กสท.เตรียมส่งจม.สั่ง 'ทรูวิชั่น' จัดเรียงช่อง

กสท.เตรียมส่งจม.สั่ง 'ทรูวิชั่น' จัดเรียงช่อง

"บอร์ดกสท." เตรียมส่งจดหมายถึง "ทรูวิชั่น กรุ๊ป" ให้จัดเรียงช่องทีวีดิจิตอลให้เสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ 7 มี.ค. 59

นายสมบัติ ลีลาพตะ รักษาการรองเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กล่าวว่า วันนี้ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) มีมติให้ส่งหนังสือถึงบริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป ให้ดำเนินการจัดเรียงช่องทีวีดิจิตอลให้เสร็จภายใน 30 วัน นับจากวันที่ 7 มี.ค. 59 ซึ่งคาดว่าจะส่งหนังสือได้ภายในสัปดาห์นี้

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาทางบอร์ด กทค.ได้มีคำสั่งปรับ ทรูวิชั่นส์ กรุ๊ป ไปแล้ว2ครั้ง คือ1.ปรับวันละ2หมื่นบาท นับจากวันที่ 7 ม.ค. 59 กรณีไม่เรียงช่องและ2 .ปรับวันละ5หมื่นบาทตั้งแต่วันที่ 22 ม.ค. 59 กรณีโฆษณา เกิน 6 นาที เพราะตามระเบียบแล้วการโฆษณาผ่านเคเบิลทีวีนั้นห้ามเกิน 6 นาที โดยปัจจุบันค่าปรับทั้ง 2 ส่วนยังคงมีผลต่อไปจนกว่าทรูวิชั่น กรุ๊ปจะจัดเรียงช่องเสร็จและเปลี่ยนโครงข่ายมาเป็นทีวีดิจิติล

นอกจากนี้ ทางบอร์ดกสท.มีมติยืนคำสั่งเดิมในการปรับ ทาง อสมท.เป็นเงินรวม 2แสนบาท กรณีไม่สามารถติดตั้งโครงข่ายทีวีดิจตอลได้ตามกำหนด จำนวน 6 สถานี จำนวน 10 วัน นับจากวันที่ 16 ก.ค 58 - 25 ก.ค.58 และปรับ ไทยพีบีเอส เป็นเงิน 1 แสนบาท กรณีไม่สามารถติดตั้งโครงข่ายทีวีดิจิตอลเสร็จตามกำหนด จำนวน 2 สถานี ตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 58 - 20 ก.ค. 58 หลังจากทั้ง 2 แห่งทำหนังสือให้มีการทบทวนเรื่องดังกล่าว แต่ทั้งอสมท.และไทยพีบีเอส ไม่มีหลักฐานใหม่มาชี้แจง