มรภ.สงขลาค้นพบ"เทอร์มอพลาสติกอิลาสโตรเมอร์"

มรภ.สงขลาค้นพบ"เทอร์มอพลาสติกอิลาสโตรเมอร์"

นักวิจัยมรภ.สงขลา ค้นพบ "เทอร์มอพลาสติกอิลาสโตรเมอร์"หวังต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอะไหล่รถยนต์

นักวิจัย มรภ.สงขลา สร้างนวัตกรรม "เทอร์มอพลาสติกอิลาสโตรเมอร์" มีคุณสมบัติ ยืดหยุ่นเหมือนยาง แต่นำกลับมาใช้ใหม่ได้เหมือนพลาสติกหวังต่อยอดสู่อุตสาหกรรมอะไหล่รถยนต์

ศ.ดร.พลพัฒน์ รวมเจริญ อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) เปิดเผยถึงงานวิจัยเรื่อง เทอร์มอพลาสติกอิลาสโตรเมอร์ (Thermoplastic Elastomer) ว่า เป็นการวิจัยเพื่อการปรับปรุงคุณสมบัติทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของพอลิเมอร์ผสม 2 ชนิด คือ พอลิสไตรีนกับยางธรรมชาติ เพื่อให้ได้วัสดุใหม่ เรียกว่า เทอร์มอพลาสติกอิลาสโตรเมอร์ ที่มีสมบัติการยืดหยุ่นได้เหมือนยาง และสามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ได้เหมือนพลาสติก

โดยทั่วไปยางจะมีความยืดหยุ่นแต่ไม่สามารถนำมากลับใช้ใหม่ได้ ในขณะที่พลาสติกสามารถนำใช้ใหม่และแข็งแรง แต่ไม่มีความยืดหยุ่น ซึ่งเทอร์มอพลาสติกอิลาสโตรเมอร์ ที่ได้เป็นการนำเอาสมบัติที่ดีของวัสดุตั้งต้นทั้งสองชนิดไว้ด้วยกัน

ขั้นตอนการผลิตเทอร์มอพลาสติกอิลาสโตรเมอร์ ว่า ทำได้โดยการผสมพอลิสไตรีนกับยางธรรมชาติในสภาวะน้ำยางเข้าด้วยกัน หลังจากนั้นใส่เบนทอไนต์ (bentonite) ซึ่งเป็นสารที่ช่วยทำให้พอลิสไตรีนและยางธรรมชาติเข้ากันได้ดีมากขึ้น โดยอัตราส่วนการผสมสารเบนทอไนต์ คือ 3 ส่วนใน 100 ส่วน ส่งผลทำให้เทอร์มอพลาสติกอิลาสโตรเมอร์ ที่ได้มีความต้านทานต่อแรงดึงและแรงฉีกขาดสูงขึ้น

ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นงานวิจัยที่ทำให้รู้ขั้นตอนของการผลิตและสมบัติพื้นฐานของเทอร์มอพลาสติกอิลาสโตรเมอร์ แต่ในส่วนที่จะนำเทอร์มอพลาสติกอิลาสโตรเมอร์ไปใช้ประโยชน์เป็นผลิตภัณฑ์จริงๆ ต้องมีการศึกษาต่อยอดเฉพาะด้าน อาทิ ด้านการขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งต้องศึกษาสมบัติด้านการแปรรูปและสมบัติเฉพาะด้าน เช่น หากจะนำไปทำอะไหล่รถยนต์ ต้องศึกษาการทนความร้อนและการทนน้ำมันอีกขั้นตอนหนึ่ง

โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นบรรลุเป้าหมายตามที่ สกว. วางไว้ โดยส่วนหนึ่งของงานวิจัยครั้งนี้ได้รับการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (International Conference of Key Engineering Materials 2012) ประเทศสิงคโปร์ และได้รับการตีพิมพ์วารสาร Polymer Engineering and Science ของ Society of Plastics Engineers ฉบับที่ 54 ในปี 2014