'พีซทีวี'ฟ้อง'กสทช.'เรียกค่าเสียหาย 15 ล้านบาท

'พีซทีวี'ฟ้อง'กสทช.'เรียกค่าเสียหาย 15 ล้านบาท

"จตุพร" ส่งทนายความฟ้อง "กสทช." สั่งปิดพีซทีวี เรียกค่าเสียหาย 15 ล้าน อ้างสูญรายได้เดือนละ 7.5 พันล้านบาทหลังโดนสั่งปิด

ที่ศาลปกครอง นายธนเดช พ่วงพูล ทนายความผู้ได้รับมอบอำนาจจาก บริษัท พีซ เทเลวิชั่น จำกัด นายจตุพร พรหมพันธุ์ และพวกรวม 5 ราย ได้เข้ายื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาสำนักงาน กสทช. พ.อ.นที ศุกลรัตน์ พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ พ.ต.อ.ทวีศักดิ์ งามสง่า นายธวัชชัย จิตรภาษ์นันท์ กรรมการกิจการกระจายและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) เสียงข้างมาก ที่มีมติเพิกถอนใบอนุญาตออกอากาศพีซทีวี ต่อศาลปกครอง เพื่อขอให้ศาลสั่งเพิกถอนคำสั่ง กสทช. ที่เพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการของบริษัท พีซ เทเลวิชั่น จำกัด และคำสั่งที่ให้บริษัท วีซายท์ เทเลคอม จำกัด ระงับการให้บริการออกกาศช่องพีซทีวี ในฐานะเป็นผู้ให้บริการโครงข่าย รวมทั้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งหมดชดใช้ค่าเสียหายจากการที่สถานีถูกปิดจำนวน 15 ล้านบาท และอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปี

นายธนเดช กล่าวว่า เหตุที่เพิ่งมาฟ้องคดีเนื่องจากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน (กสม.) เพิ่งจะมีความเห็นว่าการสั่งปิดสถานีเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยก่อนมีมติสั่งปิดสถานี กรรมการ กสท. ไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดว่าให้มีการแจ้งเตือนให้มีการเรียกผู้ประกอบการมาชี้แจง จึงถือว่าคำสั่งที่ออกมาไม่ชอบ ซึ่งในการฟ้องครั้งนี้ได้ขอให้ กสทช. ชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 15 ล้านบาท เนื่องจากระยะที่ถูกปิด 2 เดือน บริษัทมีค่าเสียหายจากการไม่ได้ออกอากาศเดือนละ 7.5 ล้านบาท พร้อมกับขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวระหว่างการพิจารณาคดี โดยสั่งให้ระงับคำสั่งปิดพีซทีวีของ กสทช.​ไว้ก่อน และให้สถานีสามารถออกอากาศได้จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษา