ดีแทคยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวขยายโครงข่าย

ดีแทคยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวขยายโครงข่าย

ดีแทคยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งห้ามติดตั้งหรือเชื่อมต่อเครื่องอุปกรณ์โทรคมนาคมย่านความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ์

รายงานข่าวจากบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค เผยว่า ดีแทคยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวฯ ของศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุด เพื่อเดินหน้าขยายโครงข่ายและติดตั้งอุปกรณ์ 3จี/4จี (ย่านความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ์) ต่อไปเพื่อประโยชน์ของลูกค้า

จากกรณีแคทยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลปกครองกลางมีคำสั้งห้ามดีแทคติดตั้งหรือเชื่อมต่อเครื่องอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาสัมปทานกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3จี และ 4จี ย่านความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ์ รายอื่น การห้ามใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันส่ง ผลเป็นการจำกัดสิทธิของผู้บริการโครงข่าย 2100 เมกะเฮิรตซ์ทุกคนในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของดีแทค จึงเป็นการละเมิดสิทธิที่กฎหมายรับรอง

คำสั่งห้ามนี้ยังส่งผลให้ค่าบริการเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่คุณภาพบริการลดลง การครอบคลุมพื้นที่การให้บริการแย่ลง และสร้างปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดยังนำไปสู่การจำกัดการแข่งขันในตลาดซึ่งจะทำให้สวัสดิการผู้บริโภคลดลงอีกด้วย

นายนฤพนธ์ รัตนสมาหาร ผู้อำนวยการอาวุโสสายงานรัฐกิจสัมพันธ์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน บริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว จากกรณีที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือแคท ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางให้ดีแทคยุติการติดตั้งหรือเชื่อมต่อเครื่องอุปกรณ์โทรคมนาคมตามสัญญาสัมปทานกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3จี และ 4จี ย่านความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ์รายอื่น

คำสั่งดังกล่าวทำให้เกิดอุปสรรคในการใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกัน ซึ่งกระทบต่อคุณภาพบริการและการขยายสัญญาณบนโครงข่ายข่าย 2100 เฮิรตซ์ เช่น ทำให้ค่าบริการเพิ่มสูงขึ้น ความครอบคลุมของบริการลดลง และทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐ (กสทช.) ในการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคมอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เลือกปฏิบัติ กล่าวคือ มีแต่ดีแทคเพียงรายเดียวที่ไม่อาจใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกันกับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3จี และ 4จี ย่านความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ์ รายอื่น ทำให้ผู้ใช้บริการไม่อาจเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดังกล่าวด้วยเช่นกัน

"การดำเนินการเดินหน้าเชื่อมต่อเครื่องอุปกรณ์โทรคมนาคม 3จี และ 4จี บนย่านความถี่ 2100 เมกะเฮิรตซ์ ยังจะช่วยให้รัฐและผู้ให้สัมปทานหรือแคทได้รับผลประโยชน์จากส่วนแบ่งรายตามสัญญาสัมปทานเพิ่มขึ้น ดังนั้นการที่ศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุมครองชั่วคราวนี้จึงทำให้รัฐและแคทต้องสูญเสียรายได้ นอกจากนี้คำสั่งดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผู้บริโภค เพราะถ้าไม่สามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานร่วมกัน ย่อมทำให้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้น จะกลายเป็นภาระค่าบริการแก่ประชาชน นอกจากนี้ คำสั่งดังกล่าวย่อมกระทบกับการประมูล 4จี ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ เพราะทำให้เกิดความไม่แน่นอนและกระทบกับการประเมินมูลค่าคลื่นความถี่ของผู้เข้าร่วมประมูล เนื่องจากมีต้นทุนในการบริการเพิ่มขึ้นจากการที่ไม่สามารถใช้โครงข่ายร่วมกับดีแทค”

คำสั่งคุ้มครองชั่วคราวฯ เป็นการสร้างบรรทัดฐานใหม่แก่ผู้ได้รับสัมปทานว่าไม่อาจใช้โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมร่วมกับผู้อื่นและทำให้แคทสูญเสียรายได้ ดังนั้นจึงไม่มีผู้ได้รับประโยชน์จากคำสั่งห้ามดังกล่าวเลยแม้แต่แคทก็ตาม ซึ่งหากปล่อยให้เนิ่นนานไปก็ยิ่งทำให้เกิดความเสียหายมากขึ้นเรื่อยๆ

ที่ผ่านมาศาลปกครองได้ปฏิเสธคำร้องขอของแคทให้ศาลมีคำสั่งในลักษณะเดียวกันในคดีอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด ดังนั้น ดีแทคจึงหวังว่าศาลปกครองสูงสุดจะมีคำสั่งกลับหรือยกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณะ