'กสทช.'เตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลาง

'กสทช.'เตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลาง

"กสทช." เตรียมยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลาง หลังคุ้มครอง "ทีวีไทย" ของติ๋ม ทีวีพูล ห้ามกสทช.บังคับเอาเงินค้ำประกันจากแบงก์กรุงเทพ

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า จากกรณีที่ศาลปกครองกลางได้ออกมาตรการคุ้มครองเพื่อบรรเทาทุกข์ชั่วคราวแก่ บริษัท ไทยทีวี จำกัด ผู้ชนะประมูลได้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจทีวีดิจิทัล โดยมีคำสั่งให้สำนักงาน กสทช. ระงับการดำเนินการใด ๆ เพื่อบังคับเอาเงินค้ำประกันของธนาคารกรุงเทพ หรือ BBL ที่บริษัท ไทยทีวี จำกัด ทำสัญญาค้ำประกัน ในงวดที่ 4-6 รวมวงเงินประมาณ 1,005.60 ล้านบาทจากทั้งหมด 16 ฉบับ โดยเป็นการขอให้ศาลคุ้มครองชั่วคราว ในคดีที่บริษัท ไทยทีวี จำกัด ฟ้อง กสทช. ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ กรณีเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียม ภายหลัง บริษัท ไทยทีวี จำกัด ได้ยกเลิกสัญญาประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล แม้มีหนังสือมาตรการเยียวยาแล้วก็ตาม

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ศาลปกครองมีคำสั่งออกมานั้น เป็นคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว และ ไม่ให้ กสทช.ไปบังคับเงินเอาจากธนาคารกรุงเทพ โดยระหว่างนี้กสทช.สามารถนำแบงก์การันตีไปขึ้นเงินในงวดที่ 3 ส่วนงวดที่ 4 ในอนาคตจะมีการจ่ายในเดือนพ.ค.60 นั้นศาลได้คุ้มครองในส่วนนั้นแล้ว

กรณีที่เกิดขึ้น ทำให้ กสทช. เตรียมทำเรื่องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองกลางภายใน 30 วัน เนื่องจากว่าเงินที่เรียกบังคับจาก BBL จะถูกส่งเป็นรายได้ของแผ่นดิน ทำให้ กสทช.จะต้องทำข้อความชี้แจงศาลปกครองกลาง เพราะหากเงินดังกล่าวถูกระงับ จะส่งผลกระทบต่อการตั้งงบประมาณรายจ่ายในปี 2560-2561

สำหรับมาตรการช่วยเหลือทีวีดิตอลทั่วไป กสทช. ยังเดินหน้าทำต่อเนื่อง เช่น การขยายเวลางวดเงินชำระให้มากขึ้น