บอร์ดกสท.ล่มไร้ทางออกปัญหาช่อง3

บอร์ดกสท.ล่มไร้ทางออกปัญหาช่อง3

บอร์ด กสท.ล่มไม่ครบ 5 คน ยังไร้ทางออกจัดการปัญหาช่อง 3 อนาล็อค

การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่ได้นัดหมายไว้ เนื่องจากมีกรรมการเข้าร่วมประชุมเพียง 3 คน จาก 5 คน ทำให้ยังไร้ทางออกในกรณีการออกอากาศของสถานีโทรทัศน์ช่อง 3 ระบบอนาล็อคผ่านเคเบิ้ลทีวีและดาวเทียม ซึ่งขัดต่อมติ กสท.

ด้านสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ออกแถลงการณ์ 2 ฉบับผ่านรายการเรื่องเด่นเย็นนี้ กรณีไม่ออกอากาศคู่ขนานและแถลงการอีกหนึ่งฉบับกรณีไม่ขออนุญาตเป็นเพย์ทีวี