อนุมัติให้กสทช. แจกคูปองดิจิทัลทีวีใน 4 กลุ่ม

 อนุมัติให้กสทช. แจกคูปองดิจิทัลทีวีใน 4 กลุ่ม

หัวหน้าคสช. อนุมัติให้กสทช. แจกคูปองดิจิทัลทีวีใน 4 กลุ่มเพิ่มเติมแล้ว

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) กล่าวว่า สำนักงาน กสทช. ได้รับหนังสือแจ้งจากคณะกรรมการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ (คตร.) ว่าหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ/นายกรัฐมนตรีได้อนุมัติตามมติ คตร. ครั้งที่ 4/2559 เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 2559 เห็นชอบในหลักการให้สำนักงาน กสทช. แจกคูปองดิจิตอลทีวีเพิ่มเติมได้ในกลุ่มครัวเรือน 4 กลุ่ม ได้แก่ 

1.ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิแจกคูปองครั้งแรก แต่ไม่ได้รับคูปองดังกล่าว (เฉพาะที่บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ส่งคืนสำนักงาน กสทช.) 

2.ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านและมีเจ้าบ้านซึ่งมีขึ้นภายหลังวันที่ 16 ก.ย. 2557 

3.ครัวเรือนที่มีบ้านและมีผู้อยู่อาศัยแต่ไม่มีเจ้าบ้าน 

และ 4.ครัวเรือนที่มีทะเบียนบ้านชั่วคราว โดยการแจกคูปองเพิ่มเติมครั้งนี้ อยู่ในกรอบวงเงินค่าใช้จ่ายและจำนวนครัวเรือนไม่เกิน 22.9 ล้านครัวเรือน ที่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้ความเห็นชอบไว้เดิม

จากนี้ไปสำนักงาน กสทช. จะเร่งกระบวนการในการแจกคูปองให้เร็วที่สุด เพื่อทั้งนี้เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล