่อหน้า สคบ. รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รวมถึงลูกค้าผู้ร้องเรียน

โดยให้ลูกค้าผู้ร้องเรียนเลือกโทรศัพท์ หัวเว่ย เมท 9 จำนวน 7 เครื่อง ซึ่งผู้เชี่ยวชาญสุ่มออกมา 3 เครื่อง และรุ่น หัวเว่ย เมท 9 โปร จำนวน 4 เครื่อง ผู้เชี่ยวชาญสุ่มออกมา 3 เครื่อง โดยทดสอบใน 2 ส่วน คือ ทดสอบเกี่ยวกับ RAM LPDDR4 และทดสอบเกี่ยวกับ ROM มาตรฐานยูเอฟเอส 2.1 

การทดสอบเครื่องหัวเว่ย เมท 9 ของลูกค้าผู้ร้องเรียนทุกเครื่องผ่านเกณฑ์ความเร็วมาตรฐานทั้งหมด และมีคุณสมบัติเพิ่มเติมของ ยูเอฟเอส 2.1

อย่างไรก็ตาม หลังเสร็จสิ้นการให้ข้อมูลและการทดสอบ สคบ.ได้แนะหัวเว่ยให้พิจารณาเรื่องแผนด้านลูกค้าสัมพันธ์ภายใน 2 สัปดาห์ พร้อมส่งเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับสื่อโฆษณาที่ใช้ใน หัวเว่ย เมท 9 ให้ สคบ.ตรวจสอบอีกครั้ง