กสท.ชี้กรณีปรับ 'JAS' ไม่กระทบไลเซ่นส์ 'MONO'

กสท.ชี้กรณีปรับ 'JAS' ไม่กระทบไลเซ่นส์ 'MONO'

"พ.อ.นที" ชี้กรณี กสท. ตั้งคณะกรรมการสอบ "JAS" ไม่กระทบไลเซ่นส์ทีวีดิจิตอล "MONO" เหตุคนละนิติบุคคล

พ.อ.นที ศุกลรัตน์ รองประธาน คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในฐานะประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เปิดเผยว่า การที่คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคม (กทค.) ตั้งคณะทำงานตรวจสอบความเสียหายจากบริษัท แจส โมบาย บรอดแบรนด์ จำกัด ไม่จ่ายค่าประมูลคลื่น 900 MHZ และตรวจสอบใบอนุญาตอื่นในกลุ่มบริษัทเดียวกันนั้น จะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของช่องโมโนทีวีที่บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัดเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการดิจิตอลทีวี เพราะเป็นคนละนิติบุคคล และคุณสมบัติของช่องโมโนไม่มีปัญหา

ทั้งนี้ บริษัท โมโน บรอดคาซท์ จำกัด เป็นบริษัทย่อยของ บมจ.โมโน เทคโนโลยี (MONO) ซึ่งมีนายพิชญ์ โพธารามิก ถือหุ้นใหญ่ 71.99% และเป็นประธานกรรมการบริษัท