ดาวเทียม-เคเบิลพร้อมร่วมมือช่อง3จอดำ

ดาวเทียม-เคเบิลพร้อมร่วมมือช่อง3จอดำ

"พล.ท.พีระพงษ์" เผย ผู้ประกอบการดาวเทียม-เคเบิลทีวีพร้อมให้ความร่วมมือช่อง 3 จอดำ

พล.ท.พีระพงษ์ มานะกิจ และ น.ส.สุภิญญา กลางณรงค์ 2 กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ได้ประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการโครงข่ายโทรทัศน์แบบบอกรับสมาชิก เพื่อทำความเข้าใจกรณีคำสั่งของคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ที่ให้ผู้ประกอบการยุติการออกอากาศช่อง 3 อนาล็อก

ภายหลังการประชุม พล.ท.พีระพงษ์ กล่าวว่า ผู้ประกอบการทั้งหมดยินดีให้ความร่วมมือ ส่วนประเด็นข้อสงสัยที่มี เช่น คำสั่งให้ระงับการออกอากาศช่อง 3 อนาล็อก ภายใน 15 วัน ซึ่งขณะนี้ กสท. กำลังจัดทำคำสั่งส่งไปยังผู้ประกอบการทุกราย ในส่วนนี้ให้ถือวันที่ผู้ประกอบการได้รับคำสั่งเป็นเกณฑ์นับไปอีก 15 วัน

ส่วนประเด็นที่จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้รับชมทราบนั้น กสท. จะเปิดให้ใช้สายด่วน 1200 ที่ กสท. มีให้ประชาชนโทรมาสอบถามข้อมูลได้ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางอื่น ๆ ให้ประชาชนทราบ

ขณะที่ น.ส.สุภิญญา กล่าวว่า ความเห็นผู้ประกอบการโทรทัศน์บอกรับสมาชิกวันนี้นอกจากขอคำแนะนำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบกรณีที่จะหยุดออกอากาศช่อง 3 อนาล็อกแล้ว ยังมีข้อสงสัยการอัพเดทช่องออกอากาศบนเครือข่าย (OTA) หากรายใดมีปัญหาด้านเทคนิคและไม่สามารถดำเนินการระงับออกอากาศได้ทันภายใน 15 วันตามคำสั่ง ก็ต้องยื่นอุทธรณ์มาที่ กสท. ซึ่งแต่ละรายจะต้องเป็นปัญหาเทคนิคจริง ๆ กสท. จะพิจารณารายละเอียดอีกครั้ง ส่วนความเห็นโดยรวมทั้งดาวเทียมและเคเบิลเห็นตรงกันว่ากรณีคำสั่งให้ระงับการออกอากาศช่อง 3 อนาล็อก เป็นสิ่งที่ถูกต้อง เพื่อให้ช่อง 3 นำเนื้อหาออกอากาศ ที่ช่องอนาล็อก มาคู่ขนานในช่อง HD

ส่วนการเรียงช่องรับชมให้ตรงกันทุกระบบการให้บริการทั้งดาวเทียม และเคเบิลนั้น ผู้ประกอบการเคเบิลทีวีทั้งหมดเห็นด้วยกับแนวทางจัดเรียงช่องทุกกล่องรับสัญญาณตรงกันทุกผู้ประกอบการ เนื่องจากจะช่วยให้ประชาชนไม่เกิดความสับสนในการรับชม อย่างไรก็ตาม ดาวเทียมยังมีความเห็นแตกเป็น 2 ส่วน มีทั้งเห็นด้วยและเห็นว่าการกำหนดให้มีการเรียงช่องผู้ประกอบการดาวเทียมที่ลงทุนก่อนหน้านี้จะได้รับผลกระทบ ซึ่ง กสท.ควรกำหนดให้มีมาตรการเยียวยา สำหรับประเด็นดังกล่าวต้องพิจารณารายละเอียดต่อไป