'DTAC'เสนอไม่ให้สิทธิ 'TRUE' เข้าประมูลใหม่

'DTAC'เสนอไม่ให้สิทธิ 'TRUE' เข้าประมูลใหม่

"DTAC" เสนอ กสทช.ไม่ให้สิทธิ "TRUE" เข้าประมูลคลื่น 900MHz ใหม่ แนะกำหนดราคาขั้นต่ำที่ 16,080 ล้านบาทเท่ากับการประมูลครั้งก่อน

นายลาร์ส นอร์ลิ่ง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) หรือ ดีแทค กล่าวว่า บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มที่เข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ 900MHz ได้ยื่นจดหมายแสดงความคิดเห็นต่อการนำคลื่น 900MHz ชุดที่ 1 กลับมาประมูลใหม่ต่อการพิจารณาของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) แล้วในวันนี้ (22 มี.ค.)

ดีแทค ไตรเน็ต ขอสนับสนุน กสทช. ในการจัดประมูลคลื่น 900 MHz ชุดที่ 1 ใหม่ (Re-auction) ตามประกาศ กสทช. กฎการประมูลและเงื่อนไขการประมูลซึ่งยังมีผลใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ด้วยการประมูลคลื่น 900 ชุดที่ 1 ใหม่เป็นการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการประมูลคลื่น 900 MHz คราวก่อน บริษัทฯ จึงเห็นว่าการประมูลคราวนี้ควรจำกัดไว้เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมการประมูลที่เหลืออยู่จากการประมูลคลื่น 900 MHz คราวก่อนเท่านั้น

โดยผู้ที่ชนะการประมูลคลื่น 900 MHz ครั้งก่อน ไม่ควรมีสิทธิเข้าร่วมการประมูลในครั้งนี้ เนื่องจากได้คลื่นความถี่ 900 MHz จำนวน 1 ใบอนุญาตไปแล้วตามกฎการประมูลที่อนุญาตให้ผู้ขอรับใบอนุญาตแต่ละรายมีสิทธิยื่นประมูลคลื่นความถี่ได้ไม่เกินหนึ่งชุดคลื่นความถี่ซึ่งเป็นกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้เพื่อส่งเสริมการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรมและคุ้มครองผู้บริโภคโดยไม่ให้ผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งผูกขาดครอบครองคลื่นความถี่ 900 MHz ทั้งหมดเพียงรายเดียว

นอกจากนี้ ราคาขั้นต่ำ (Reserve Price) ของการประมูลคลื่น 900 MHz ชุดที่ 1 ครั้งใหม่นี้ควรกำหนดที่ราคา 16,080 ล้านบาทเท่ากับการประมูลคลื่น 900 MHz คราวก่อน (ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประมูลมีจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 2 ราย) ซึ่งโดยวิธีนี้ จะเป็นการประมูลแข่งขันที่จะเป็นการกำหนดมูลค่าคลื่นความถี่ 900 MHz ชุดที่ 1 ที่แท้จริงและไม่เป็นการเลือกปฏิบัติ

ทั้งนี้บมจ.ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แวล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในเครือ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น (TRUE) เป็นผู้ชนะประมูลคลื่น 900 MHz ในชุดที่ 2

นอกจากนั้น ดีแทค ไตรเน็ต ขอเสนอให้ กสทช. จัดให้การรับฟังความเห็นสาธารณะเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสียเป็นการทั่วไปด้วย โดยบริษัทยินดีให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมต่อกสทช.ในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะที่จะมีขึ้นเพื่อนำไปสู่การจัดการประมูลคลื่นความถี่ 900 MHz ชุดที่ 1 (Re-auction) ด้วยความสำเร็จลุล่วงด้วยดีต่อไป