เผยยอดผู้ชมทีวีดิจิตอลเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า

เผยยอดผู้ชมทีวีดิจิตอลเพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า

กสทช. เผย ในเวลา 1 นาที มียอดผู้ชมทีวีทุกระบบในเดือน เม.ย. อยู่ที่ 6.21 ล้านคน เป็นช่องดิจิตอล 21 ช่องใหม่ 1.37 ล้านคน เพิ่มขึ้นกว่า 3 เท่า

นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เปิดเผยผลการวิเคราะห์สภาพตลาดกิจการโทรทัศน์ระบบดิจิตอลจากข้อมูลล่าสุดเดือนเมษายน 2558 ซึ่งเป็นระยะเวลา 1 ปีเต็มของการให้บริการโทรทัศน์ระบบดิจิตอล พบว่า ภายในระยะเวลา 1 ปี จำนวนผู้ชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 21 ช่องใหม่ เพิ่มขึ้นมากกว่า 3 เท่า จากเดิม 1 นาที มีผู้ชมจำนวน 424,708 คนในเดือนเมษายน 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 1,373,860 คนในเดือนเมษายน 2558 ขณะที่ผู้รับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 6 ช่องเดิม ได้แก่ ช่อง 3, 5, 7, MCOT, 11 และไทยพีบีเอส ลดลงจากเดิมร้อยละ 20.82 จากเดิม 1 นาทีมีผู้ชม 4,327,130 คน ในเดือนเมษายน 2557 ลดลงเป็น 3,426,250 คน ในเดือนเมษายน 2558

ส่วนผู้ชมโทรทัศน์ช่องดาวเทียมและเคเบิลพบว่ามีจำนวนลดลงจากเดิมร้อยละ 34.95 จากเดิมผู้ชม 1 นาที 2,181,000 คนในเดือนเมษายน 2557 ลดลงเป็น 1,418,760 คนในเดือนเมษายน 2558 สำหรับภาพรวมทั้งหมดของการรับชมโทรทัศน์เดือนเมษายน 2558 พบว่า ยอดผู้ชมโทรทัศน์ทุกระบบใน 1 นาที มีจำนวน 6,218,880 คน ซึ่งลดลงจากเดือนเมษายน 2557 ที่มีผู้ชมจำนวน 6,932,840 คน คิดเป็นอัตราที่ลดลงร้อยละ 10.30

สำหรับจำนวนผู้ชมโทรทัศน์ 1 นาทีทั้งหมด 6,218,880 คน ในเดือนเมษายน 2558 มีผู้ชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 21 ช่องใหม่ คิดเป็นร้อยละ 22.09 มีผู้ชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 6 ช่องเดิม คิดเป็นร้อยละ 55.09 และมีผู้ชมโทรทัศน์ช่องดาวเทียมและเคเบิล คิดเป็นร้อยละ 22.81 โดยสัดส่วนการรับชมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 21 ช่องใหม่เดือนเมษายน 2558 ที่อยู่ที่ร้อยละ 22.09 ถือว่ามีการเติบโตที่ค่อนข้างเร็วหากเปรียบเทียบกับบางประเทศที่มีการเปลี่ยนระบบการส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกไปสู่ระบบดิจิตอลก่อนหน้าประเทศไทยไปแล้วหลายปีอย่างประเทศฝรั่งเศส ซึ่งใช้ระยะเวลา 7 ปีในการเพิ่มสัดส่วนการรับชมช่องรายการใหม่ในระบบดิจิตอลมาอยู่ที่ร้อยละ 22 ขณะที่สัดส่วนการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล 21 ช่องใหม่ของประเทศไทยเติบโตเป็นร้อยละ 22 ภายในระยะเวลา 1 ปี

ทั้งนี้ นับเป็นผลจากการขยายโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอลที่มีความครอบคลุมเพิ่มมากขึ้น การแจกคูปองของ กสทช. ที่ช่วยสนับสนุนให้ประชาชนเข้าถึงการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล รวมถึงหลักเกณฑ์ Must Carry ที่ทำให้ประชาชนสามารถรับชมช่องรายการใหม่ในระบบดิจิตอลผ่านทางเคเบิลหรือดาวเทียมได้